Možnosti registraceočníchpoh ybůa jejich využití v diagnostice poruchrovnováhy


Possibility to Record Eye Movements and ItsApplication in the Diagnosis of Balance Disorders

The aim of the contribution is to present a brief survey of present possibilities torecord eye movements during the examination of balance disorders. The paper describes theprinciples of electronystagmography, videooculography and electromagnetic methods. Advantagesand limitations of individual methods are described.

Key words:
electronystagmography, videooculography, electromagnetic methods, search coil,balance disorders.


Autoři: P. Vrabec;  Kluhj .;  M. Holcát;  J. Jeřábek *;  R. Černý *
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha Katedra otorinolaryngologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Bojar, CSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 2, pp. 73-77.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem předkládaného sdělení je podat stručný přehled o současných možnostechregistrace očníchpoh ybů při vyšetření poruchrov nováhy. V práci jsou popsány principy amožnostivyužití elektronystagmografie, videookulografie a elektromagnetickýchmetod . Jsou diskutoványvýhody a limitace jednotlivých metod.

Klíčová slova:
elektronystagmografie, videookulografie, elektromagnetické metody, searchcoil, poruchy rovnováhy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se