4th EAONO Instructional Workshop


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 58, 2009, No. 1, pp. 67.
Kategorie: Zprávy ze sjezdů, konferencí a kurzů

(Palma de Mallorca, 13. – 16. listopadu 2008)

V příjemném prostředí historického kongresového centra Pueblo Espanol v hlavním městě Malorky se konal 4. instruktážní workshop organizovaný Evropskou akademií pro otologii a neurotoologii (European Academy of Otology and Neurootology – EAONO). Zúčastnilo se ho kolem 300 účastníků zejména ze Španělska, Itálie, Finska, Švédska a Belgie. Z ČR se akce zúčastnili dva lékaři, ze Slovenska prof. Profant.

Bohatý odborný program nabídl účastníkům 10 plenárních zasedání a celkem 91 hodinových instruktážních kurzů věnovaných různým otázkám otochirurgie a otoneurologie. Součástí workshopu byl i kurz disekce spánkové kosti a vyhlášení ceny „EFOT research prize“. Největší pozornost byla věnována sluchové rehabilitaci těžkých sluchových vad pomocí středoušních implantátů a kochleárních implantátů.

Středoušní implantáty (Vibrant soudbridge, Carina) a BAHA jsou zvlášť výhodné u pacientů, kteří mají problém s nošením naslouchadla, dále u pacientů, u kterých rekonstrukce převodního systému nedává dostatečný funkční efekt. Částečně nebo úplně implantované středoušní implantáty poskytují pacientovi především podstatně lepší kvalitu zvuku, ale i mnohem větší komfort (nejsou vidět, možnost koupání). I když jejich cena je poměrně vysoká, je v zahraničí jasná tendence k jejich používání a nepochybně to už není „hudba budoucnosti“, ale jednoznačný správný směr v rehabilitaci sluchových vad. Svědčí o tom i množství sdělení na tomto workshopu.

V otázce sluchové rehabilitace dětí se sluchovým postižením je jasným logickým trendem binaurální stimulace, která je přirozenou podmínkou pro oboustranný rozvoj sluchové kúry, poskytuje optimální sluch nezávisle na umístění zdroje zvuku a umožňuje lepší rozumění řeči v šumu. Výborné výsledky binaurální stimulace potvrdila již řada studií a lídrem v tomto trendu jsou zejména severské krajiny (Švédsko, Norsko). Po chirurgické stránce kladl prof. Lenarz důraz zejména na tzv. „soft surgical protocol“.

Pokud je na implantovaném uchu zachován reziduální sluch, zvláště v hlubokých frekvencích, je optimálním řešením použití speciálního implantátu s elektricko-akustickou stimulací (tzn. sluchadlo a kochleární implantát je v jednou aparátku, tzv. hybrid). Pokud z naslouchadla není žádný přínos, doporučuje se bilaterální implantace.

Nutno s politováním konstatovat, že v oblasti používání moderních středoušních a nitroušních implantátů Česká republika stále výrazněji zaostává za západními zeměmi, a to především z důvodů neochoty zdravotních pojišťoven jednat o úhradě této péče a administrativních překážek pro zavádění moderních postupů, jejichž profit pro pacienty je jednoznačně prokázán. Je s podivem, že binaurální užívání kochleárních implantátů je u nás víceméně stále „tabu“, ačkoliv profit pro rozvoj postiženého pacienta (a tedy i pro celou společnost) je dnes již nezpochybnitelný.

Velmi inspirující byl i instruktážní kurz zabývající se zobrazením spánkové kosti, který vedl prof. Casselman. Na výčet všeho, co je možné v oblasti spánkové kosti a mostomozečkového úhlu vidět, mu hodina ani zdaleka nestačila. V sekci myringoplastik poukázal prof. Dubreuil na výhody palisádové techniky.

Velmi zajímavé byly instruktážní kurzy prof. Lindera (Luzern). Z kurzu o periferních obrnách n. VII lze vyzvednout: U Bellovy obrny (neúplné) nemá smysl provádět žádné laboratorní vyšetření ani RTG a elektrodiagnostická vyšetření. Pokud se obrna neupraví do 6 měsíců (upraví se pouze naprostá menšina), jsou nutné další diagnostické testy. U náhle vzniklé paralýzy (kompletní obrny) nemá smysl provádět laboratorní vyšetření, je indikováno ENoG (vyšetření nutno opakovat), dekomprese lícního nervu je indikována při větší než 90% denervaci do 3-4 týdnů po vzniku paralýzy. Nemá smysl uvolňovat nerv v mastoidálním a tympanickém úseku, je třeba uvolnit nerv v nejužším místě – v místě vstupu nervu do labyrintálního úseku – a to cestou middle fossa approach.

U dlouhodobě tekoucích uší a hluchotě, dále u příčných zlomenin spánkové kosti, supralabyrintálních a infralabyrintálních cholesteatomech a některých dalších indikací doporučuje prof. Linder provedení subtotální petrozektomie s obliterací E. tuby, kompletní exenterací sklípkového systému s kompletním odstraněním středoušní sliznice, bubínku a kůže zvukovodu a uzavřením zevního zvukovodu.

Celý instruktážní kurz se nesl v příjemném a přátelském duchu a poskytl účastníkům přehled nejnovějších poznatků a postupů v otologii a neuro- otologii. Následující 5th EAONO Instructional Workshop se bude konat spolu s 4th Consensus in Auditory Implants 16. – 19. června 2009 v Parmě. Lze ho jen doporučit.

MUDr. Karol Zeleník

Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

ORL klinika FN Ostrava


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se