Karcinomy dutiny ústní a hltanu


Autoři: P. Smilek;  J. Plzák;  J. Klozar ;  Kolektiv
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 64, 2015, No. 4, pp. 237.
Kategorie: Recenze knih

Monografie edice Medicína hlavy a krku, nakladatelství Tobiáš
www.tobias-ucebnice.cz

Část recenzního posudku prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., ředitele a onkochirurga Masarykova onkologického ústavu v Brně:

Zhoubné nádory hlavy a krku představují velmi závažnou onkologickou problematiku, která byla v naší odborné literatuře zpracována naposled v osmdesátých letech minulého století a od té doby se nepochybně možnosti diagnostiky a léčby významně posunuly. Autorský kolektiv se zde nyní správně zaměřil jen na část onkologické problematiky nádorů hlavy a krku, tedy karcinomy dutiny ústní a hltanu. To umožnilo zpracování dílčí problematiky do větší hloubky a může dát základ podobně koncipovaným monografiím zpracovávajícím další skupiny nádorů.

Po úvodních obecně onkologických kapitolách následuje podrobně pojatá diagnostika, poté obecný popis léčebných modalit a následují speciální části probírající podrobně čtyři diagnostické okruhy, tedy nádory rtu, dutiny ústní, orofaryngu a nasofaryngu, zvlášť ovšem i problematiku krčních metastáz a prognostických faktorů ve vazbě na tyto nádory. Autoři neopomenuli ani problematiku prevence a v závěru pak shrnují kromě poučení pro praxi také současné trendy a perspektivy diagnostiky a léčby této části nádorů hlavy a krku.


 

Monografie je koncipována velmi moderně, přehledně, texty doprovázejí výrazně označené souhrny, které rekapitulují každou kapitolu. Obsah je umocněn bohatou dokumentací ve schématech a velmi kvalitních fotografiích, nálezech zobrazovacích metod a mikroskopických obrazů, které významně zvyšují informační hodnotu díla.

Didaktická hodnota monografie je velmi vysoká. Kromě práce každého z autorů je třeba velmi ocenit také práci ediční, neboť monografie působí velmi uceleně a vyváženě, což při tak široké spoluautorské účasti nebývá pravidlem ani snadné dosáhnout. Za cenné lze pokládat také informace o autorech zúčastněných na vytvoření monografie, neboť je tím vlastně popsána skupina špičkových odborníků, kteří jsou jako nejkvalifikovanější v ČR k dispozici pro vysoce odbornou pomoc či konzultaci. Tento druh odborných monografií, využívající celý potenciál odborníků na jasně definované téma, je spolu s příkladnou ediční prací nepochybně nejpřínosnějším jak pro specializační vzdělávání, tak pro další edukaci profesionálů. Dává také přehled o stavu oboru v dané době i prostor pro tříbení názorů na témata nová nebo dosud neuzavřená.

Celkově hodnotím monografii jako po všech stránkách výborně zpracovanou a jako významný a komplexní příspěvek k tuzemskému onkologickému písemnictví. Nelze než doporučit ji všem studujícím, vzdělávajícím se a hledajícím v problematice nádorů dutiny ústní a hltanu nejmodernější informace v jazyce českém, a to ve vysoce kvalifikovaně a technicky dokonale zpracované podobě.“

V nakladatelství Tobiáš s onkologickou tématikou byly dále vydány: Krční metastázy, Nádory parafaryngu, Endoskopická chirurgie spodiny lební a další.

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice Hradec Králové

e-mail: chrobok@fnhk.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se