Peroperační identifikace a bioptické vyšetření sentinelové uzliny u nádorů hlavy a krku


Sentinel Node Biopsy in Head and Neck Cancer

Summary:
Approximately 30% of patients with head and neck squamous cell carcinoma have subclinical metastases in the neck. The only highly accurate means of identifying lymph node disease is to perform a staging elective lymph node dissection. The sentinel lymph node concept states that a tumour spreads via lymphatic to the first echelon lymph node encountered in the lymph node basin. If the sentinel lymph node can be identified and examined for the presence of tumour metastases, the need to perform an elective staging lymph node dissection is negated. Radiocolloid injections of the primary tumour and lymphoscintigraphy are performed on the day before surgery. Intraoperatively, the sentinel node is localised with a gamma probe and removed after primary tumour resection. Intraoperative lymphatic mapping with patent blue can facilitate sentinel lymph node identification. The rate of sentinel lymph node identification in studies with head and neck cancer varies between 90% and 100%. The sensitivity of sentinel lymph node biopsy is about 95% and specificity is up to 100% in several studies. The sentinel lymph node biopsy can find a role in the management of clinically N0 neck as a staging technique in the future.

Key words:
elective lymph node dissection, gamma probe, head and neck cancer, intraoperative lymphatic mapping, lymphoscintigraphy, sentinel lymph node.


Autoři: L. Mrzena;  J. Betka;  J. Plzák;  I. Stárek 1;  H. Křížová 2,4;  D. Kodetová 3
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Otolaryngologická klinika LF UP a FN, Olomouc ;  přednosta prof. MUDr. J. Klačanský, CSc. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha 1;  přednosta prof. MUDr. R. Kodet, CSc. Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, Praha 2;  přednosta doc. MUDr. P. Vlček, CSc. Ústav nukleární medicíny 1. LFUK a VFN, Praha 3;  přednosta prof. MUDr. M. Šámal, DrSc. 4
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 54, 2005, No. 3, pp. 119-128.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
Přibližně 30 % pacientů s karcinomem hlavy a krku je postiženo okultními metastázami do krčních uzlin. Jedinou přesnou metodou jejich identifikace je provádění elektivních krčních disekcí. Sentinelová uzlina je definována jako lymfatická uzlina, do které přichází lymfa z oblasti primárního tumoru jako první. Pokud je sentinelová uzlina identifikována a vyšetřena, je možno na základě toho, zda je nebo není postižena metastázami, rozhodnout, zda je nutné provést krční disekci. Den před chirurgickým výkonem je aplikován radiokoloid do okolí primárního tumoru a poté je provedena lymfoscintigrafie. Peroperačně je sentinelová uzlina identifikována pomocí peroperační gamasondy a exstirpována. Identifikaci sentinelové uzliny může napomoci mapování lymfatického systému po peritumorózní aplikaci patentní modře. Senzitivita biopsie sentinelové uzliny ve studiích s karcinomem hlavy a krku se pohybuje kolem 95 % a její specificita dosahuje až 100 %. Biopsie sentinelové uzliny může hrát v budoucnosti důležitou roli jako technika stagingu u pacientů bez klinických známek krčních metastáz.

Klíčová slova:
elektivní disekce, peroperační gamasonda, karcinom hlavy a krku, peroperační mapování lymfatického systému, lymfoscintigrafie, sentinelová uzlina.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se