Srovnání CT a operačních nálezůu diagnózy otitis media chronica cumcholesteatomate


Comparison of CT and Surgical Findings in Diagnosisof Otitis Media Chronica cum Cholesteatoma

S u m m a r y:
In order to establish the diagnosis of cholesteatoma as early as possible it is useful tomake use of radiological methods in addition to case history, otoscopic and microotoscopic examination.High-resolution computed tomography (HRCT) is presently the method of choice for theexamination of pathology of temporal bone. The Otolaryngological Clinic of the Faculty ChildrenHospital in Brno, in collaboration with Radiological Clinic, performed a retrospective study comparingthe results of CT examination with subsequent surgical finding in patients, hospitalized forthe diagnosis of otitis media chronica cum cholesteatoma (OMCH) for the last 2.5 years. A total of47 scans were evaluated. The CT examination and operation findings were in agreement in 87%,whereas different findings were obtained in 13% (cholesteatoma being found during the operation,but not on CT scans). The main goal of the study was to demonstrate the presence or absence ofcholesteatoma. The results were aimed at analysis of validity of CT examination for the demonstrationof cholesteatoma relapses and the application of CT examination as a substitute of second-look.Key words: otitis media chronica cum cholesteatoma, high-resolution computer tomography.

Key words:
otitis media chronica cum cholesetatomate, hight - resolution computed tomography.


Autoři: H. Černá;  J. Macháč;  I. Šlapák;  H. Masaříková
Působiště autorů: Klinika ORL PDM FN Brno, přednosta prof. MUDr. I. Šlapák, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 1, pp. 16-19.
Kategorie: Články

Souhrn

S o u h r n:
Pro včasné stanovení diagnózy cholesteatomu je kromě anamnézy, otoskopickéhoa mikrootoskopického vyšetření vhodné využití radiologických metod. K vyšetření patologie spánkovékosti v současnosti používá většina pracovišť na prvním místě HRCT. Na Klinice ORL FDNBrno byla ve spolupráci s radiologickou klinikou provedena retrospektivní studie, kdy za posledního2,5 roku byly porovnány výsledky CT vyšetření s následným operačním nálezem pacientů,hospitalizovaných s diagnózouOMCHcum cholesteatomate.Celkem bylo vyhodnoceno 47CTscanů.V 87 % byla zjištěna shoda operačního a CT nálezu, ve 13 % byl zjištěn rozdílný nález (peroperačněcholesteatom nalezen byl, zatímco na CT scanech popsán nebyl). Hlavním cílem této studie byloprokázat shodu přítomnosti, eventuálně nepřítomnosti cholesteatomu. Podle výsledků následněvaliditu CT vyšetření při průkazu recidiv cholesteatomu a využití CT vyšetření jako náhradusecond-look-u.

Klíčová slova:
chronický zánět středouší s cholesteatomem, vysokorozlišovací CT.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se