Primář MUDr. Pavol Jablonický sedmdesátiletý


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 73, 2024, No. 1, pp. 53-54.
Kategorie: Varia

Dne 18. 12. 2023 oslavil významné životní jubileum prim. MUDr. Pavol Jablonický.

Prim. Pavol Jablonický pochází z lékařské, přesněji primářské rodiny. Jeho otec byl primář ORL oddělení v Humenném, jeho dva bratři byli také primáři (ORL Liptovský Mikuláš, chirurgie Bratislava). Po studiu lékařství na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze nastoupil v roce 1979 na Kliniku ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a VFN v Praze, tehdy pod vedením prof. Tichého. Od roku 1992 do konce roku 2016 (25 let) působil na klinice v pozici primáře pod vedením prof. Betky. Stal se nejdéle působícím lékařem v pozici primáře na nejstarší české ORL klinice, založené v roce 1892. Výrazně se podílel na přestěhování kliniky ze Všeobecné fakultní nemocnice do FN v Motole v roce 1997. To odstartovalo významný rozvoj pracoviště jak po kvantitativní, tak i kvalitativní stránce. V prvních letech nového tisíciletí bylo hospitalizováno na klinice na 4 tis. pacientů ročně, z nichž 90 % prošlo operačními sály zejména v oblasti onkochirurgie hlavy a krku. O rozsahu náročnosti péče svědčí, že v té době procházelo 38 % všech operovaných jednotkou intenzivní péče kliniky. I v ambulantní péči, která kryla mimo základní i specializované ambulance v plném rozsahu, bylo ošetřeno ročně téměř 60 tis. nemocných, což bylo denně téměř 200 pacientů. Zvládnout organizačně a odborně takový objem léčebného procesu není v silách jednotlivce, ale dobře sestaveného týmu, který si sedne jak odborně, tak lidsky. Prim. Jablonický byl zcela zásadním a určujícím prvkem mozaiky osobností kliniky, která tento nevídaný rozvoj umožňovala.

Za svého působení na klinice spolupracoval se čtyřmi vrchními sestrami, 15 řediteli nemocnice a se 150 ORL lékaři kliniky. Během jeho lékařské praxe se na pozici ministra zdravotnictví vystřídalo 30 osobností. Pod jeho odborným i lidským dohledem vyrostly generace lékařů. Za dobu jeho působení ve funkci primáře prošlo klinikou mnoho lékařů, na jejichž odborném i osobnostním růstu se významně spolupodílel a kteří se poté stali vedoucími lékaři. Vzpomeňme jen přednosty klinických pracovišť (prof. Astl, prof. Plzák, doc. Chovanec, doc. Čada) a dalších 14 primářů okresních ORL zařízení v Čechách i na Moravě.


Po odborné stránce z jeho širokého spektra aktivit zmíníme zavedení programu implantace hlasových protéz po totální laryngektomii od roku 1994 ve spolupráci s as. Alešem Slavíčkem.

Pro ORL společnost působil po dobu 15 let jako zástupce pro farmakologii a implementaci nových léčiv, jichž bylo v hektických 90. letech při otevřeném trhu velmi mnoho. Vyžadovalo to spoustu hodin strávených při jednáních na MZ ČR v dohadovacích řízeních při probojování preskripce mnoha nových léků do naší odbornosti.

V rámci motolské nemocnice pracoval přes 10 let na implementaci hodnocení za léčbu pacienta v systému DRG.

V centru pozornosti a aktivit prim. Jablonického byla vždy problematika odborně zdravotnická a manažerská, ale kladl i velký důraz na sociální aspekty své práce lékaře směrem k pacientům a vedoucího pracovníka směrem k zaměstnancům. Bez něj by nikdy nebyl kolektiv kliniky tak soudržný a vzájemně dobře komunikující. Byl hlavním organizátorem nespočetného množství „mimonemocničních“ aktivit – letních výletů, vánočních a dalších večírků apod. Prim. Jablonický se hlásí k odkazu prof. Přecechtěla a jeho následovníků. Jeho přístup k práci i životu shrnuje krédo: Pokora a respekt.

Velmi děkujeme prim. Jablonickému za odvedenou práci ve prospěch pacientů, zaměstnanců kliniky i ORL oboru. Přejeme mu hodně zdraví, síly a životního elánu do dalších let v kruhu rodinném i v lékařské práci.

 

Jan Plzák, Jan Betka
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se