Projekt moderního časopisu


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 64, 2015, No. 4, pp. 185.
Kategorie: Úvodník

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tímto číslem vstupuje časopis Otorinolaryngologie a foniatrie do nové éry. Již dnes je v provozu funkční verze projektu elektronická redakce. V těchto dnech tedy lze odesílat vámi vytvořená vědecká sdělení, původní články, kauzuistiky a přehledové články do redakce pomocí programu v elektronické podobě (na této adrese získáte informace, jak se přihlásit do elektronické redakce: http://www.otorinolaryngologie.cz/manual a toto je adresa elektronické redakce pro vaše články i pro naše recenzenty: http://orel.prolekare.cz).

Každý autor, ale i každý recenzent, pak bude mít možnost sledovat osud článku a průběh procesu až do realizace časopisu v tištěné podobě, a bude tak moci sledovat tento postup on-line. Věříme, že tímto krokem vstupuje časopis do rodiny kandidátů, kde bude každý autor mít zájem publikovat i proto, že se zprůhlední, ale také zviditelní celý náročný proces od zaslání článku po jeho realizaci. Očekáváme také vytvoření edičního plánu, kde každý bude moci sledovat časový horizont definitivní publikace svého článku v tištěné podobě. Tím jako vedoucí redaktor mohu uzavřít jeden z cílů, který jsem si předsevzal ke splnění v době, kdy jsem se ujímal časopisu. Realizace tohoto cíle, ač je doba velmi moderní a plná elektronických pomůcek, není ani jednoduchá ani přímá, a vedle technických problémů je spojena s mnoha otázkami ekonomickými, společenskými a především organizačními.

Proto mi dovolte, abych v době, kdy se spouští tento projekt, poděkoval všem svým spolupracovníkům, kteří se na realizaci projektu podíleli. Je na místě také poděkovat těm členům výboru České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, kteří mě v úsilí na této redakci podpořili, a na druhé straně i těm, kteří vytvářeli společenský či odborný tlak, který byl motivující, ale, bohužel, nastávaly i chvíle demotivující.

Nakolik bude tento projekt úspěšný však především závisí na aktivitě, vás čtenářů a autorů článků, a samozřejmě na spolupráci recenzentů s redakcí. Přes všechny turbulence dnešní doby jsem velice rád, že mohu říci, že časopis naší společnosti má mnoho přátel, kteří zde chtějí nejenom publikovat, ale provádějí i recenzní řízení, a tak doufám, že náš časopis obstojí v konkurenci a přinese nové poznatky všem čtenářům chirurgům, maxilofaciálním chirurgům, endokrinologům, foniatrům a dalším spřáteleným odborníkům.

Závěrem mi jménem redakce dovolte poděkovat všem kolegyním i kolegům, autorkám i autorům, všem vám čtenářům za přízeň a pochopení v roce 2015. Do roku 2016 vám přejeme  hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

Vedoucí redaktor časopisu

Otorinolaryngologie a foniatrie


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se