Študijný pobyt na I. univerzitnej otorinolaryngologickej klinike Aristotelovej univerzity v Solúne


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 67, 2018, No. 4, pp. 133-134.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Grécko, Solún, 18. – 22. júna 2018)

Na základe spolupráce Univerzity Komenského v Bratislave s Aristotelovou univerzitou v Solúne sme navštívili I. univerzitnú otorinolaryngologickú kliniku Lekárskej fakulty a Nemocnice AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association). V súčasnosti ju vedie prednosta Prof. Dr.med. Ioannis Konstantinidis. Pán profesor je odchovancom nemeckej ORL školy, strávil 15 rokov v SRN – najprv u Prof. Drafa vo Fulde a potom u Prof. Ira v Erlangene.

V kolektíve je spolu okrem neho 8 lekárov so špecializačnou skúškou z otorinolaryngológie, z toho ďalší štyria profesori: Prof. Dr. Stephanos Triaridis, Prof. Dr. Georgios Psillas, Prof. Dr. Petros Karkos a Prof. Dr. Athanasia Printza. Na klinike sa vzdelávajú 8 rezidenti. Ako externisti príležitostne na čiastočné úväzky na kliniku prichádzajú klinickí logopédi a špeciálni pedagógovia. Klinika disponuje 44 lôžkami a dvomi operačnými sálami, na ktorých vzhľadom na nedostatok stredného zdravotníckeho personálu operujú tri dni v týždni, a to dospelých aj detských pacientov.

Ambulantný trakt obsahuje viaceré odborné ambulancie: všeobecnú ORL ambulanciu, pohotovostnú ORL ambulanciu, ambulanciu pre poruchy vestibulárneho aparátu, ambulanciu pre poruchy sluchu a tinnitus, foniatrickú, onkologickú, rinologickú a alergologickú ambulanciu, ambulanciu pre poruchy spánku, ambulanciu pre poruchy prehĺtania a ambulanciu pre pacientov s kochleárnymi implantátmi. Okrem toho má klinika dve laboratória: audiometrické a elektrofyziologické. Samostatnou jednotkou je centrum kochleárnej implantácie, doteraz bolo operovaných približne 420 pacientov, z toho bolo 60 % detí. Ročne sa vykoná na klinike 1200-1500 operácií a ambulantne sa vyšetrí približne 28 000 pacientov.

V rámci pregraduálnej výučby prichádza na kliniku behom školského roka približne 300 študentov 5. ročníka všeobecného lekárstva a 160 študentov zubného lekárstva LF.

Počas pobytu sme mali možnosť zúčastniť sa rannej vizity na oddelení a potom nám kolegovia priblížili svoju činnosť viacerými komplexnými prezentáciami na viaceré témy: „Diagnostika a liečba papilomatózy hrtana“, „Tumory hlavy a krku v detskom veku“, „Traumy v maxilofaciálnej oblasti“, „Využitie FESS pri liečbe chorôb nosa a prinosových dutín“.

Navštívili sme operačný trakt, v ktorom kolegovia vykonávajú erudovane ORL výkony v celom rozsahu odboru. Sledovali sme revíznu operáciu cholesteatómu stredného ucha, exstirpáciu bazaliómu vonkajšieho nosa s následnou plastickou rekonštrukciou defektu, jednostrannú FESS pre polypózny zápal prinosových dutín, laryngomikrochirurgiu hrtana pre tumor hlasivky, tyreoidektómiu pre onkologickú diagnózu spojenú s pravostrannou krčnou disekciou. Operačné sály sú vybavené CT a MRI navigáciou SCOPIS, viacerými endoskopickými vežami, neuromonitoringom, shaverom, CO2 laserom, operačnými mikroskopmi a rádiofrekvenčným nožom. Ako stredoušné náhrady používajú protézy firmy KURZ. V rámci kochleárnej implantácie pracujú s materiálom od firmy Cochlear a MED-EL. Podľa potreby používajú na riešenie chýbajúcej ušnice systém Vistafix so silikónovou ušnicou. V svojom chirurgickom repertoári majú aj systém BAHA. Po odstránení hrtana pacienti rehabilitujú z ekonomických dôvodov primárne pažerákovým hlasom a len u niektorých pacientov sekundárne inzerujú ventilové protézy PROVOX.

Obr. 1. Prof. Dr. I. Konstantinidis a kolektív lekárov I. univerzitnej otorinolaryngologickej kliniky Aristotelovej univerzity v Solúne, MUDr. I. Šebová, CSc., MPH a MUDr. D. Paouris.
Prof. Dr. I. Konstantinidis a kolektív lekárov I. univerzitnej otorinolaryngologickej kliniky Aristotelovej univerzity v Solúne,
MUDr. I. Šebová, CSc., MPH a MUDr. D. Paouris.

Ďalej sme venovali pozornosť audiometrickej diagnostike sluchu u malých detí, kde sme sa dozvedeli, že v rámci skríningu sluchu novorodencov používajú DPOAE, pričom  ich vykonanie požadujú do tretieho mesiaca života dieťaťa. V rámci Grécka nie je povinný celoplošný skríning sluchu novorodencov pomocou TEOAE a vôbec sa nediskutuje o zavedení skríningu sluchu detí predškolského a školského veku. Rodičia sú po narodení dieťaťa pediatrom upozornení na možnosť vykonať skríningové vyšetrenie sluchu u novorodenca a je na nich, či sa na vyšetrenie s dieťaťom objednajú. U novorodencov, ktorí majú nevýbavné otoakustické emisie, indikujú ABR vyšetrenie a BERA vyšetrenie, ktoré vykonávajú v krátkodobom umelom spánku. Lieky potrebné na navodenie spánku podávajú malým deťom rektálne. Pokiaľ zistia, že dieťa má ťažkú obojstrannú senzorineurálnu poruchu (strata sluchu od 80 dB nižšie) v 6. mesiaci veku dieťaťa, nedávajú deťom na ďalších 6 mesiacov probatórne načúvacie prístroje, ale naplánujú u nich približne od 10. mesiaca veku sekvenčnú kochleárnu implantáciu. Simultánnu obojstrannú kochleárnu implantáciu im neumožňujú súčasné platby od zdravotných poisťovní. Mali sme možnosť zúčastniť sa pri viacerých audiometrických vyšetreniach: detskej audiometrii hrou, meraní DPOAE, ABR, bežnej tónovej audiometrii, slovnej audiometrii, vyšetrení sluchu vo voľnom poli, kontrole nastavenia kochleárneho implantátu u dvojročného dieťaťa a pri batérii vestibulárnych vyšetrení. Posledný deň sme mali možnosť navštíviť s prednostom kliniky súkromnú nemocnicu, kam chodí operovať svojich privátnych pacientov. Patrí k privilégiu prednostov kliník, že tieto výkony smú vykonávať v čase svojej pracovnej doby, ako keby boli na domácom univerzitnom pracovisku.

Napriek zložitej ekonomickej situácii v Grécku sme videli, že v prípade nami navštívenej kliniky sa našlo na jej čiastočnú obnovu netradičné riešenie. Bohatá ťažobná spoločnosť stavia za 1 milión EUR nový komplex operačných sál pre celú nemocnicu, pričom dve pripadnú ORL klinike. Kolegovia majú aj prísľub na vybavenie týchto priestorov novými modernými technológiami. Z minulosti poznáme príbeh obnovy Detskej univerzitnej nemocnice v Aténach, ktorú kompletne na vysokej úrovni za súčinnosti s architektami a umelcami zrekonštruovala v rámci sponzoringu grécka stávková kancelária.

MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

MUDr. Dimitrios Paouris

Detská otorinolaryngologická klinika LF UKa NÚDCH v Bratislave

e-mail: irina.sebova@dfnsp.sk


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se