XII. česko-německé dny


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 63, 2014, No. 1, pp. 58-59.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Liberec, 11.–12. října 2013)

Již 12. ročník česko-německých dnů zorganizoval kolektiv ORL oddělení Krajské nemocnice v Liberci pod vedením primáře MUDr. Radomíra Minaříka. Příhraniční Liberec tak převzal štafetu těchto společných setkání odborníků obou zemí (minulý rok Lipsko).

Setkání se uskutečnilo v překrásné a reprezentativní budově Severočeského muzea v Liberci, zúčastnilo se ho celkem 76 účastníků (19 zahraničních a 57 českých účastníků z pracovišť celé ČR).

Významu akce nepochybně přispěla i účast předních zahraničních odborníků – prof. Karl Hörmanna, emeritního šéfa ORL kliniky v Mannheimu, který je vedoucím lékařem na poli spánkové medicíny, a prof. Kim Kwang Hyuna ze Soulu, který je významným odborníkem v ORL onkologii.

První den setkání byl věnován dvěma odborným blokům. První se zabýval problematikou chirurgie štítné žlázy, problematikou hlasu a možnostmi zlepšení jeho kvality při poranění zvratného nervu. Úvodní sdělení prof. Kima se zabývalo otázkou řešení rozsáhlých nádorů štítné žlázy, možností chirurgického řešení a záchování hlasu. Prof. Chrobok (Hradec Králové) referoval o zkušenostech s medializací a augmentací paretických hlasivek; na hradeckém pracovišti používají k augmentaci materiál Radiesse. Velký zájem vzbudila prezentace dr. Förstera (Gera), který referoval o použití pacemakeru k přímé stimulaci abduktorů hrtanu u oboustranné obrny zvratného nervu. Zatímco v minulých letech jsme opakovaně mohli slyšet zkušenosti kolegů z Gery o experimentech na prasatech, v současnosti již pracoviště získalo zkušenosti s operacemi 5 pacientů s oboustrannou obrnou zvratného nervu. Jde nepochybně o velmi slibný směr řešení této závažné komplikace operace štítné žlázy. Dr. Mejzlík (Pardubice) referoval o laterofixaci dle Ejnella. O zkušenostech s použitím CO2 laseru pomocí flexibilních endoskopů hovořil dr. Zábrodský (Praha-Motol). Limitem širšího užití tohoto laseru je v současnosti vysoká cena. O neinvazivních metodách chirurgie štítné žlázy referovali prof. Astl (ÚVN Praha) a dr. Fík (Praha-Motol).

Druhý blok pátečního odpoledne byl věnován onkologii v ORL. Prof. Betka (Praha-Motol) představil koncept chirurgické léčby vestibulárních schwanomů. O možnostech řešení jednostranné hluchoty po resekci schwanomů referoval dr. Bouček (Praha-Motol). Rinochirurgií se zabývaly přednášky německých kolegů – dr. Kirschner (Dráždany) referovala o léčbě estesioneuroblastomů, dr. Vitek (Jena) o léčbě rinolikvorei. Rinolikvoreu řeší v Jeně sami bez neurochirurga, jeho služeb využívají až když nejsou úspěšní z endonazálního přístupu. O možnostech předhistologické diagnostiky nádorů pomocí autofluorescence referoval dr. Lukeš (Praha-Motol). Diskusi vyvolala přednáška dr. J. Ishestern (Jena), která se zabývala možností diagnostiky nádorů z vydechovaného vzduchu a kožního povrchu. Ačkoliv jde o metodu zatím experimentální, není vyloučena možnost jejího užití v budoucnosti.

Sobotní program se zabýval problematikou poruch spánku. V úvodní přednášce prof. Hörmann (Mannheim) referoval o možnostech využití přímé stimulace n. XII a tonizace svaloviny jazyka u zúženého retrolinguálního prostoru. Léčbou OSA se zabývaly i další přednášky dr. Filipovského (ÚVN Praha), dr.Vesecké (Benešov), dr. Ritter (Jena) a dr. Minaříka (Liberec). Dr. Fischer (Lipsko) ve svém vystoupení hovořil o užití endoskopického vyšetření dýchacích a polykacích cest u dětí s poruchami spánku. Endoskopii provádí standardně na počátku celkové anestezie u dětí před adenoid-ektomií či tonzilektomií a hodnotí kolaps dýchacích cest ve spánku, nález ovlivňuje jejich další léčebný postup.

V posledním bloku zazněla přednáška prof. Plzáka (Praha-Motol), který referoval o endoskopickém přístupu Zenkerova divertiklu. Dále zazněly přednášky dr. Formánka (Ostrava) o endoskopickém řešení velké laryngokély, o vzácných příčinách poruch polykání referoval dr.Černý (Hradec Králové). Hlubokými krčními infekcemi se zabývaly prezentace dr. Kániové (Brno) a dr.Čelakovského (Hradec Králové), endoskopií slinných žláz přednáška dr. Staníkové (Ostrava). Využití nové metody PET/MR se zabývala prezentace doc. Gudziola (Drážany).

Slavnostní ráz celého setkání podtrhla jízda historickou tramvají přes krásný Liberec a setkání účastníků s představiteli města v impozantním prostředí reprezentačních prostor Nové radnice v Liberci. Další kontakty byly utuženy i během společenského večera v radničním sklípku během slavnostní večeře.

Účastníci 12. česko-německých ORL dní v Liberci.
Obr. 1. Účastníci 12. česko-německých ORL dní v Liberci.

Byly také vyhodnoceny nejlepší přednášky mladých otorinolaryngologů. Oceněna tak byla dr. Vesecká (Benešov) za práci o managementu a léčbě OSA na ORL oddělení v Benešově (cena – účast na kurzu spánkové medicíny v Mannheimu) a dr. Kirschner (Dráždany) za přednášku o chirurgickém řešení estesioneuroblastomů.

XII. česko-německé dny je možné hodnotit jako velmi úspěšné. Je vidět rostoucí zájem německých kolegů o účast na setkání. Příští, již 13. ročník česko-německých dní, se bude konat na pobřeží Baltského moře v Stralsundu u Rujany v září či říjnu 2014.

Prim MUDr. Radomír Minařík,ORL oddělení Krajské nemocnice Liberec

Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA,ORL klinika Ostrava


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se