XIV. beskydské ORL dny „Právní a forenzní otázky v medicíně“


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 58, 2009, No. 1, pp. 65-66.
Kategorie: Zprávy ze sjezdů, konferencí a kurzů

(Ostravice, 7. – 8. listopadu 2008)

Čtrnáctý ročník nadregionální akce „Beskydský ORL den“, pořádaný ORL klinikou FN Ostrava, se konal v krásném prostředí rekreačního areálu Sepetná v Ostravici. Setkání se zúčastnilo celkem 170 lékařů a sester z celé České republiky. Potěšitelné bylo, že všichni účastníci, včetně zástupců firem, respektovali „povinný“ úbor pro seminář – růžové brýle a růžové doplňky. Nejrůžovější ze všech růžových byla zřejmě skupina kolegů z dětské ORL kliniky FN v Brně a dr. Tovaryš z Holešova.

Setkání bylo zahájeno vystoupením studentů sólového zpěvu z Ostravské univerzity, kteří interpretovali v originále ruské lidové písně, písně z oper, z Velké vlastenecké války a další.

Odborný program byl zaměřen na právní a forenzní otázky v medicíně, moderoval jej doc. Komínek. Přednášejícími byli JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D, LLM z Prahy, který se dlouhodobě zabývá právními otázkami spojenými s medicínou, a MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., přednosta Ústavu soudního lékařství FN Ostrava.

Obsahovou osu semináře tvořilo několik základních přednášek – Právní odpovědnost zdravotníka (Dostál); Fungování znaleckých komisí (Dvořáček); Právo na přístup k péči, informovaný souhlas (Dostál). Většina času pak byla věnována především diskusi, která byla skutečně bohatá.

Z diskuse vyplynulo, že zdravotníci mají stále nedostatečné právní povědomí o rizicích své profese, nerozlišují např. mezi jednotlivými typy právní odpovědnosti (trestně právní, občansko právní, správní odpovědnost, disciplinární odpovědnost, smluvní odpovědnost, právo na ochranu osobnosti). Ústavní pohotovostní služby (ÚPS), ve kterých slouží nekvalifikovaní lékaři, nejsou z  právního hlediska zcela v pořádku. V praxi však ÚPS nelze na většině pracovišť jinak zajistit.

V současnosti je na lékaře a zdravotnická zařízení podávána celá řada stížností a trestních oznámení. Jediným řešením, jak snížit počet neoprávněných trestních oznámení, je v případě neprokázání viny lékaře podat trestní oznámení na pacienty, a tím se bránit. Jejich potrestání by vedlo ke snížení počtu těchto neoprávněných trestních oznámení. Podobným vývojem si prošly před několika desetiletími sousední země, např. Rakousko.

O tom, zda něco proběhlo „lege artis“, může rozhodovat pouze zdravotník (znalci, komise), nikoliv právníci. Jen zdravotníci jsou schopni posoudit pochybení a odlišit mezi pojmy vyjadřující chyby – neznalost, nedbalost, neschopnost, opomenutí, omyl, chyba, nehoda (incident). Pojem vitium artis by se již neměl používat.

Zdravotnická dokumentace by měla být dostatečně podrobná. Vždy je lepší minimální zápis než žádný. Největší chybou při šetření je, pokud se zpětně zdravotnická dokumentace upravuje, pokud se v ní škrtá apod. (lékaři z akreditovaných nemocnic vědí, že škrtat se může pouze je-li jasně označeno kdo a kdy zápis opravil, původní zápis musí být vždy čitelný). Právní odpovědnost za oddělení má primář (vedoucí oddělení), i když je jeho názor v rozporu s názory druhých.

Není dosud jednotný názor, na co všechno mají být informované souhlasy. Někteří lékaři mají v ambulancích písemné informované souhlasy vypracované i na zákroky typu paracentéza, i.m. injekce, punkce paranazálních dutin a podobně. V nemocnicích jsou souhlasy vypracovány pouze u větších zákroků. Chybou zřejmě je, že každé pracoviště si souhlasy vypracovává samo, že není ani v rámci ČR konsenzus, což může mít i právní důsledky. Pozor je třeba dávat na to, aby pacienti byli informováni ve stavu, kdy jsou schopni plně vnímat, tedy ne např. pod vlivem premedikace. Byla shoda na tom, že administrativních povinností vůči pacientům zdravotníkům neúměrně narostlo, aniž by toto mohlo být nějak honorováno (u právníka za každý úkon platíme předem danou taxu, u zdravotníků za další administrativní úkony neplatí nikdo nic).

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s úskalím postavení zdravotníků při výkonu povolání, s riziky, která mohou v souvislosti s jejich povoláním a činností nastat. Z tohoto pohledu seminář splnil očekávání většiny účastníků (obr. 1).

Účastníci XIV. beskydských ORL dnů.
Obr. 1. Účastníci XIV. beskydských ORL dnů.

Po odborném programu následoval tradiční společenský večer s tancem, kde byly navázány nebo utuženy přátelské a pracovní kontakty a dozněly kuloárové diskuse k přednášeným tématům. S velkou odezvou se setkala ochutnávka vína se skvělými hudebníky. Skutečným překvapením pro všechny, kteří očekávali tradiční půlnoční překvapení, pak bylo vystoupení „Mažoretek z Horní Lhoty“, babiček a prababiček, které předvedly několik zajímaných čísel.

Závěrem lze krátce shrnout, že se pořadatelům podařilo udržet dobrou úroveň této krátké, ale velmi intenzivní akce, a to jak v odborné části, tak i části společenské. Organizátoři se těší na jubilejní XV. beskydské ORL dny, které se budou konat ve dnech 6. – 7. listopadu 2009.

Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

ORL klinika FN Ostrava


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se