6. společný sjezd českých a středoněmeckých ORL lékařů


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 56, 2007, No. 3, pp. 173.
Kategorie: Sjezdy, kongresy, konference

(Jablonné nad Orlicí, 31. ledna - 3. února 2007)

V Jablonném nad Orlicí se konalo v pořadí již šesté společné setkání českých a středoněmeckých ORL lékařů (6th Joint Workshop of Middle-German and Czech ENT specialists - 1st Winter forum). Sjezdu se zúčastnilo téměř 100 zástupců z obou zemí (58 z České republiky, 32 ze Spolkové republiky Německo, jeden v té době v ČR stážující lékař  byl z Petrohradu). Uvedený počet je v krátké historii těchto vzájemných setkání nejvyšší. Tak jako v minulých letech bylo hlavním cílem sjezdu umožnit především mladým lékařům prezentovat a v následné diskusi obhájit v přátelském prostředí svá sdělení v cizím jazyce. S přihlédnutím na nastupující mladou generaci lékařů byla vybrána i hlavní témata sjezdu:

  1. Rekonstrukční a plastická chirurgie v oblasti hltanu, hrtanu, lební baze a orbity, včetně kostní rekonstrukce.
  2. Základní výzkum v ORL.

Konečně získání zkušeností i „kladných bodů“do svého odborného curricula sledovalo i obsazení koordinátorů či moderátorů jednotlivých sekcí zástupci mladé a střední generace.

Na sjezdu odeznělo kromě úvodních sdělení (Pellant, Ganz) celkem 52 přednášek, které byly rozděleny celkem do šesti sekcí - otologie (10 přednášek), onkologie, (8 přednášek), rinologie (11 přednášek), alergologie a problematika poruch čichu (9 přednášek), laryngologie (7 přednášek) a faryngologie (7 přednášek). Všechny přednášky i diskuse byly vedeny v anglickém jazyce. Abstrakta přednášek byla společně s programem vytištěna ve sborníku s ISBN.

Zvláště potěšující byla skutečnost, že z celkového počtu 25 sdělení z řad českých autorů bylo prezentováno 18 přednášek lékaři mladší a střední generace, kteří uvedli průběžné výsledky z grantových studií - Groh a spol., Janoušek a spol., Plzák a spol., Čada a spol. (všichni Praha), Chrobok a spol., Vodička, Mejzlík a spol. (všichni Pardubice), Salzman a spol. (Brno) nebo vycházeli ze stávajících či připravovaných témat doktorských studijních programů - Kastner a spol., Lukeš a spol., Havel a spol. (všichni Praha), Dršata a spol., Zborayová a spol., Školoudík a spol. (všichni Hradec Králové), Tóthová a spol., Mucha a spol. (oba Brno), Pokorný a spol. (Pardubice).

Neformální a velmi věcná diskuse, která pro-běhla ke všem předneseným sdělením, potvrdila odborný a vědecký zájem účastníků obou zemí.

Třídenní setkání mělo i svůj bohatý společenský program. Největší zájem byl o lyžování v horském středisku v Čenkovicích, využity byly dvě velmi kvalitní kryté tenisové haly a dobře vybavené fitness centrum. V organizovaném turnaji v bowlingu porazilo ve finálovém zápasu kombinované družstvo Drážďan a Jeny jen velmi těsně tým českých seniorů. K dobré atmosféře přispělo i celovečerní vystoupení hudební skupiny „Polypi“, složené prakticky výhradně z lékařů ORL kliniky Pardubice, která hrála k tanci i k poslechu.

Při celkovém hodnocení sjezdu si dovolujeme konstatovat, že setkání vedlo k utužení stávajících a k navázání nových odborných i společenských kontaktů. Rádi bychom proto touto cestou poděkovali všem přednášejícím, diskutujícím a ostatním účastníkům, kteří přispěli ke zdaru sjezdu. Náš velký dík patří odborným ORL společnostem obou zemí i přítomným sponzorujícím firmám ( MEDIAL spol. s.r.o., Medical  Service, Medimport a  Solvay Pharma) za finanční podporu.

Úspěšnost setkání dokládá nejlépe zájem německých kolegů v navázaných kontaktech pokračovat. K organizování příštího, v pořadí již sedmého, sjezdu v roce 2008 se přihlásila klinika v Jeně. Věříme, že toto setkání (termín i témata budou upřesněna) vzbudí patřičný zájem ze strany především mladších českých lékařů, kteří si prohlubují své vzdělání v rámci doktorského studia. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že je nutné postupně nahradit starší generaci lékařů (prof. Ganz, prof. Beleites, prof. Gudziol, prof. Muška, prof. Faltýnek, doc. Šram, doc. Hroboň, prof. Pellant a další), která organizovala minulá setkání. Relativně velký počet účastníků i vysoká odborná úroveň přednesených sdělení by měly být dostatečnou zárukou pro úzké vztahy obou ORL společností i v blízké budoucnosti.

Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.

Doc. MUDr. Viktor Chrobok, CSc.

Došlo 5. 3. 2007


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se