Indikace k operaci čelistní dutiny podle Caldwella-Luca v době endonazální chirurgie


Indications for Operation on Maxillary Cavity according to Caldwell – Luc at the Time of Endonasal Surgery

Summary:
Based of a review of literature and the authors’ own group of patients, present indication criteria for surgical approach via anterior wall into maxillary cavity according to Caldwell-Luc are postulated.

The external approach into maxillary cavity via the anterior wall is generally indicated for three reasons: in the surgical treatment of maxillary cavity diseases, in treated fractures of middle face floor and the operation approach via maxillary cavity into the surroundings, such as decompression of orbit in endocrine orbitopathy.

The operation according to Caldwell-Luc is a safe intervention even at the time of endonasal surgery and serves for treatment of selected diseases of maxillary cavity. There is no doubt that this kind of operation should remain in the repertoire of the otolaryngologist’s surgical interventions.

Key words:
maxillary cavity, Caldwell-Luc, endonasal surgery, maxillary sinusitis, maxillary cavity cyst, aspergilloma, papilloma, antrochoanal polyp.


Autoři: V. Chrobok ;  A. Pellant;  E. Šimáková 1;  R. Michálek;  J. Mejzlík;  D. Spitzer 2;  P. Rothröckel 3
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Krajská nemocnice Pardubice Ústav zdravotnických studií, Univerzita Pardubice přednosta prof. MUDr. A. Pellant, DrSc. Fingerlandův ústav patologie, LF UK a FN, Hradec Králové ;  přednosta prof. MUDr. I. Šteiner, CSc. Oddělení radiodiagnostiky, Krajská nemocnice Pardubice 1;  přednosta prim. MUDr. D. Spitzer Oddělení patologie, Krajská nemocnice Pardubice 2;  přednosta prim. MUDr. P. Rothröckel 3
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 54, 2005, No. 3, pp. 142-148.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
Na základě literárního přehledu a vlastního souboru nemocných autoři stanovili současná indikační kritéria chirurgického přístupu přes přední stěnu do čelistní dutiny podle Caldwella-Luca.

Zevní přístup do čelistní dutiny přes přední stěnu je obecně indikován ze tří důvodů:
u chirurgické léčby chorob čelistní dutiny, při ošetření zlomenin střední obličejové etáže a operační přístup přes čelistní dutinu do okolí, jako např. dekomprese očnice u endokrinní orbitopatie.

I v době endonazální chirurgie je operace podle Caldwell-Luca bezpečný výkon, který slouží k ošetření vybraných onemocnění maxilární dutiny. Nepochybně by měla tato operace zůstat v repertoáru chirurgických výkonů otorinolaryngologa.

Klíčová slova:
čelistní dutina, Caldwell-Luc, endonazální chirurgie, maxilární sinusitida, cysta čelistní dutiny, aspergilom, papilom, antorchoanální polyp.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se