VZDĚLÁVACÍ AKCE IPVZ


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 58, 2009, No. 3, pp. 196-198.
Kategorie: Zpráva

Katedra otorinolaryngologie

FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Vedoucí: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Tel.: 224 434 311, fax: 224 434 319, e-mail: monika.kosarova@fnmotol.cz

219092101 Specializační odborná stáž v ORL

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Individuální plán, asistence u operací a na speciálních ambulancích. Problematika onkologická, endoskopická, otologie, otoneurologie. Nové trendy v diagnostice a léčbě vybraných onemocnění.

Školitel: prof. MUDr. J. Betka, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, katedra ORL

Předpokládaná cena: 32800,- Kč

14.9.2009 – 13.12.2009

219092102 Specializační odborná stáž – Onkologie hlavy a krku I.

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Epidemiologie nádorů, rizikové faktory, problematika HPV,nádotry hlavy a krku – záchovný protokol, strategie a léčba regionálních metastáz, sentinelová uzlina, chemoterapie u nádorů hlavy a krku.

Školitel: MUDr. J. Astl, CSc.,

prof. MUDr. J. Betka, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, katedra ORL

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

2.10.2009

219092103 Specializační odborná stáž – Onkologie hlavy a krku II.

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Nádory orofaryngu – diagnostika a léčba, nádory slinných žláz – diagnostika a léčba, nádory hrtanu – diagnostika a léčba, nádory štítné žlázy – diagnostika a léčba, nádory VDN – diagnostika a léčba, nádory ucha – diagnostika a léčba.

Školitel: MUDr. J. Astl, CSc.,

prof. MUDr. J. Betka, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, katedra ORL

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

16.10.2009

219092104 Specializační odborná stáž – Audiologie a otoneurologie

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Vyšetřovací metody, audiometrie, tympanometrie, reflexy, objektivní audiometrie, BERA, otoakustické emise, pedaudiologie, vestibulologie, ENG, posturální testy, VOG.

Školitel: prof. MUDr. J. Betka, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, katedra ORL

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

6.11.2009

219092105 Specializační odborná stáž – SAS

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Chirurgická léčba SAS, indikace a možnosti chirurgické léčby, polysomnografie, UPPP, LAUP, RFITT, pooperační sledování, mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě.

Školitel: prof. MUDr. J. Betka, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, katedra ORL

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

27.11.2009

219092106 Specializační odborná stáž – Chirurgická léčba hluchoty

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Indikace, monitorování nemocných, audiologická a foniatrická kritéria, genetika a nedoslýchavost, strategie kochleární implantace, chirurgické postupy, kmenový implantát, BAHA a její indikace, kompenzace nedoslýchavosti – sluchadla.

Školitel: prof. MUDr. J. Betka, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, katedra ORL

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

11.12.2009

219292101 Kurz – Co život přináší v oblasti dětské ORL

Určeno pro dětské a praktické lékaře, ORL lékaře ve specializační přípravě.

Program: Zajímavá sdělení, včetně nových zpráv ze sjezdů a pracovních zasedání.

Vedoucí: doc. MUDr. Z. Kabelka

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, subkatedra dětské ORL

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

28.11.2009

219292102 Specializační odborná stáž v dětské ORL

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci.

Program: Seznámení s každodenním provozem lůžkové i ambulantní části kliniky. Asistence při operacích, účast při endoskopickém programu. Specifická problematika dětských otitid, sinusitid, laryngitid, vrozených vývojových vad, problematika endoskopická, onkologická a audiologická. Konzultace atestační práce. Využití počítačového systému MEDLINE a zpracování rešerší pro publikační účely.

Školitel: doc. MUDr. Z. Kabelka

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, subkatedra dětské ORL

Předpokládaná cena: 17600,- Kč

5.10.2009 – 13.11.2009

219292103 Odborná stáž v otochirurgii

Určeno pro lékaře s atestací v oboru ORL.

Program: Teoretický rozbor indikací a typů kofochirurgických výkonů na kostních preparátech, demonstrace operací. Využití počítačového systému MEDLINE a zpracování rešerší pro publikační účely.

Školitel: doc. MUDr. Z. Kabelka

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, subkatedra dětské ORL

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

19.10.2009 – 23.10.2009

219292104 Odborná stáž v dětské endoskopii

Určeno pro lékaře, kteří se zajímají o endoskopické techniky prováděné u pacientů v dětském věku, včetně novorozenců.

Program: Vývojové vady horních a dolních dýchacích cest (včetně stavů po dlouhodobých intubacích) a jejich endoskopické projevy. Funkční poruchy dýchacích a polykacích cest. Problematika cizích těles. Poleptání dýchacích a polykacích cest. Využití počítačového systému MEDLINE a zpracování rešerší pro publikační účely.

Školitel: doc. MUDr. Z. Kabelka

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, subkatedra dětské ORL

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

9.11.2009 – 13.11.2009

219292105 Odborná stáž – Nádory v dětské ORL

Určeno pro otorinolaryngology s atestací, pracující v nemocnicích i terénu.

Program: Seznámení s provozem kliniky, organizace operací. Nejobvyklejší operační techniky, operační přístupy, filozofie rozsahu výkonu. Využívání počítačového systému MEDLINE. Vyhledávání informací, zpracovávání klinického materiálu a příprava publikace. Rozbor souboru pacientů za období 20 let.

Školitel: doc. MUDr. Z. Kabelka

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, subkatedra dětské ORL

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

23.11.2009 – 27.11.2009

219292106 Odborná stáž ve společné problematice praktického dětského lékaře, praktického lékaře a otorinolaryngologa

Určeno pro lékaře s uvedenou specializací.

Program: Praktické provádění otoskopie, vyšetřování nosu a dutiny ústní, demonstrace zajímavých případů z kliniky i ambulance. Problematika terapie otitid, sinusitid, laryngitid, angín, nové poznatky o antibioticích. Akutní stavy v ORL oblasti. Využití počítačového systému MEDLINE a zpracování rešerší pro publikační účely.

Školitel: doc. MUDr. Z. Kabelka

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, subkatedra dětské ORL

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

19.10.2009 – 23.10.2009

219192101 Specializační kurz – Neurogenní poruchy řeči a hlasu – diagnostika, terapie

Určeno pro ORL lékaře v přípravě na foniatrii a audiologii, foniatry, klinické logopedy a logopedy v přípravě.

Program: Neurogenní poruchy řeči a hlasu, diagnostika a terapie.

Vedoucí: MUDr. L. Černý

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

28.11.2009

219192102 Specializační odborná stáž ve foniatrii

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z audiologie a foniatrie.

Program: Základy diagnostiky, léčby a prevence poruch hlasu, řeči a vad sluchu, rehabilitační postupy, korekce sluchových vad sluchadly.

Školitel: MUDr. L. Černý

Místo konání: Praha 2, Žitná 24, VFN, Foniatrická klinika 1. LF UK

Předpokládaná cena: 13600,- Kč

29.9.2009 – 23.10.2009

9.11.2009 – 4.12.2009

219192103 Specializační odborná stáž v klinické logopedii

Určeno pro klinické logopedy v přípravě k atestaci.

Program: Poruchy řeči dětí i dospělých – konkrétní metodiky k jednotlivým diagnózám a jejich praktické vyzkoušení, vyšetřovací metodiky v klinické logopedii, jejich vyhodnocování a aplikace výsledků do rehabilitačního plánu, vady sluchu, kombinované vady, práce s technickými pomůckami, speciální vyšetřovací metody, síť a typy speciálních škol.

Školitel: PaedDr. E. Škodová

Místo konání: Praha 2, Žitná 24, VFN, Foniatrická klinika 1. LF UK

Předpokládaná cena: 10000,- Kč

5.10.2009 – 16.10.2009

10 dní

Předpokládaná cena: 9000,- Kč

19.10.2009 – 30.10.2009

9 dní

219192104 Odborná stáž ve foniatrii

Určeno pro lékaře zařazené do oboru audiologie a foniatrie a lékaře v přípravě k atestaci z ORL.

Program: Základní informace o oboru foniatrie, organizace a zajištění foniatrické péče o nemocné s poruchami komunikace. Informace o diagnostických metodách a léčebných a rehabilitačních postupech ve foniatrii v péči o nemocné s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu. Péče o hlasové profesionály. Týmová spolupráce ve foniatrii.

Školitel: MUDr. L. Černý

Místo konání: Praha 2, Žitná 24, VFN, Foniatrická klinika 1. LF UK

Předpokládaná cena: 10000,- Kč

7.7.2009 – 17.7.2009

1.9.2009 – 14.9.2009

10 dní

Předpokládaná cena: 9000,- Kč

26.10.2009 – 6.11.2009

9 dní


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se