MUDr. Robin Zachař slaví významné životní jubileum


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 72, 2023, No. 2, pp. 101.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti


Emeritní primář oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice AGEL Nový Jičín MU Dr. Robin Zachař oslavil v loňském roce 70. narozeniny. Narodil se 5. prosince 1952 v Litomyšli a ve zdejším kraji prožil své dětství i středoškolská studia. Promoval v roce 1978 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci nastoupil na ORL oddělení OÚNZ v Novém Jičíně a zdejšímu pracovišti zůstal věrný celý profesní život. Pod vedením primáře Jalůvky získal erudici a složil obě atestační zkoušky z oboru (první v roce 1981, druhou v roce 1986). 1. května 1988 se stal primářem oddělení a funkci vykonával až do roku 2015.

Ovládal operativu v celé šíři oboru, byl velice progresivní. Brzy po revoluci se začal zabývat onkologickou problematikou a chirurgií v ORL oblasti, na oddělení zavedl a rozvinul moderní endoskopické metody, endonazální endoskopickou chirurgii či operativu štítné žlázy. V roce 2009 absolvoval kurz transorální robotické chirurgie ve Štrasburku a novojičínské ORL oddělení bylo druhé v České republice, kde se začal provádět tento typ operací.

Primář Zachař se za 27 let vedení oddělení nesmazatelně zapsal do historie novojičínské nemocnice. Byl pracovitým, spravedlivým a příkladným šéfem s velkým smyslem pro kolegialitu a mezioborovou spolupráci. Pro Novojičínsko vychoval dvě generace otorinolaryngologů. Zasloužil se rovněž o významné zlepšení zázemí ambulantních i hospitalizovaných pacientů a technicko-prostorového vybavení pracoviště. Jen díky jeho píli, snaze a odvaze přežilo pracoviště nelehké časy přelomu století, kdy mu jistou dobu hrozilo zrušení.

Otorinolaryngologie byla vždy pro primáře Zachaře srdeční záležitostí, a i když se jí po odchodu do důchodu aktivně nevěnuje, v Novém Jičíně je častým hostem při pravidelných odborných ORL seminářích i neformálních setkáních. Radost mu dále dělají jeho vnoučata a rodinný statek ve východočeské Sloupnici, kde hospodaří. Milý pane primáři, přijměte prosím naše upřímné přání především pevného zdraví, hodně osobního i rodinného štěstí, elánu a životního optimizmu do dalších let života! Za kolektiv pracovníků Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice AGEL Nový Jičín.

MU Dr. Ivan Kalivoda, MBA

prim. MU Dr. Jakub Syrovátka


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se