Laudácio k 80. narozeninám plk. v. v. MUDr. Zdeňka Voldřicha, DrSc.


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 67, 2018, No. 4, pp. 129.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Na sklonku letošního roku se dožívá významného jubilea 80 let plk. v.v. MUDr. Zdeněk Voldřich, DrSc., emeritní primář ORL oddělení ÚVN Praha, hlavní odborník pro obor otorinolaryngologie Zdravotnické služby AČR, bývalý šéfredaktor časopisu Otorinolaryngologie a foniatrie, výborný pedagog, organizátor a vědec.


Je ženatý, manželka je taktéž lékařka, stejně jako jejich 2 dcery. Žije v nádherné části Prahy 6 – Dejvicích, ale je i čestným občanem obce Stachy (Šumava). Mnoho volného času tráví i na chalupě u Máchova jezera. Mezi jeho hlavní koníčky patří bezesporu historie a myslivost, je zarputilý „Plzeňák a Šumavák“. Pro jeho angažovanost v historii prvního a druhého československého odboje je nositelem Pamětní medaile Československé obce legionářské.

S otorinolaryngologií se blíže seznámil již během studií na VLVDÚ a LF UK v Hradci Králové, kde pracoval jako pomocná vědecká síla na ORL klinice. Právě zde si ho vybral prof. Černý, ke kterému později nastoupil na ORL oddělení ÚVN v Praze a stal se jeho žákem.

K plnění svých povinností přistupoval zodpovědně, precizně až puntičkářsky, což vyžadoval i od ostatních. Jeho práce patřily vždy k těm nejlepším. V r. 1986 obhajoval kandidátskou práci na téma „Použití některých polymerů v otolaryngologii“, ale komise jeho práci okamžitě postoupila k doktorskému řízení. Proto nikdy nebyl CSc., ale hned získal titul DrSc..

Byl a je stále členem řady odborných společností, je čestným členem České i Slovenské ORL společnosti a čestným prezidentem výboru Pracovní skupiny chirurgie baze lební ČR. Pedagogicky působil na ORL klinice 2. LF UK v Praze – Motole. Organizoval mnoho vědecko-odborných shromáždění, konferencí a sjezdů. Osobně za nejhodnotnější považuji Vojenské ORL dny, odborně i společensky vynikající mezioborová pracovní setkání kongresového typu.

Je autorem 258 nepublikovaných vědeckých a odborných přednášek, 89 publikovaných ORL prací a spoluautorem 4 lékařských knižních publikací. Dále přispíval do 15 sborníků a knih s historickou tématikou. Jako vědec se významné podílel na 2 patentech, a to na vývoji obturátoru měkkého patra a protézek středoušních kůstek.

Přestože měl řadu příležitostí armádu opustit a věnovat se akademické dráze, nikdy tak neučinil a zůstal uniformě, ORL oddělení a ÚVN věrný až do důchodu. Vzhledem k pracovní vytíženosti oslavence lze ovšem hovořit pouze o důchodu na částečný úvazek.

Měl jsem tu čest být žákem pana primáře Voldřicha. Byl učitelem přísným i laskavým, člověkem rovným, charakterním, vždy připraveným pomoci.

Proto si dovolím i osobní gratulaci jménem přednosty kliniky i jménem svým v osobním duchu:

Vážený pane primáři, přejeme Vám hlavně hodně zdraví a spokojenosti, mnoho energie, neutuchajících myšlenek a síly pro jejich realizaci.

Plk. MUDr. Daniel Kovář, Ph.D.

Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.,


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se