Stáž na ORL klinice Univerzitní nemocnice v Lipsku


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 67, 2018, No. 3, pp. 85-86.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(SRN, Lipsko, 16. – 21. dubna 2018)

V dubnu jsem díky cestovnímu grantu ČSORLCHHK ČLS JEP měla možnost prožít týden na ORL klinice v německém Lipsku. Klinika a poliklinika otorinolaryngologie je součástí Univerzitní nemocnice Lipsko (obr. 1) a společně s oftalmologickou, stomatologickou klinikou a klinikou maxilofaciální chirurgie tvoří tzv. „Kopfklinik“.

Uspořádání kliniky je obdobné jako u nás – poliklinika s všeobecnými a specializovanými ambulancemi,včetně sekce pro audiologii a foniatrii, lůžkové oddělení a operační trakt. Klinika poskytuje péči široké škále pacientů. Od běžného ambulantního ošetření, jednodenní chirurgie (např. adenoid­ektomie), přes komplexní léčbu onkologických pacientů až po vysoce specializovanou péči v centru kochleární implantace, kterým se lipská klinika stala v roce 2010. Přednostou kliniky je prof. Andreas Dietz, přední evropský odborník na léčbu nádorů v oblasti hlavy a krku, specialista na ušní chirurgii (vč. kochleárních implantací) a plastickou chirurgii nosu – rinoplastiky. Mimo jiné je i čestným členem mnoha evropských ORL společností, vč. české, a velmi milý a přátelský člověk.

Obr. 1. Univerzitní klinika Lipsko.
Univerzitní klinika Lipsko.

Stáž jsem absolvovala na lůžkovém oddělení kliniky a na operačních sálech. Lůžkové oddělení má kapacitu 46 lůžek. Počet ženských, mužských a dětských lůžek není striktně stanoven a upravuje se dle aktuálních potřeb. Pokoje bývají dvou až čtyřlůžkové a k dispozici jsou i tři jednolůžkové pokoje, většinou rezervované pro závažnější onkologické pacienty. V porovnání s naší hradeckou klinikou jsou pokoje a zázemí pro pacienty výrazně prostornější.

Každý ošetřující lékař má na starosti kolem deseti pacientů. Aktuální plán péče je každé ráno konzultován s určeným vedoucím lékařem, poté ošetřující lékař provede vizitu a ošetření pacientů ve spolupráci se zdravotní sestrou. Další denní činnost se odvíjí od operačního programu. Stejně jako my i tamější lékaři si stěžují na velké množství administrativy, nicméně jejich dokumentace je významně stručnější.

V operačním traktu mají k dispozici dva velké, plně moderně vybavené operační sály, a jeden menší sál k provádění endoskopií a jiných výkonů v lokální anestezii. Pacient je po příjezdu na operační sál zcela v péči anesteziologického týmu, který pacienta uvede do celkové anestezie, mezitím si sálové sestry připravují instrumentarium a poté pacienta kompletně zarouškují. Operatér přichází na sál až v momentě, kdy je pacient zcela připraven k zahájení výkonu (výjimkou jsou ušní operace, kdy si operatér před zarouškováním dle potřeby připraví operační pole – oholení vlasů, infiltrace atd.).  

Program na sálech je rozepsán po celou pracovní dobu, vč. odpoledních hodin, a provoz je zajištěn dostatkem personálu. V denní místnosti je pro všechny k dispozici polévka s pečivem a pití. Díky těmto faktorům vše probíhá plynule a efektivně. Spektrum výkonů je podobné jako na naší klinice, navíc se zde věnují např. sialoendoskopiím. Na rozdíl od nás naopak neprovádějí chirurgii štítné žlázy a příštítných tělísek.

Díky nabídce prof. Dietze jsem se mohla poslední dva dny stáže (20. - 21. 4.) zúčastnit  7. Liepziger Kurs für plastische Gesichtschirurgie  - 7. ročníku mezioborového kurzu plastické chirurgie obličeje. Kurz organizoval prof. Andreas Dietz (ORL klinika, Lipsko), Dr. Christopher Wachsmuth (Klinika plastické chirurgie, Lipsko) a doc. Andreas Dacho (ORL klinika a Klinika plastické chirurgie, Heidelberg). Kurz byl určen zejména lékařům začínajícím s plastickou a estetickou obličejovou chirurgií. První blok se zabýval tématy od anatomie přes základní pravidla plastické chirurgie, možnostmi dermatologické neinvazivní péče, po důležitost psychologických aspektů plastické chirurgie a v neposlední řadě i tématem vedení (foto) dokumentace. Další bloky již byly více prakticky zaměřené a více podrobně byla probrána problematika indikace a aplikace Botoxu a Filleru, korekce otapostázy – otoplastiky či plastiky očních víček. Velká část kurzu pak byla věnována rinoplastikám.

Obr. 2. Náměstí Augustusplatz.
Náměstí Augustusplatz.

Mimo času věnovaného klinice jsem využila i prostor k poznání Lipska, univerzitního města ležícího asi 100 km severozápadně od Drážďan. Univerzita zde byla založena r. 1409 a je druhou nejstarší univerzitou v Německu, její nový kampus na náměstí Augustusplatz je jistě jednou z hlavních dominant města (obr. 2). Mezi další zajímavá místa patří např. Thomaskirche se sochou J. S. Bacha, který v Lipsku působil, Stará radnice na Marktplatz, který je přes den plný stánků a čilého ruchu, a spousta dalších.

Týdenní stáž v Lipsku pro mě byla velkým přínosem. Nejenom, že jsem měla možnost poznat hezké město, které v počtu cyklistů a jízdních kol může směle konkurovat Amsterdamu, ale zejména poznat německé kolegy, udělat si představu o fungování jiného ORL pracoviště spolu s možností porovnat pracovní postupy, prostředí a vybavení s našimi.

Závěrem bych chtěla poděkovat jak výboru ČSORLCHHK ČLS JEP za udělení grantu, tak i vedení a mým kolegům z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové za možnost na stáž vycestovat.

Stáž byla podpořena cestovním grantem ČSORLCHHK ČLS JEP.  

Adresa ke korespondenci:

MUDr. Lucie Zeinerová

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice Hradec Králové

e-mail: lucie.zeinerova@fnhk.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se