Zemřel doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D.


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 63, 2014, No. 2, pp. 95.
Kategorie: Osobní zpráva

Dne 20. března 2014 náhle zemřel doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D., dlouholetý přednosta Kliniky ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN v Praze-Motole. Doc. Kabelka se narodil 15. 12. 1951. Po absolvování Akademického gymnázia ve Štěpánské ulici v Praze, kde se věnoval biologickým disciplínám, pokračoval ve studiu na tehdejší Fakultě všeobecného lékařství. Během studia se stal demonstrátorem a posléze i asistentem v Ústavu lékařské chemie. Po promoci v roce 1977 krátce působil na ARO oddělení v Příbrami. Po roční vojenské přestávce ve slovenském Pezinku nastupuje 1. 9. 1978 na ORL kliniku do Motola. V letech 1981 a 1985 skládá atestace I. a II. st., od roku 1988 je ordinářem pro dětskou ORL onkologii. Stává se odborným asistentem subkatedry dětské ORL ILF / IPVZ/ a též od roku 1991 asistentem kliniky. Habilitaci na téma „ Nezánětlivá zduření na krku u dětí“ obhajuje v roce 1994. Ph.D. studium úspěšně ukončuje v roce 2010. Od svého učitele prof. MUDr. Jaroslava Fajstavra, DrSc., přebírá v roce 1997 vedení kliniky. Záhy je jmenován do funkce vedoucího subkatedry pro dětskou ORL IPVZ a členem Vědecké rady MZ. Četné funkce pokračují, je členem akreditační komise MZ pro otolaryngologii a dětskou otolaryngologii, členem redakčních rad časopisů Otorinolaryngologie a foniatrie, Choroby hlavy a krku, Update. Kromě ORL společnosti a CHHK ČLS JEP je členem Onkologické společnosti ČLS JEP, členem prezidia Evropské společnosti pediatrické otolaryngologie.


V roce 1993 je implantován první dětský pacient a doc. Kabelka se stává vedoucím Centra kochleárních implantací u dětí. Výsledkem přes 20 let trvajícího programu je 530 implantovaných dětských pacientů a vynikající výsledky. V roce 2013 obdržel společně s prof. MUDr. Janem Betkou, DrSc., Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj kochleárníchimplantací v České republice. Zásadním způsobem se podílel na rozvoji a propagaci Sreeningu sluchových vad u novorozenců v ČR. Klinika úzce spolupracuje s jinými obory při řešení nejtěžších vrozených vad u dětí, je dobře přístrojově vybavena. V roce 2010 je ve spolupráci s plastickým chirurgem zahájen program včasného řešení rozštěpových vad u novorozenců. Audiologická část disponuje nejmodernějšími metodami.

Vědecko-pedagogická činnost doc. Kabelky byla bohatá. Jako autor a spoluautor se podílel na více než 400 přednáškách a 250 publikacích. Účastnil se 16 grantů a výzkumných záměrů. Několik let pravidelně 2x ročně pořádal v Motole celodenní seminář s problematikou dětské otolaryngologie. Studentům se doc. Kabelka věnoval rád. Jeho přednášky byly poutavé a studenti to oceňovali. Odkaz doc. Kabelky nezanikl a  pokračuje v práci jeho žáků .

Zájmy měl doc. Kabelka široké. Obdivoval dobu Karla IV. a o historii se zajímal obecně. Byl orientován v malířství a vážné hudbě. Miloval zvířata, zejména kočky. Rád cestoval. Měl rád veškerou manuální tvůrčí práci. Ovšem zálibou největší bylo po dlouhá léta fotografování. Nejraději dokumentoval přírodu - ptáky, brouky, motýly, v prvotřídní kvalitě. Většina z nás si však jistě vybaví pana docenta s fotoaparátem u oka, jak nenápadně dokumentuje kongres v jakékoli jeho fázi.

Charakterizovat osobnost pana docenta jedním slovem nelze. Čestnost, slušnost, skromnost, pracovitost, těžko se mi píše.

Zdeňku, nezapomeneme!

MUDr. Michal Jurovčík,

primář ORL kliniky 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc., as. MUDr Daniel Groh, Ph.D. a celý kolektiv kliniky


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se