Kurz „Endoskopická chirurgie hypofýzy a lební baze“


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 61, 2012, No. 1, pp. 68.
Kategorie: Zprávy ze sjezdů a konferencí

(USA, Pittsburgh, 18.- 22. května 2011)

V květnu 2011 se konal kurz o endonazální endoskopické chirurgii lební baze a hypofýzy, který je každoročně uspořádán v nejznámějším světovém centru endoskopické chirurgie lební baze. Kurz je pořádán pro postgraduální vzdělávání ORL lékařů a neurochirurgů zabývajících se endoskopickou chirurgií (tým složený z neurochirurga a ORL lékaře z jedné nemocnice je finančně zvýhodněn). Kurzu ze zúčastnilo asi 50 lékařů z celého světa (USA, Brazílie, Čína, Turecko, Itálie, Švédsko, Německo). Součástí kurzu byl i společenský neformální program, kdy hlavní lektoři kurzu s frekventanty velmi přátelsky diskutovali nejen o odborných problémech. Kurz probíhal 4 dny ve velmi intenzivním tempu, byl rozdělen na teoretickou a praktickou část .

V teoretické části byla diskutována problematika anatomie se zaměřením na lební bazi, klasifikovány jednotlivé přístupy, diskutována problematika endoskopického řešení maligních nádorů nosní dutiny a vedlejších nosních dutin, indikace a kontraindikace k endoskopickému řešení nádorových lézí, včetně intrakraniálních (meningeomy, kraniofaryngeomy). Velký prostor byl věnován diskusi o mezioborové spolupráci mezi neurochirurgy a otorinolaryngology. Byla prezentována live surgery - transnazální operace adenomů hypofýzy. Byl prezentován soubor pacientů řešených v tomto centru, a to včetně přístupů do kavernózního sinu, k apexu pyramidy, transpterygoidální přístupy, přístupy ke klivu, atlantookcipitálnímu skloubení, do parafaryngu. V praktické části si účastníci kurzu mohli na kadaverech natrénovat jednotlivé přístupy ke strukturám lební baze a do intrakrania. V neposlední řadě byla prezentována 3D anatomie lební baze a intrakrania, která byla dle mého názoru jednou z nejpřínosnějších částí kurzu.

Centrum endoskopické chirurgie lební baze v Pittsburghu je mezioborovým centrem, které je vedeno dvěma “co-directory”, ORL lékařem Carl H. Snydermanem a neurochirurgem Paul A. Gardnerem. Mezioborová spolupráce je vedena na profesionální úrovni a neshody, patrné někdy mezi obory, zde nebyly ani náznakem přítomny. Každá operace, prováděna v oblasti hypofýzy či lební baze, je vždy prováděna mezioborově, za účasti ORL lékaře a neurochiruga, a striktně je dodržována i oblast jednotlivých oborů.

Snyderman považuje endoskopickou chirurgii maligních nádorů za srovnatelně úspěšnou i při řešení maligních nádorů nosu a PND, dle studií není nutná en-bloc resekce, ale za nezbytné považuje odebrání okrajových zón a posouzení peroperačním vyšetřením na zmrzlo. Za kontrandikaci k endoskopickému přístupu považuje propagaci do orbity, postižení přední stěny frontálního sinu, postižení lební baze laterálně od středu očnice, postižení neurovaskulárních struktur. Samotné limitované postižení mozku za kontraindikaci nepovažuje.

K uzávěru defektu (i v případě adenomů hypofýzy) užívají standardně nazoseptální lalok (mukoperichondriální a mukoperiostální lalok z nosního septa na stopce vyživované z r. septalis posterior z a. sphenopalatina), v případě nemožnosti využít tento lalok (například u malignit) pak stopkatý perikraniální lalok. Tento nazoseptální lalok také využívají při řešení spontání likvorey při nemožnosti klasického sendvičového uzávěru (například v oblasti laterálního recesu klínové dutiny). Využití stopkatých laloků výrazně snížilo procento incidence pooperační likvorey.

Velmi zajímavým nám přišlo zjištění, že v tomto centru nedisponují peroperační magnetickou rezonancí (nedisponuje jím ani endoskopické centrum v Miami na Floridě, zastoupené Daniellem Kellym jako hostem) a co je důležitější, nepovažují, na rozdíl od některých jiných pracovišť i v ČR, peroperační MRI za nutnou („na co potřebujeme MRI, když jsme schopni prohlédnout oblast endoskopem s úhlovou optikou, nebo udělat MRI pooperačně”). Jistě se zde promítají ekonomické aspekty silněji než v naší republice. Peroperačně k snížení krvácení používají výplachy nosní dutiny 40 stupňů teplou vodou.

Kurz hodnotíme jako vynikající, doporučujeme absolvování všem týmům ORL lékařů i neurochirurgů, a to jak pro vysokou odbornou tak i společenskou úroveň.

MUDr. Petr Matoušek

MUDr. Radim Lipina

Centrum pro endoskopickou chirurgii baze lební FN Ostrava

17. listopadu 1790

708 52 Ostrava Poruba

e-mail.petr.matousek@fno.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se