K 80. narozeninám doc. MUDr. Pavla Škeříka, DrSc.


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 56, 2007, No. 3, pp. 176.
Kategorie: Jubilea

V dubnu letošního roku se dožil významného životního jubilea doc. MUDr. Pavel Škeřík, DrSc. Ačkoli souhrn jeho významných životopisných dat byl již vzpomenut v článcích našeho časopisu při jeho předchozích jubileích, nelze nepřipomenout alespoň ta nejvýznamnější.

jp_1646_f_1
jp_1646_f_1

Docent Škeřík se narodil v Praze 21. dubna 1927. Jako rodilý Pražák a gymnazista byl jistě zaujat i ovlivněn městem, historií a dramatickými válečnými událostmi. Lásku k medicíně, k umění a k literatuře v něm pěstovali jeho matka a otec MUDr. Rudolf Škeřík, stomatolog a knižní nakladatel nakladatelství Symposion.

Po maturitě na gymnáziu studuje na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy počínaje rokem 1946 a konče promocí v roce 1952. První zkušenosti na poli medicínském záhy po promoci získává na ORL oddělení v Českých Budějovicích pod vedením primáře Venclíka, které bylo tehdy na úrovni klinických pracovišť. Poté přechází na krajské ORL oddělení v nemocnici v Karlových Varech, nejprve jako sekundární lékař, později již jako zástupce primáře Dusbaby. Zde získané odborné znalosti, praktická zručnost v operativě a při provádění četných endoskopických vyšetření i osobní vlastnosti mu pomáhají v roce 1956 získat místo sekundárního lékaře na I. ORL klinice Všeobecné fakultní nemocnice vedené akademikem Přecechtělem. V roce 1959 je jmenován odborným asistentem kliniky a věnuje se kromě odborné činnosti i výuce, vědecké práci a publikační činnosti.

V roce 1969 přechází na ORL oddělení Thomayerovy nemocnice, kde se stává přednostou a postupně z malého oddělení buduje klinické pracoviště s více než 100 lůžky, se samostatnou dětskou stanicí a pěti ordinariáty pro specializované úseky oboru. Rozšiřuje a modernizuje operační trakt se třemi operačními sály.

K rozvoji otorinolaryngologie přispívá a stále se s velkou energií věnuje i vědecké a pedagogické činnosti jako externí učitel ORL katedry FVL a od roku 1970 na Institutu pro další doškolování lékařů přednáškami a endoskopickými kurzy. Od roku 1969 je členem výboru České ORL společnosti, od roku 1981 jejím vědeckým sekretářem a v roce 1988 je zvolen místopředsedou společnosti.

V roce 1978 za své zásluhy v odborné, vědecké a pedagogické činnosti dostává Čestnou medaili České lékařské společnosti JEP, v roce 1984 je jmenován čestným dopisujícím členem Společnosti pro ORL a cervikofaciální chirurgii NDR.

Kandidátskou dizertační práci obhajuje v roce 1963 a doktorskou v roce 1978.

V roce 1982 se stává hlavním odborníkem Ministerstva zdravotnictví pro ORL obor a od roku 1985 je soudním znalcem v oboru.

Od roku 1986 je jmenován docentem pro obor otorinolaryngologie a vedoucím subkatedry dětské ORL ILF.

Jeho publikační činnost je velmi hodnotná a rozsáhlá. Obsahuje 7 českých knižních publikací, 6 statí v našich odborných knižních publikacích a 92 článků v domácích odborných časopisech. Dále publikuje 2 statě v knižních publikacích v zahraničí a 14 publikací v zahraničních časopisech. Za monografii „Náhlé a neodkladné stavy v otolaryngologii“ z roku 1986 se spoluautory Remsem a Hybáškem mu byla udělena cena předsednictva České lékařské společnosti JEP a čestné uznání nakladatelství Avicenum. Významná je i jeho činnost redaktorská v časopise Čs. otolaryngologie a po rozpadu Československa v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie (1991- 2005).

Svou lásku k medicíně, její historii a zvláště k oboru ORL, který za jeho bohatého a činorodého života udělal tak pozoruhodný pokrok, kterého byl aktivním účastníkem, spolu se zmínkou i osobními vzpomínkami na významné osobnosti zaznamenal v článku „Půl století u nemocničního lůžka“, Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 55, 2006, č. 3, s. 178-181, a v knize Škeřík P., Betka J. a kolektiv autorů: „Příspěvek k historii otorinolaryngologie v Čechách a na Moravě“, Medea - M. Branšovský, Rudolfov u Českých Budějovic, 2003. Tuto lásku stejně jako cenné odborné zkušenosti nezištně předával i svým nejbližším spolupracovníkům pro blaho pacientů.

Vážený pane docente, s úctou se skláníme před Vaší více než půl století trvající hlubokou stopou, kterou zanechala Vaše osobnost v oboru i v nás, Vašich spolupracovnících. Každodenně jsme měli tu čest sledovat, co jste ve svém životě pro československou i českou otorinolaryngologii vykonal. Za celoživotní práci, které si velmi vážíme, stejně tak i za předávané životní zkušenosti dovolte, abych Vám za sebe i jménem Vašich přátel a spolupracovníků i jménem Vašich pacientů vyjádřil vřelý a srdečný dík a popřál Vám zdraví, pohodu a potěšení ve Vašich dalších aktivitách a při zaslouženém odpočinku.

Došlo 2. 4. 2007

Prim. MUDr. Jan Gerych


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se