Výsledky preventivního vyšetřenísluchu u vysoce rizikových dětí


Auditory Screening inHigh-risk Infants

The present report concerns hearing screening in 700 high-risk (pre-term) infantsusing transient evoked otoacoustic emissions (TEOAE) and brain stem auditory evoked potentials(BAEP). The findings of 7 years’ study evaluate screening of low birth weight neonates at increasedrisk of hearing impairment. A total of 700 infants (347 girls and 353 boys) were tested: 406 infantswith very low birth weight (VLBW) under 1500 g, 163 infants had extremely low birth weight - under1000 g. From the presented results in this sample of 700 high-risk infants 18 (2.6%) were identifiedto have a sensorineural hearing loss: 11 infants had bilateral severe to profound losses, and 2 hadunilateral losses, and 5 had medium forms of hearing impairment. Although the etiology of hearingloss in these 18 infants cannot be specifically elucidated, RDS (respiratory distress syndrome) andits treatment appear to place an infant at risk for hearing loss. Other frequent clinical complicationsinclude abnormal CNS (central nervous system) findings - intracranial haemorrhage into theventricles or in the area around the ventricles. Premature and low birth weight infants are at riskfor intracranial bleeding because of complex anatomical and physiologic processes occurring in thisstage of fetal development. Any primary disorder that results in hypoxia may affect an infant’shearing and neurologic status. A group of 497 neonates treated with gentamicin sulphate andampicilin usually had an underlying disease or severe infection, including RDS, hypoxia and sepsis,all of which were clinically significant indicators of high risk for auditory pathway dysfunction.The 2.6% incidence of hearing loss in high-risk infants is accepted by the authors as favourable. Theresults of 7 year’s study confirm a very good standard of initial care of newborns in NICU (neonatalintensive care unite).

Key words:
low birth weight neonates (LBW), hearing loss, TEOAE, BAEP.


Autoři: O. Dlouhá;  L. Černý;  M. Hrdličková;  I. Jedlička;  P. Puchmajer;  M. Vohradník
Působiště autorů: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. M. Lašťovka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 1, pp. 4-7.
Kategorie: Články

Souhrn

Preventivní vyšetření sluchu u dětí s vysoce rizikovou anamnézou, zvláště z hlediskanízké porodní hmotnosti, zajišťujeme na foniatrické klinice VFN a 1. LF UK v Praze od roku 1993v návaznosti na péči neonatologických oddělení naší nemocnice. V prezentovaných výsledcích z let1993-2000 se jedná o soubor 700 dětí (347 dívek a 353 chlapců) s nízkou porodní hmotností - z tohotosouboru 406 dětí mělo Phm pod 1500 g, z nich 163 dětí pod 1000 g. Screening TPS (trvalé poruchysluchu) byl prováděn metodou TEOAE a BERA. Ze souboru 700 vysoce rizikových dětí byla zachycena TPS u 18 dětí (2,6 %). 11 dětí má těžkou percepční nedoslýchavost oboustrannou, dvě dětijednostrannou a pět dětí má středně těžkou formu. U těchto sluchově postižených dětí nelze stanovitspecifický rizikový faktor - spíše se jedná o komplex komplikací daný gestačním stářím a nízkouporodní hmotností (14 dětí s TPS s Phm pod 1500 g). Autoři považují 2,6% výskyt poruch sluchuu takto rizikových dětí za příznivý. Výsledky potvrzují vysokou úroveň péče na specializovanýchneonatologických odděleních ve VFN.

Klíčová slova:
novorozenci s nízkou porodní hmotností (NNPH), trvalá porucha sluchu (TPS),TEOAE, BAEP.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se