Studijní pobyt na ORL klinice v Lipsku


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 67, 2018, No. 3, pp. 87-88.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(SRN, Lipsko, duben - květen 2018)

Na přelomu dubna a května tohoto roku jsem měl možnost absolvovat studijní pobyt na ORL klinice v Lipsku, vedené prof. Andreasem Dietzem. Lipsko je asi půlmilionové univerzitní město, nacházející se pouhých 150 km od českých hranic. Přes osud , který jej potkal v novodobé historii, tedy mohutné bombardování ke konci 2. světové války a následná vláda komunistické strany, tak se v současnosti jedná o město s moderní architekturou, množstvím zeleně a dobrou infrastrukturou.

Obr. 1. Náměstí Augustusplatz.
Náměstí Augustusplatz.

Jednotlivé budovy univerzitní nemocnice se nacházejí v docházkové vzdálenosti od samotného historického centra města. Areál tvoří jak starší zrekonstruované stavby, tak i moderní pavilony. ORL klinika se nachází v jednom komplexu s dalšími specializacemi jako maxilofaciální chirurgie a oční lékařství. Oddělenou sekci kliniky tvoří foniatrické a audiologické pracoviště, vedené prof. Fuchsem a zajištěné moderními vyšetřovacími nástroji, včetně Full HD 3D endoskopie. Na klinice pracuje asi 20 lékařů, více jak polovinu z toho pak tvoří mladí lékaři ve specializační přípravě. K dispozici je 60 lůžek, 3 operační sály a jeden sál vyhrazený pro zákroky v lokální anestezii.  

Klinika zajišťuje péči v celém spektru ORL a mimo jiné se zaměřuje na léčbu zhoubných nádorů této oblasti. Z hlediska přístupu k těmto diagnózám je zde  preferováno chirurgické řešení, čímž se shoduje s mým domovským pracovištěm. Každý onkologický pacient je referován na multioborovém onkologickém semináři konaném jednou týdně. Zde jsou přítomni zástupci dalších spolupracujících odborností, jako je onkologie, patologie, oční lékařství a radiodiagnostika. Pacienti s již histologicky potvrzeným či pouze suspektním zhoubným nádorem jsou zpravidla nejdříve indikování k endoskopii v celkové anestezii. V rámci té je podrobně zhodnocen rozsah nádoru a pokud je to možné, tak jsou odebrány biopsie z několika míst tumorózní infiltrace. Až ve druhé době se přistupuje k případné chirurgické resekci. V rámci ní  je kromě onkologické radikality maximální snaha o co nejlepší estetický a funkční důsledek pro pacienta. Preferovány jsou tak endoskopické a miniinvazivní zevní přístupy. Důraz je kladen i na uzavření kožního krytu, kdy je používáno již pouze tkáňové lepidlo . U některých zákroků jsem měl rovněž možnost asistovat. Další operativa, která dostává dostatek prostoru, je otochirurgie, včetně úctyhodného počtu přibližně 80 kochleárních implantací za rok. Velkou část programu ale pochopitelně obsazují i rutinní záležitosti, jakými jsou tonzilotomie, tonzilektomie, adenotomie a zavádění gromet.

Ambulantní část působila velmi klidným dojmem. Pacienti určení ke specializovanému vyšetření byli objednáni na konkrétní čas s dostatečnými intervaly a akutní pacienti byli ošetřeni pouze po doporučení od privátního ORL specialisty. Chod ambulancí tak nebyl přetížen a lékaři měli dostatek času věnovat se jednotlivým případům.

Vzhledem k tomu, že jsem i Ph.D. studentem a věnuji se problematice imunoonkologie nádorů hlavy a krku, tak jsem nemohl vynechat návštěvu ke klinice přidružené experimentální laboratoře pod vedením Dr. Wichmanna. Ten se spolu s prof. Dietzem věnuje imunologii karcinomů ORL oblasti a asociaci s HPV již dlouhou dobu. Bylo tak zajímavé seznámit se s jeho recentní prací věnující se HLA typizaci u těchto pacientů a jejímu prognostickému významu.

Celkově hodnotím čas prožitý na ORL klinice v Lipsku jako velmi prospěšný. Na jednu stranu je pozitivní, že i v prostších českých podmínkách je možné praktikovat medicínu, která drží krok s dobrými západoedevropskými pracovišti a že, dle mého soudu, je námi aplikovaný diagnosticko terapeutický postup někdy i  smysluplnější a kvalitnější. A na druhé straně je edukativní a motivující vidět, že řadu věcí je možné dělat jinak a lépe, a to možná i bez potřeby velkých peněžních investic. 

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP.

Adresa ke korespondenci:

MUDr. Vladimír Koucký

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku1. LF UK a FNM, Praha

e-mail: vladimir.koucky@fnmotol.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se