Výsledky revíznych operáciípo kochleárnej implantácii


Results of Revision Surgery after Cochlear Implantation

Cochlear implantation is a safe and effective clinical method to restore hearing andcommunication in deaf patients. As is the case in any other clinical methods there are someproblems, failures and complications. In this paper the series of patients that required surgicalrevision due to various reasons are evaluated. Surgical, anatomical and functional results areevaluated.From 1994 the authors have implanted 95 deaf patients. There were 6 (6,3 %) reoperations in thisseries of patients. The indication for reoperation were: device failure in 2 cases (Medel C40+), flapbreakdown in 2 cases, head injury in 1 case, iatrogenic damage to electrodes in one case.Surgical and anatomical results of all except one revisions were excellent. Functional results in all6 patients confirmed that they all reached at least the same results as with the first implant if notbetter soon after the revision surgery. The average time to reach original results was 6.3 monthsafter revision.Cochlear re-implantation is a safe and effective surgical procedure that gives very good functional,anatomical and surgical results.

Key words:
cochlear implantation, revision surgery, device failure, functional results.


Autoři: M. Profant ;  Z. Kabátová;  K. Seginko
Působiště autorů: I. otolaryngologická klinika LF UK, FN a SZU, Bratislava, prednosta prof. MUDr. M. Profant, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 1, pp. 11-15.
Kategorie: Články

Souhrn

Kochleárna implantácia je spoľahlivá metóda na rehabilitáciu sluchu prelingválnenepočujúcich detí a postlingválne nepočujúcich dospelých. Ako každá chirurgická metóda, aj kochleárnaimplantácia má svoje problémy, komplikácie a neúspechy. V práci sa analyzuje počet revíznychoperácií a indikácie na tieto revízie. Hodnotia sa spoľahlivosť prístrojov v celom súborea funkčné výsledky pacientov po reimplantácii.Na I. otolaryngologickej klinike LF UK, FN a SZU v Bratislave bolo od roku 1994 implantovaných95 pacientov. U šiestich z nich (pät mužov, jedna žena, 6,3 %) bola potrebná revízna operácia.Indikáciami na revízne operácie boli: Zlyhanie implantátu v dvoch prípadoch, vylúčenie implantátuv dvoch prípadoch, poškodenie implantátu úrazomv jednoma iatrogénne poškodenie v jednom prípade.U všetkých operovaných, okrem jedného, sme dosiahli spoľahlivú reimplantáciu s primárnymhojením operačnej rany. V celom súbore našich 95 pacientov zlyhali dva implantáty Medel Combi40+. Čas potrebný na dosiahnutie pôvodných výsledkov bol 6,3 mesiaca v priemere. V súčasnostivšetci implantovaní pacienti po reimplantácii dosahujú výsledky aspoň na takej úrovni ako predreimplantáciou alebo lepšie.Revízna operácia po kochleárnej implantácii je bezpečná a úspešná operácia s veľmi dobrýmianatomickými a funkčnými výsledkami.

Klíčová slova:
kochleárna implantácia, revízna operácia, zlyhanie implantátu, funkčné výsledky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se