3rd Congress of European ORL-HNS


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 64, 2015, No. 4, pp. 229-230.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

6. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

77. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

62. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

14th Czech-German ENT Day

(Praha, 7. – 11. června 2015)

V červnu měla Praha čest hostit 3. kongres Evropské ORL-HNS společnosti (3rd Congress of European ORL-HNS). Po velmi úspěšných předcházejících ročnících, nejprve v Barceloně v roce 2011 a poté v Nice v roce 2013, se kongres zapsal do historie jako jeden z nejvýznamnějších a největších kongresů v Evropě, jak počtem účastníků, tak rozsahem odborného programu a kvalitou.

Součástí evropského kongresu byl také 6. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 77. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 62. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku a 14. česko-německé dny. Místem konání bylo Kongresové centrum Praha.

Poprvé v historii byl kongres Evropské ORL-HNS společnosti pořádán pod hlavičkou nové konfederace CEORL-HNS (Confederation of the European Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery), která sdružuje EUFOS (European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies), federaci spojující všechny evropské společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, EAORL-HNS (European Academy of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery), akademii spojující 15 subspecializací z oboru a UEMS-ORL (European Union of Medical Specialists ORL Section).

V Kongresovém centru v Praze se sešlo přes 3700 odborníků ze 104 zemí světa, z toho bylo 287 účastníků z České republiky a 81 ze Slovenska. Odborný program probíhal v 16 paralelních sekcích a účastníci měli možnost navštívit více než 1400 odborných přednášek. Program nabídl 109 keynote přednášek, 110 instruktážních kurzů a 120 kulatých stolů, z čehož bylo poprvé v historii dvanáct z nich organizováno ve spolupráci s AAO-HNS (American Academy of Otolaryngology and Head and Neck Surgery). Celé třetí patro Kongresového centra patřilo posterové sekci, ve které bylo umístěno 980 posterů.

Odborný program byl rozdělen podle 9 odborných témat, přičemž foniatrie byla uvedena jako samostatné téma na kongresu Evropské ORL-HNS společnosti poprvé v historii.

Otologie/Neurootologie

Rinologie/Alergologie

Laryngologie

Chirurgie hlavy a krku

Plastická chirurgie

Dětská otorinolaryngologie

Spánková medicína

Foniatrie

Různé

Kongres doprovázely další odborné aktivity jako EBEORL zkoušky (European Board Examination in Otorhinolaryngology), kterých se zúčastnilo 140 lékařů, ale také pre-kurzy. Pre-kurzy se zaměřily na otologii, laryngologii a rhinologii a zúčastnilo se jich přes 500 účastníků, kteří měli možnost sledovat ukázky operačních postupů na kadaverózních preparátech ve 3D projekci. Pre-kurz 1 Laryngologii vedli Marc Remacle a Gauthier Desuter, pre-kurz 2 Rhinologii vedli Paolo Castelnuovo a Paolo Battaglia a pre-kurz 3 Otologii vedli Karl-Bernd Hüttenbrink. Preparáty pro demonstrační pre-kurzy, včetně barevného nástřiku cévního systému, byly připraveny v Anatomickém ústavu 1. LF UK v Praze.

Oficiální zahájení kongresu se konalo v  Kongresovém centru Praha. Účastníci z celého světa vyslechli zdravici prezidenta České republiky Miloše Zemana, pod jehož záštitou byl kongres pořádán. Poprvé v historii byly předány Medaile za zásluhy CEORL-HNS. Převzali je Reidar Grénman (Finsko) za úsilí o sjednocení EUFOS, EAORL-HNS a UEMS-ORL v jednu společnou evropskou organizaci - CEORLHNS, Klaus Albegger (Rakousko) za úsilí o harmonizaci vzdělávání v ORL a chirurgii hlavy a krku v rámci Evropy a založení evropské ORL specializační zkoušky (European Board Examination ORL-HNS). Posledním oceněným byl Eugene N. Myers (USA) za propagaci oboru po celém světě - "Budování mostů: sjednocení lékařů a národních společností". Na programu byla dále unikátní přednáška Jana Betky Genialita a hluchota Bedřicha Smetany, doprovázená živými hudebními ukázkami v podání dirigenta Leoše Svárovského a Filharmonie Hradec Králové. Na závěr zahájení zazněla v jejich podání Novosvětská symfonie od Antonína Dvořáka.

Kongres byl samozřejmě i společenskou událostí, čemuž nasvědčuje úspěšný turnaj v golfu a také běh pro zdraví na Vyšehradě, který se konal i přes značnou nepřízeň počasí. Slavnostní večeře, pořádaná prezidentem kongresu na Pražském hradě pro zvané řečníky z celého světa, byla nezapomenutelným vrcholem společenského programu pro všechny zúčastněné. Závěrečný společenský večer se uskutečnil v neorenezančním paláci Žofín, večera se zúčastnilo 600 hostů.

U příležitosti životního jubilea doc. MUDr. Františka Šrama, CSc., byla jubilantovi udělena čestná medaile ČLS JEP a čestné členství ČLS JEP.

Prostor výstavy zaplnilo 71 vystavujících firem, které představily farmaceutické a přístrojové novinky na trhu i během osmi satelitních sympozií.

Na závěr kongresu bylo oceněno 11 nejlepších posterů. Po Marcovi Remaclovi byl zvolen nový předseda  CEORL-HNS Manuel Bernal-Sprekelsen a účastníci byli pozváni do Antalye, Turecka, na další ročník akce, tj. 4. kongres Evropské ORL-HNS společnosti.

Nejen zpětné hodnocení účastníků a zástupců firem, ale především výsledek jednání výboru Evropské společnosti ORL (CEORL-HNS) potvrzuje, že 3. kongres Evropské ORL společnosti je vnímán jako vzor jak strukturou programu, tak průběhem a organizací akce pro další kongresy v oboru otorinolaryngologie.

Prezidentem kongresu byl Jan Betka, viceprezidentem Jan Klozar a vědeckým sekretářem Jan Plzák. Organizaci kongresu zajistila společnost GUARANT International.

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku1. LF UK, FN v Motole

Katedra IPVZ otorinolaryngologie

V Úvalu 84

150 06  Praha 5

e-mail: jan.betka@fnmotol.cz

Obr. 1. Logo kongresu.
Logo kongresu.

Obr. 2. Zahajovací ceremoniál.
Zahajovací ceremoniál.

Obr. 3. Evropská ORL specializační zkouška (European Board Examination ORL-HNS).
Evropská ORL specializační zkouška (European Board Examination ORL-HNS).

Obr. 4. Pre-kurz Laryngologie.
Pre-kurz Laryngologie.

Obr. 5. Společenský večer na Žofíně.
Společenský večer na Žofíně.

Obr. 6. Předání předsednictví evropské ORL společnosti (CEORL-HNS) – vlevo prof. Manuel Bernal-Sprekelsen, vpravo prof. Marc Remacle.
Předání předsednictví evropské ORL společnosti (CEORL-HNS) – vlevo prof. Manuel Bernal-Sprekelsen, vpravo prof. Marc Remacle.

Obr. 7. Kongresový výkonný výbor: zleva prof. Jan Klozar, prof. Jan Betka, prof. Jan Plzák.
Kongresový výkonný výbor: zleva prof. Jan Klozar, prof. Jan Betka, prof. Jan Plzák.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se