Příspěvek k diagnostice a léčběmediálních krčních cyst a píštělí


Contribution to the Diagnosis andTreatment of Medial Cervical Cysts and Fistulas

The authors describe their experience with the diagnosis and treatment of medialcervical cysts and fistulas which they include among disorders of thyroid gland development.In the diagnosis of medial cervical cysts the authors consider apart from sonographic examinationof the neck cytological examination of maternal from aspiration thin needle biopsy as very useful.Radical surgical removal of medial cervical cysts and fistulas is the method of choice in treatment.The authors describe favurable experience with removal of cysts involving resection of the body ofthe hyoid bone (Schlange’s operation). They were faced with a relapse only in case of an extirpationof a cyst without resection of the body of the hyoid bone. The authors do not recommend less radicalprocedures because of possible development of a medial cervical fistula.In case of a malignant tumour (diferentiated thyroid carcinoma) in the medial cervical cyst, relapseof a cyst or fistula, the authors recommend a more radical procedure - surgery with resection of thehyoid bone and residual tisues of the duct in the direction towards the root of the tongue (Sistrunk’soperation).The authors accept a conservative approach of „watch and wait“ in child patients if the medicalcervical cysts does not cause functional difficulties.

Key words:
medial cervical cysts, medial cervical fistula, diagnosis, Sistrunk’s operation Schlange’soperation, treatment.


Autoři: J. Astl;  J. Dušková;  P. Laštůvka;  Z. Novák;  D. Veselý;  M. Taudy
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha, Katedra otorinolaryngologie IPVZ Praha, přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc. Endokrinologický ústav Praha, ředitel MUDr. K. Pacák, CSc. Patologicko anatomický ústav 1. LF UK
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2002, No. 1, pp. 24-31.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři popisují zkušenosti v diagnostice a léčbě mediálních krčních cyst a píštělí, kteréřadí mezi poruchy vývoje štítné žlázy.V diagnostice mediálních krčních cyst autoři vedle klinického vyšetření považují za velice přínosnésonografické vyšetření krku a cytologické vyšetření z aspirační punkční biopsie tenkou jehlou.Radikální chirurgické odstranění mediálních krčních cyst a píštělí je metodou volby v léčbě. Autořipopisují dobré zkušenosti s odstraněním cysty s resekcí těla jazylky (Schlangeho operace). S recidivou se setkali pouze v případě exstirpace cysty bez resekce těla jazylky. Méně radikální postupyautoři nedoporučují pro možnost vzniku mediální krční píštěle.Při nálezu maligního nádoru (diferencovaný karcinom štítné žlázy) v mediální krční cystě, recidivěcysty či píštěle autoři doporučují radikálnější postup - operaci s resekcí jazylky a reziduálních tkáníduktu směrem do kořene jazyka (operace dle Sistrunka).Konzervativní přístup, taktika sledování s kontrolou nálezu, je autory akceptován u dětskýchpacientů, jestliže mediální krční cysta nepůsobí funkční obtíže.

Klíčová slova:
mediální krční cysty, mediální krční píštěl, diagnostika, Sistrunkova operace,Schlangeho operace, léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se