Robotický systém da Vinci S HD


Autoři: K. Sláma, jun.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 58, 2009, No. 1, pp. 63-64.
Kategorie: Diskuzní příspěvek

ÚVOD

O původu slova robot

Slovo „robot“ bylo poprvé v dějinách použito v roce 1920 ve hře R.U.R – Rossums Universal Robots Karla Čapka. Karel Čapek přesto není vynálezcem tohoto slova. Je jím jeho bratr, malíř, Josef Čapek. Traduje se, že Karel Čapek při návštěvě u svého bratra Josefa dostal nápad, že nazve ve své hře umělé dělníky laboři. Připadalo mu to však nějak papírové a tak se dotázal Josefa, který právě maloval, jak by je nazval. Odpověděl roboti.

Leonardo da Vinci

Leonardo daVinci je světově známý umělec, který žil a tvořil v 15. století. Je největším představitelem vrcholné italské renezance. Kromě nástěnných maleb jako je Mona Lisa či malba Poslední večeře položil daVinci základy k vědecké a technické ilustraci. Připravoval velké dílo o anatomii člověka, zkoumal optiku, hydrostatiku a další obory. Vynalezl mnoho strojních částí, strojů a zařízení. Leonardovým velkým snem bylo postavit létající stroj. Většinu daVinciho nápadů nebylo v možnostech tehdejší úrovně techniky realizovat.

CHARAKTERISTIKA

Robotický systém da Vinci S HD

Robotický systém da Vinci umožňující chirurgické zákroky na člověku byl původně vyvinut NASA a Pentagonem, protože umožňuje operování na dálku. Rozhodně se nejedná o samostatné operování robota, nýbrž o „ roboticky asistovanou chirurgii“, kde je i nadále role člověka - operatéra nezastupitelná.

Lékař - operatér ovládá ramena robota ze samostatně umístěné konzole. Na dálku ovládá nástroje umístěné na robotovi a ten přesně reprodukuje jeho pohyby v operačním poli. Roboticky asistovaná chirurgie je využívána v břišní chirurgii, urologii, gynekologii, hrudní chirurgii, cévní chirurgii, kardiochirurgii a v neposlední řadě i krční chirurgii.

První roboty da Vinci byly instalovány v roce 1999 a v současnosti pracuje s robotickým systémem da Vinci přes 938 pracovišt po celém světě. Nejvíce robotických systemů se nachází ve Spojených státech, pak v Evropě a v Japonsku.

Největší podíl do praxe uvedených robotů tvoří právě systém da Vinci. Dále je možné se ve světě setkat s robotickými systemy Zeus Robot Surgical System, Aesop 3000, Hermes nebo Socrates.

V České republice robotický systém da Vinci využívá v současné době 6 nemocnic, a to Nemocnice Na Homolce v Praze, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích, Nový Jičín a nově Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. V této nemocnici je poprvé v ČR umístěna nejnovější a nejpokročilejší verze systému – da Vinci S HD.

Dne 2. září 2008 bylo otevřeno Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s., jehož základním kamenem je právě robotický systém da Vinci S HD. V Centru robotické chirurgie KZ byly vytvořeny odborné týmy z různých odborností, které tuto nejmodernější technologii již používají.

Základem pro práci s robotickým systémem da Vinci bylo odborné školení v tréninkovém a výcvikovém centru IRCAD-EITS Training Center ve Štrasburku v červnu tohoto roku. Týmy urologie, chirurgie a gynekologie zde za pomoci robota operovaly na zvířecích kadaverech - prasatech - a ORL tým na kadaverózním hluboce zmrazeném preparátu hlavy a krku. Po dodání robotického systemu da Vinci do Masarykovy nemocnice v srpnu na něm nadále probíhal každodenní intenzivní trénink všech operačních týmů. Nácvik absolvovaly všechny týmy na tzv. fantomech v řádech mnoha desítek tréninkových hodin z důvodu bezpečného zvládnutí techniky.

Roboticky asistovaná chirurgie využívá principy minimálně invazivních přístupů a je možné ji označit za další stupeň vývoje laparoskopické chirurgie. V oblasti ORL se jedná rovněž o „dutinové“ operace, a to v prostoru ústní dutiny a trubice hltanu, včetně supraglotis. Operaci provádí lékař a technické zařízení - robot se 4 rameny. V ORL oboru robot využívá 3 ramena, 1 kamerové a 2 s operačními nástroji. Současně je při roboticky asistované operaci důležitá spolupráce a příprava celého operačního týmu, včetně sester instrumentářek a speciálně vyškoleného sanitáře. Robot reprodukuje přesně pohyby operatéra, a to výhradně podle jeho pokynů. Nebere lékaři ani práci ani odpovědnost. Miniaturní nástroje, které uvnitř těla operaci provádějí, mají pohybové schopnosti podobající se schopnostem lidské ruky, vyjma lidského hmatu. Nástroje jsou přesné, spolehlivé a umožňují velký rozsah pohybů (až 360 stupňů) i v omezeném prostoru díky EndoWrist technologii.

Nástroje jsou sterilizovatelné a mají čipově kontrolovaný počet životů. Výměna nástrojů během operace je zcela obvyklá a není ztrátou života nástroje. Čas potřebný pro přípravu robota před operací je u vycvičeného týmu okolo 15 minut. Čas potřebný pro odstavení robota od operačního stolu je méně než 60 sekund. Je tedy poměrně bezpečný i při neočekávaném problému pacienta během operace nebo případné technické závadě.

Přirozeností člověka je vnímat prostor stereoskopicky. Da Vinci tuto možnost poskytuje. Prostorový obraz 3D a zvětšení v třírozměrné HD kvalitě zvyšuje přehlednost operačního pole, zlepšuje anatomickou topografii, a tím umožňuje zvýšení přesnosti operatéra. Systém při práci redukuje (filtruje) pomocí počítače přirozený třes rukou - výsledkem jsou naprosto klidné nástroje a bezpečněji provedené operace. Poměr pohybu ruky operatéra a nástroje může být nastaven v poměru 1:1 až 10:1. Pro nejvyšší možný stupeň bezpečnosti pacienta je v okamžiku, kdy operatér odkloní pohled z operačního pole, okulárů konzole, zmražen veškerý pohyb robotických ramen.

ZÁVĚR

Minimálně invazivní chirurgické výkony provedené robotem v krční oblasti transorálně přinášejí pacientovi mnohé benefity jako je možnost operace bez zevního přístupu, bez mandibulárního splitu, redukce krevních ztrát, redukce komplikací nebo snížení pooperační bolesti (2). Nespornou výhodou je následná rychlejší rekonvalescence, a tím i rychlejší návrat pacienta do běžného života (3).

Doposud jsme na ORL odd. a odd. chirurgie hlavy a krku v Ústí nad Labem uskutečnili čtyři operace pomocí robotického systemu da Vinci. Jednalo se o první robotické operace svého druhu a odbornosti nejen v ČR, ale dle literárních údajů také ve střední a východní Evropě. V případě první operace šlo o paliativní zákrok na hranici hypofaryngu a supraglotis. Ve druhém případě o vyjmutí kavernózního hemangiomu zadní stěny hypofaryngu vcelku o velikosti 2x1 cm. Ve třetím případě o paliativní resekci tumoru kořene jazyka pro nemožnost polykání, která usnadnila pacientovi polykání při následné onkologické léčbě. Ve čtvrtém případě o odstranění cysty hypofaryngu.

U všech námi odoperovaných pacientů pomocí robota da Vinci se potvrdil předpoklad rychlé rekonvalescence, minimálních krevních ztrát a minimálních bolestí po operaci. Díky zavedení robotického systemu daVinci na naše pracoviště jsme se posunuli mezi zdravotnická zařízení, poskytující vysoce specializovanou péči nejen v ČR, ale i v rámci celé Evropy.

MUDr. Karel Sláma, jun.

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku

Masarykova nemocnice

Sociální péče 12A

401 13 Ústí nad Labem


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se