Současné názory na operaci podle Caldwella-Luca z pohledu tří generací


Present Opinions of the Operation According to Caldwel-Luc from the Standpoint of Three Generations

The authors present opinions of three generations of otolaryngologists, who are able to evaluate the development in otorhinolargology for the period longer than 50 years. All of them began their work at the same workplace and their opinions are not limited by spectrum, extent or evaluation of small numbers of endonasal interventions, which are presently performed at the Clinic of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery at Pardubice, Czech Republic. Based on their experience they arrived at the conclusion that the operation according to Caldwell-Luc is still justified and can be, in certain rather infrequent cases, used even as a method of choice as compared to nasal surgery. Therefore, it should not be considered as an outdated operation or even an operation non lege artis.

Key words:
operation according Caldwell-Luc, indications, history, present .


Autoři: A. Pellant 1,2;  V. Chrobok 2 ;  L. Faltýnek 3
Působiště autorů: Ústav zdravotnických studií, Univerzita Pardubice ;  přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Krajská nemocnice Pardubice 1;  přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. 2;  Privátní ORL lékař, Hořice 3
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 54, 2005, No. 3, pp. 149-154.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
Autoři článku uvádějí názory tří generací otorinolaryngologů, kteří mohou posoudit vývoj ORL oboru za období delší než 50 roků. Všichni vyšli ze stejného pracoviště a jejich názor není omezen spektrem, rozsahem či hodnocením malého počtu endonazálních výkonů, které jsou v současné době standardně prováděny na pardubické Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Na podkladě svých zkušeností docházejí k názoru, že operace podle Caldwella-Luca má i dnes své oprávnění a může být v určitých, méně častých případech, i metodou volby oproti chirurgii endonazální. Proto ji nelze považovat za operaci přežitou nebo dokonce za operaci non lege artis.

Klíčová slova:
operace Caldwell-Luc, indikace, historie, současnost.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se