26. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 63, 2014, No. 1, pp. 61-63.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

(Praha, 5.–8. listopadu 2013)

Letošní kurz endoskopické endonazální chirurgie, který se konal na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Praze - Motole, navázal na dlouho tradici FESS kurzů, která začala uspořádáním 23 kurzů pod vedením doc. Jana Vokurky na otorinolaryngologické klinice v Hradci Králové. Poslední tři roky je kurz organizován na klinice v Praze.

Kurzu se letos zúčastnilo 28 otorinolaryngologů z České republiky a Slovenska. 20 nejdříve přihlášených mělo možnost preparačního kurzu na kadaveru.

I letošní ročník měl obdobnou strukturu programu jako předešlé. V programu se kombinují teoretické přednášky, živé přenosy ze sálu (3.– 4. den), videodemonstrace a instruktážní kurzy zaměřené na problematiku ambulantní endoskopie, praktického nácviku použití shaveru a demonstraci navigačních systémů. První dva dny je součástí i preparační kurz, při kterém si každý den 10 účastníků může pod vedením zkušených lektorů prakticky nacvičit zacházení s endoskopickými endonazálními instrumenty a vyzkoušet či procvičit operační postupy. Obdobně jako při předchozích ročnících je o tuto praktickou část kurzu velký zájem, i letos byla kapacita preparačního kurzu zcela naplněna.

Přednášky přednesli jak pracovníci pořádajícího pracoviště, tak také hosté: doc. Jan Vokurka, prof. Ivan Hybášek, prof. Jan Plzák, dr. Vít Kratochvil, dr. Jan Kastner, dr. Jitka Hroboňová, dr. Jaroslav Betka, dr. Zuzana Balatková, dr. Jiří Najbrt. Při živých přenosech ze sálu mohli účastníci sledovat práci operatérů domácích i hostujících: doc. Jana Vokurky, prof. Jana Plzáka, prim. Pavla Vrabce, dr. Petra Schalka, dr. Víta Kratochvila.

Nácvik práce s endoskopickými endonazálními instrumenty.
Obr. 1. Nácvik práce s endoskopickými endonazálními instrumenty.

První dva dny kurzu byly věnovány základní problematice endoskopické endonazální chirurgie. Teoretické přednášky se týkaly obecné koncepce FESS, anatomie a fyziologie nosu, CT anatomie, problematiky indikace FESS, anestezie, instrumentária, přístupů do čelistní dutiny, výkonů na dolní skořepě, pooperačního ošetřování a základních komplikací FESS. Chirurgická anatomie nosu a VDN byla demonstrována při prvním živém přenosu ze sálu na dekompresní operaci pro endokrinní orbitopatii, dále následovaly např.: supra- a infraturbinální antrostomie, etmoidektomie, sfenoidotomie, turbinoplastika (laserem, radiofrekvenční chirurgií, shaverem), operace pro antrochoanální polyp.

Druhé dva dny kurzu byly věnovány problematice pokročilé endoskopické endonazální chirurgie. Předneseny byly přednášky o přístupech do čelní dutiny, problematice nádorů nosu a VDN, zejména o invertovaném papilomu, dále byla probráno řešení nazální likvorey a složitějších komplikací FESS. Z operačního sálu byly přenášeny např. revizní operace pro chronickou rinosinusitidu s polypy, dacryocystorinostomie, frontální sinotomie Draf II pro osteom frontálního sinu, mediální maxilektomie pro invertovaný papilom a pro myxoidní fibrom. Některé z operací byly vedeny s využitím navigačních přístrojů, použit byl elektromagnetický i optický systém navádění.

V odpoledních hodinách třetího dne kurzu se konalo Rinologické odpoledne - schůze Rinologické sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. V prvním sdělení doc. Jan Vokurka (Umeå, Švédsko) shrnul současné trendy endoskopické endonazální chirurgie nádorů nosu, VDN a rinobaze. Následně vedoucí Rinologické sekce dr. Milan Svoboda (České Budějovice) demonstroval úlohu otorinolaryngologa v endonazální operativě nádorů hypofýzy. Prim. Vrabec (Kolín) přednesl velmi zajímavé sdělení o rinoskleromu nosohltanu, který je v současné době v Evropě velmi raritním onemocněním. Dr. Petr Schalek (Praha, FN Královské Vinohrady) se věnoval tématu operativy cyst maxilární dutiny. Na závěr pak doc. Vokurka shrnul své zkušenosti s endonazální chirurgií z pracovního pobytu ve Švédsku.

26. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie přinesl jeho účastníkům unikátní kombinaci, umožňující získat značné množství poznatků skloubením teoretických přednášek, živých přenosů z operačního sálu (celkem 13 výkonů od těch jednodušších délky cca 20 min. až po 2,5hodinovou mediální maxilektomii) a vlastního nácviku práce s instrumentáriem a preparací na kadaveru. Díky technickému vybavení pořádajícího pracoviště, které umožňuje přenosy z operačního sálu na posluchárnu v HD kvalitě na tři promítací plochy souběžně (1. z endokamery, 2. celkový pohled z kamery ve stropní lampě a 3. demonstrace CT či navigace souběžně) je při operacích vidět chirurgovi doslova „pod ruce“ a ukazuje „na živo“ jak musí samostatně řešit často dopředu obtížně předvídatelné situace.

Účastníky kurzu lze rozdělit do dvou skupin. Do jedné patří opakovaní účastníci kurzu, což svědčí o tom, že náplň kurzu „nevyčpěla“ a může každý rok přinést něco nového. To je jistě dáno rozšiřujícími se indikacemi (maligní nádory, chirurgie lební baze), technickým rozvojem instrumentária a přístrojového vybavení a navíc i atraktivitou živých přenosů ze sálu, kdy každá operace je svým způsobem unikátní. Druhou skupinou jsou ti, kteří se účastní kurzu poprvé. Pro ně může být kurz zdrojem informací pro jejich další odbornou práci, nastartování kariéry operujícího rinologa. Účast obou skupin je pro pořadatele velmi potěšující a motivující do dalších ročníků. Kurz byl zajímavý a zábavný i pro lektory, kteří museli ad hoc řešit vzniklé situace, které se dost dobře u živých přenosů ze sálu naplánovat nedají. Ten příští se bude konat ve dnech 11. - 14. listopadu 2014.

Za pořadatele prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.,

doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.

Adresa ke korespondenci:

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku1. LF UK a FN v Motole, Praha

e-mail: jan.plzak@fnmotol.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se