Zpráva z 80. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 67, 2018, No. 3, pp. 79-80.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Kroměříž, 13. – 15. června 2018)

Na pořádání kongresu, který se konal v kroměřížském Domě kultury, se podílely ORL oddělení Kroměřížské nemocnice, a.s., a ORL klinika LF UPOL v Olomouci. Záštitu nad kongresem převzali hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, starosta města Kroměříž Mgr. Jaroslav Němec a europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová. Při zahájení kongresu Jiří Čunek, Mgr. Jaroslav Němec a ředitelka Kroměřížské nemocnice MUDr. Lenka Mergenthalová přítomné účastníky přivítali.a popřáli jim úspěšné jednání.

Obr. 1. Prim. MUDr. Ivan Pár zahajuje 80. kongres ČSORLCHHK ČLS JEP.
Prim. MUDr. Ivan Pár zahajuje 80. kongres ČSORLCHHK
ČLS JEP.

Do krásného města, zapsaného do Seznamu světového kulturního a přírodního  dědictví UNESCO, se sjelo celkem 514 odborníků v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a blízkých oborů, z toho 427 lékařů a 87 zdravotních sester. Hlavními tématy kongresu byla onkologie a rinologie. Odborný program nabídl 20 instruktážních kurzů, 12 kulatých stolů, 6 bloků volných sdělení (47 přednášek)a 3 e-posterové sekce - 31 e-posterů). Zdravotním sestrám a nelékařským pracovníkům byly věnovány 3 sekce (17 přednášek).

Po zahájení kongresu předal prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., ocenění za celoživotní přínos pro náš obor prof. MUDr. Pavlu Komínkovi, Ph.D., prof. MUDr. Arnoštu Pellantovi, DrSc., a prof. MUDr. Ivo Šlapákovi, CSc. Čestnou přednášku na téma Chirurgie OSAS měl prof. Dr. med. Karl Hörmann, M.D., Ph.D. (Mannheim, Německo).

Obr. 2. Pohled do Divadelního sálu Domu kultury: v popředí čestný host kongresu prof. Dr. med. Karl Hörmann, M.D., Ph.D. (University Medical Centre Mannheim, Německo) a prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. (ORL klinika FN Motol).
Pohled do Divadelního sálu Domu kultury: v popředí čestný host kongresu prof. Dr. med. Karl Hörmann, M.D., Ph.D. (University
Medical Centre Mannheim, Německo) a prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. (ORL klinika FN Motol).

Obr. 3. Panelová diskuse na téma nosní obstrukce
Panelová diskuse na téma nosní obstrukce

V rámci zahajovacího ceremoniálu byla vyhlášena Kutvirtova cena za nejlepší publikaci v oboru ORL za rok 2017.

Výsledky Kutvirtovy ceny jsou uvedeny v samostatné zprávě na straně 81.

Vědecký výbor kongresu ocenil tři nejlepší abstrakta volných sdělení v lékařské sekci: Vladimír Koucký (FN Motol) - Karcinom neznámé primární lokalizace: retrospektivní analýza přežití a diagnostického přístupu, Jan Vodička (Pardubice) - Výsledky vyšetření čichu pomocí respirační olfaktometrie, Petra Dytrych (FN Motol) - Vliv tonzilektomie na leukocytární charakteristiky pacientů s PFAPA syndromem – výsledky.

V nelékařské sekci byla oceněna abstrakta:

Eva Jalůvková (Nový Jičín) - Předsudky vůči práci zdravotních sester jiných odborností a cesty k jejich nápravě, Brigita Bohušová (Ostrava) - Využití epitéz v otorinolaryngologii, Iveta Daňková (Benešov) - Provoz Spánkové laboratoře v rámci ORL oddělení.

Jako nejlepší e-postery byly oceněny:

Katarína Jankulová (Benešov) - Komplikace po výkonech na adenotonzilární tkáni ve vztahu k použité technice, Kamila Sadovská (Brno) – Case report: vzácný případ sekundárního adenoidně – cystického karcinomu nosu a PND, Kateřina Trnková (FNKV Praha) - Dehiscence horního semicirkulárního kanálku.

Program v přednáškových sálech byl doplněn výstavou, které se účastnilo celkem 32 firem. 

Kongres byl samozřejmě i společenskou událostí, čemuž nasvědčuje úspěšný společenský večer v inspirujícím prostředí Výstaviště Floria, kterého se zúčastnilo přes 400 hostů. Tito bez výjimky hlasitě a nadšeně aplaudovali vystoupení kapely Machu Pichu pod vedením prim. Michala Zavadila z Brna.

Věříme, že pro všechny účastníky byl kongres přínosný nejen po stránce odborné, ale i po stránce společenské a kulturní. Letošní kongres si dovolujeme hodnotit jako velice úspěšný.. Prezidentem kongresu byl prim. MUDr. Ivan Pár, předsedou vědeckého výboru MUDr. Richard Salzman, Ph.D., a členy vědeckého výboru prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., a prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA. Organizaci zajistila společnost GUARANT International. 

Těšíme se na další setkání v následujících letech.

Za organizátory

prim. MUDr. Ivan Pár              

ORL odd. Kroměřížské nemocnice, a.s.           

MUDr. Richard Salzman, Ph.D.

ORL klinika LF UP Olomouc


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se