Kurz Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 61, 2012, No. 2, pp. 136-137.
Kategorie: Kurzy, studijní pobyty

ORL oddělení Svitavské nemocnice, a.s., 22. – 24. března 2012

Také letos se koncem března uskutečnil ve Svitavách již VI. ročník kurzu „Sanační a rekonstrukční chirurgie středního ucha“. Kurz pořádalo ORL oddělení Svitavské nemocnice, a.s., ve spolupráci s ORL klinikou LF UK a FN Hradec Králové, ORL klinikou Pardubické krajské nemocnice, a.s., Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Klinikou dětské ORL LF MU a FN Brno. Lektory kurzu byli prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., MUDr. Jan Mezlík, Ph.D., prim. MUDr. Josef Machač, prim. MUDr. Libor Sychra a MUDr. Jaroslav Malý.

Kurz byl určen pro všechny ORL lékaře zajímající se o problematiku chronického středoušního zánětu a zúčastnilo se ho celkem 35 lékařů z celé republiky. Pořadatelé připravili celkem 5 operací středního ucha a kromě toho bylo připraveno na 40 přednášek týkajících se anatomie, retrakčních kapes bubínku, historie chirurgické léčby spánkové kosti, klasifikace chronických středoušních zánětů, problematiky cholesteatomu v dětském věku, chirurgické terminologie operací spánkové kosti, principů a zásad tympanoplastik, problematiky komplikací chronického středoušního zánětu a také problematiky ambulantního ošetřování nemocných po středoušní operaci.

Ve čtvrtek zahájil kurz prim. Sychra operací pacientky s fixovanou retrakční kapsou bubínku. Bylo již dobře patrné poškození dlouhého výběžku kovadlinky a nález byl poučný z hlediska včasnosti záchytu těchto předcholesteatomových stavů a jejich indikace k včasné operaci. Druhou operaci provedl MUDr. Mejzlík, přednosta ORL kliniky v Pardubicích. Jednalo se o pacientku s chronickou MT otitidou, ale s nejasným nálezem na CT a MR v oblasti pneumatického systému. Nálezy byly před operací detailně popsány a prodiskutovány. Vlastní operace sice cholesteatom či jinou patologii pneumatického systému nepotvrdila, ale byla ukázkou možných diskrepancí mezi zobrazovacími metodami a operačním nálezem. Třetí operaci provedl prof. Chrobok. Jednalo se o reoperaci pacienta s aktivním chronickým středoušním MT zánětem. Již na předoperačním CT bylo patrné obnažení splavu a nedostatečná sanace pneumatického systému po předchozím výkonu. Byla provedena transkortikální antromastoidektomie, sanace zánětu a myringoplastika chrupavkovým štěpem. Celý operační program prvního dne byl náročný a skončil až v odpoledních hodinách.

Večer se konal v bowlingové hale Na Střelnici příjemný společenský večer a již tradiční bowlingový turnaj jednotlivců a družstev. Byla zaznamenána řada pozoruhodných výkonů a hodů mistrovské třídy. Boj o vítězství byl urputný a nelítostný, ale vedený v rytířském duchu fair play. Vyhodnoceni a odměněni byli první 3 nejlepší závodníci v kategorii žen a mužů.

V pátek zahájil operační program prim. Machač. Operoval chlapce, který prodělal celkem 3 operace pravého ucha pro chronický středoušní zánět s cholesteatomem. Výsledkem byla nestabilní, občas tekoucí trepanační dutina po poslední radikální operaci a výrazná převodní nedoslýchavost. Nyní došlo ke zhoršování sluchu i na levém uchu. Při vyšetření byla zjištěna MT a ET nekontrolovatelná retrakční kapsa fixovaná v retrotympanu. Cílem operace na levém uchu bylo zabránit rozvoji chronického středoušního zánětu s cholesteatomem, jako k tomu došlo na uchu pravém. Byla provedena attikotomie a vyzdvižení a resekce MT a ET retrakční kapsy. Zjištěn dosud intaktní a dobře pohyblivý řetěz kůstek. Byla provedena rekonstrukce laterální stěny attiku a bubínku chondroperichondriálním štěpem. Pacient byl příkladem toho, jak je důležité soustavné sledování dětí s retrakční kapsou bubínku. Zatímco vpravo se nepodařilo retrakční kapsu uhlídat a došlo ke vzniku cholesteatomu, vlevo byla indikována operace včas, ještě před vznikem cholesteatomu a poškozením sluchových kůstek a sluchu.

Poslední operaci kurzu provedl prof. Chrobok. Pacientka měla v dětství otitidy, ale v dospívání a dospělosti již žádné problémy s ušima neměla a slyšela dobře. Prvním příznakem, který upozornil na chronický zánět, byla až bolestivost, zalehnutí a tinnitus v operovaném uchu. Při vyšetření pod mikroskopem byl zjištěn již jasný cholesteatom vytvořený v retrakční kapse bubínku. Po dohodě s účastníky kurzu byla zvolena operace typu canal wall up. Kombinovaným přístupem byla provedena transkortikální antromastoidektomie a transmeatální attikotomie. Pro bezpečné odstranění cholesteatomu musela být odstraněna kovadlinka a hlavička kladívka. V jedné době byla provedena tympanoplastika III PORP a rekonstrukce laterální stěny attiku chondroperichondriálním štěpem. I tato operace ukázala všem účastníkům kurzu záludnosti cholesteatomu, který se zřejmě léta vyvíjel bez jakýchkoli příznaků v retrakční kapse bubínku.

Letošní kurz se opět vydařil. O tuto formu vzdělávání je mezi ORL lékaři velký zájem, protože chronický zánět středního ucha je stále aktuální téma u dětí i dospělých. Kurz je určen nejen pro lékaře z lůžkových oddělení, kteří se učí středoušní chirurgii, ale také pro ambulantní lékaře, aby viděli, jakých nálezů na bubínku si všímat, jak dlouhodobě sledovat a ošetřovat pacienty před operací, ale i po operaci, kdy odeslat pacienta k vyšetření na oddělení a včas indikovat operaci. Videokonference je přínosná především v tom, že umožňuje většímu počtu lékařů sledovat průběh operace a hlavně se aktivně zapojit do jejího průběhu a diskutovat svoje názory s operatérem přímo v průběhu operace. Letos poprvé byla pro přenos obrazu a zvuku využita Full HD technologie, kterou zajistily společnosti Karl Storz - endoskope, ORCZ Moravská Třebová a Huawei Technologies Praha. To velmi výrazně zvedlo kvalitu a úroveň celého kurzu a všichni účastníci byli s kvalitou přenášeného obrazu spokojeni. Jsme potěšeni vzrůstajícím zájmem lékařů o tento kurz.

Poděkování pořadatelů patří zúčastněným firmám, které podpořily organizaci kurzu. Poděkování patří též lékařům, sálovým sestrám a sestrám z ORL oddělení za zajištění kurzu.

Kurz se uskutečnil jako registrovaná vzdělávací akce České lékařské komory a odborně jej garantovala Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

V příštím roce uspořádáme kurz opět v plánovaném termínu poslední čtvrtek a pátek v březnu 28 - 29. 3. 2013.

MUDr. Libor Sychra

ORL oddělení

Svitavská nemocnice, a.s.

e-mail: sychra@nemsy.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se