Perforace jícnu při flexibilnígastroskopii


Perforation of Esophagus during Flexible Gastroscopy

Endoscopic examinations of swallowing passages may be ass ociated withsimple orsevere complications, the latter including perforation injury, and may results in health or evenlife-threatening conditions.The perforation of iatrogenic origin in the region of hypopharynx and esophagus belong to rare, butvery serious conditions. The data in literature presents incidence of such events from 1 to 1.7 cases per1000 endoscopic examinations. Lethality is in the range of 0.5 to three cases per 10,000 cases (1, 2, 3).The described case report shows some moments, which followed to late recognition of gastroscopycomplication. The late diagnosis resulted in the development of inflammation, which endangeredthe life of the patients and had to be solved by surgery.The patient, who was examined by gastroscopy at surgery outpatient department in a districthospital of the Hradec Králové region, was then hospitalized for intensifying complaints at theotolaryngologicalward of the same hospital.The circumstances of examination as well as immediatedifficulties of the patient were not sufficiently appreciated as warning symptoms of possiblecomplications. The subsequent deterioration of health state of the patient was ten suspected toindicate possible perforation injury.The condition of the patient required a rapid surgical intervention with intensive postoperationcare at the hospital of higher type. The analysis of the case might contribute to prevention of suchcases to occur in the future.

Key words:
flexible gastroscopy, perforation of esophagus, perforation of hypopharynx,mediastinitis, parapharyngeal abscess.


Autoři: M. Lánský;  J. Růžička;  J. Dršata;  P. Čelakovský
Působiště autorů: Klinika ušní, nosní a krční LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 2, pp. 0.
Kategorie: Články

Souhrn

Endoskopická vyšetření polykacíchces t bývají spojena s komplikacemi od jednoduchýchpo závažné, ke kterým patří také perforační poranění, a mohou vést k ohrožení zdraví či životapacienta (5).Perforace v oblasti hypofaryngu a jícnu iatrogenního původu patří mezi vzácné, ale zároveň velmizávažné stavy.Vliterárních údajích je výskyt těchto příhod udáván od 1 - 1,7 na 1000 endoskopickýchvyšetření. Mortalita se pohybuje mezi 0,5 - 3 na 10 000 případů (1, 2, 3).Prezentovaná kazuistika ukazuje některé momenty, které vedly k pozdnímu rozpoznání komplikacegastroskopie. Pozdní diagnóza vedla k rozvoji zánětu, který ohrozil pacienta a musel být řešenchirurgicky.Jedná se o pacienta, který podstoupil diagnostické gastroskopické vyšetření na chirurgické ambulanciv jedné z okresních nemocnic v královéhradeckém kraji a dále po rozvoji obtíží byl hospitalizovánna ORL oddělení téhož zařízení.Samotný průběhvyš etření a bezprostřední obtíže po něm nebyly posuzovány jako varovné příznakymožné komplikace. Až následné zhoršení zdravotního stavu nemocného vedlo k podezření namožnéperforační poranění. Stav pacienta si vyžádal rychlé chirurgické ošetření s intenzivní pooperačnípéčí na pracovišti vyššího typu. Rozbor tohoto případu by mohl přispět k prevenci vzniku podobnýchpřípadů.

Klíčová slova:
flexibilní gastroskopie, perforace jícnu, perforace hypofaryngu, mediastinitida,parafaryngeální absces.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se