AUTORSKÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 56, 2007, No. 4, pp. 242-244.

PŮVODNÍ PRÁCE

Bečvárovský P. viz Vyšata O. 144

Čelakovský P. viz Čiháková L. 11

Čelakovský P., Vokurka J., Růžička J.: Výsledky léčby u časných stadií glotického karcinomu hrtanu 3

Černohorský S. viz Lukáš J. 133

Černý L., Skřivan J.: Kochleární a kmenová implantace u dospělých – výsledky 191

Červenka S. viz Komínek P. 183

Čiháková L., Čelakovský P.: Kvalita života u pacientů s tracheostomií 11

Garčic A. viz Matoušek P. 67

Garčic A. viz Matoušek P. 137

Hadačová I. viz Kabelka Z. 82

Hamšíková E. viz Klozar J. 73

Horáková Z. viz Salzman R. 24

Chalupa J. viz Matoušek P. 137

Chalupa J. viz Matoušek P. 67

Chrobok V., Pellant A., Meloun M., Pokorný K., Šimáková E.: Prognostické faktory chronického středoušního zánětu.  1. část - předoperační faktory 195

Chrobok V., Pellant A., Meloun M., Pokorný K., Šimáková E.: Prognostické faktory chronického středoušního zánětu. 2. část - způsob chirurgické léčby 208

Janoušek P. viz Jurovčík M. 88

Jurovčík M. viz Kabelka Z. 82

Jurovčík M., Kabelka Z., Katra R., Janoušek P.: Zabrání včasná mastoidektomie rozvoji sekretorické otitidy? 88

Kabelka Z. viz Jurovčík M. 88

Kabelka Z., Hadačová I., Jurovčík M.: Otogenní tromboflebitida esovitého splavu u dětí při akutním zánětu středouší 82

Kaňková K. viz Salzman R. 24

Katra R. viz Jurovčík M. 88

Klozar J., Zábrodský M., Kodet R., Saláková M., Šmahelová J., Ludvíková V., Hamšíková E., Tachezy R.: Humánní papillomaviry v etiologii karcinomu ústní dutiny a orofaryngu 73

Kodet R. viz Klozar J. 73

Komínek P. viz Matoušek P. 137

Komínek P. viz Matoušek P. 67

Komínek P., Červenka S., Matoušek P.: Endonazální  dakryocystorinostomie – jak najít slzný vak? 183

Kostřica R. viz Salzman R. 24

Kovář D., Voldřich Z.: Chylózní píštěle 31

Kracík M., Slížová D., Krs O.: Strukturální adaptace hrtanu na vibrační zátěž 152

Krs O. viz Kracík M. 152

Kučera M. viz Vyšata O. 144

Kukal J. viz Vyšata O. 144

Lenert R.: Chirurgické řešení retrakčních kapes u dětí pomocí chrupavčitých štěpů 127

Ludvíková V. viz Klozar J. 73

Lukáš J., Paska J., Votruba J., Černohorský S.: Postkanylační stenózy trachey 133

Lukáš J., Semeráková Z.: Beta hemolytické streptokoky sérologické skupiny C a akutní tonzilofaryngitida. Epidemiologická studie 188

Matoušek P., Komínek P., Chalupa J., Garčic A.:  Systémová absorpce adrenalinu po topické aplikaci na nosní sliznici 67

Matoušek P., Komínek P., Chalupa J., Garčic A.: Systémová absorpce adrenalinu po injekční aplikaci do nosní sliznice 137

Meloun M. viz Chrobok V. 195

Meloun M. viz Chrobok V. 208

Meloun M. viz Pokorný K. 63

Měšťák J.: Kritéria /ne/úspěšnosti korektivních rinoplastik 149

Pácal L. viz Salzman R. 24

Paska J. viz Lukáš J. 133

Pazdera L. viz Vyšata O. 144

Pellant A. viz Chrobok V. 195

Pellant A. viz Chrobok V. 208

Pokorný K. viz Chrobok V. 195

Pokorný K. viz Chrobok V. 208

Pokorný K., Meloun M.: Arnoldův reflex 63

Pokorný K., Poustecká L.: Mikrobiální osídlení zdravého zevního zvukovodu 7

Poustecká L. viz Pokorný K. 7

Procházka A. viz Vyšata O. 144

Růžička J. viz Čelakovský P. 3

Saláková M. viz Klozar J. 73

Salzman R., Kostřica R., Pácal L., Tomandl J., Kaňková K., Horáková Z.: Role superoxiddismutázy u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku – pilotní výsledky 24

Semeráková Z. viz Lukáš J. 188

Skřivan J. viz Černý L. 191

Slížová D. viz Kracík M. 152

Šimáková E. viz Chrobok V. 195

Šimáková E. viz Chrobok V. 208

Šmahelová J. viz Klozar J. 73

Tachezy R. viz Klozar J. 73

Tomandl J. viz Salzman R. 24

Vidura R.: Rizikové faktory tranzitorní hypoparatyreózy  a stanovení jejich statistické významnosti po operacích štítné žlázy 18

Vokurka J. viz Čelakovský P. 3

Voldřich Z. viz Kovář D. 31

Votruba J. viz Lukáš J. 133

Vyšata O., Procházka A., Kukal J., Bečvárovský P.,

Kučera M., Pazdera L.: Automatické rozpoznávání řeči a možnosti jejího využití u sluchově postižených 144

Zábrodský M. viz Klozar J. 73

SOUBORNÉ REFERÁTY

Bulik O., Machálka M.: Možnosti uzávěru oroantrálních a oronazálních komunikací 93

Čalkovský V., Hajtman A.: Význam povrchovo-aktívneho materiálu v Eustachovej trubici a vzťah k otitis media 160

Černý L., Eber M., Černý R.: Klinická problematika karcinomů hypofaryngu 165

Eber M. viz Černý L. 165

Frostová J. viz Havlík R. 35

Hajtman A. viz Čalkovský V. 160

Havlík R., Frostová J.: Komplexní reedukace hlasu  v AFC 35

Horáková Z. viz Salzman R. 39

Jandová Z. viz Kuchynková Z. 220

Kaňková K. viz Salzman R. 39

Kostřica R. viz Salzman R. 39

Kuchynková Z., Nyč O., Pácová H., Jandová Z.: Chronická rinosinusitida s nosními polypy a Staphylococcus aureus 220

Machálka M. viz Bulik O. 93

Měšťák J.: Profiloplastika u operací nosu 157

Nyč O. viz Kuchynková Z. 220

Pácal L. viz Salzman R. 39

Pácová H. viz Kuchynková Z. 220

Salzman R., Tomandl J., Pácal L., Kaňková K., Horáková Z., Kostřica R.: Oxidativní stres a karciogeneze  - teoretický úvod 39

Tomandl J. viz Salzman R. 39

KAZUISTIKY

Bohuš P. viz Krempaská S. 99

Černá H., Šlapák I., Charvátová M.: Trombóza sigmoidálního splavu (TES) jako komplikace OMA 105

Charvátová M. viz Černá H. 105

Kalhous J., Musilová D., Neubauer R., Sultani K., Sláma K. st.: Liposarkomy hlavy a krku 111

Kaliarik L. viz Krempaská S. 99

Klečka P., Matler K.: Amyloidóza horních dýchacích a polykacích cest 227

Kovaľ J. viz Krempaská S. 99

Krempaská S., Bohuš P., Kaliarik L., Kovaľ J.: Tumor saccus endolymphaticus 99

Machoň V., Paska J.: Bolest v oblasti hlavy a krku - artritidy temporomandibulárního kloubu 231

Mrázková L. viz Sláma K. jun. 115

Musilová D. viz Kalhous J. 111

Neubauer R. viz Kalhous J. 111

Paska J. viz Machoň V. 231

Sláma K. jun., Mrázková L.: Retrofaryngeální absces baze lební u dítěte 115

Sláma K. st. viz Kalhous J. 111

Sultani K. viz Kalhous J. 111

Šlapák I. viz Černá H. 105

Z HISTORIE

Němeček O.: Lucja Freyová – životopis 234

SJEZDY KONGRESY KONFERENCE

The International Otopathology Society (a.k.a. The Schuknecht Society)  Eleventh Triennial Meeting (Chrobok V.) 45

4th International Symposium on Middle Ear Mechanics in Research and Otology (MEMRO 2006) (Chrobok V.) 48

6. společný sjezd českých a středoněmeckých ORL lékařů (Pellant A., Chrobok V.) 173

KURZY STUDIJNÍ POBYTY

Up-date in Otology and Otologic Surgery (Chrobok V.) 51  Up-dated Management of Vertigo and Vestibular Disorders (Marseille Training Course 2006) (Dršata J., Vrabec P.,  Mrzenová M., Havlová Š.) 54

Z OTORINOLARYNGOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Kalendář akcí České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a dalších oznámených schůzí, kongresů a kurzů v ČR a v zahraničí (Vokurka J.) 58

XII. beskydský ORL den. „Epistaxe – komplexní řešení“ (Komínek P.) 119

Zápis ze schůze výboru ORL společnosti (Mikulov, 6.  prosince 2006) (Žallmann M.) 62

Zápis ze schůze výboru ORL společnosti (Praha, 30.  března 2007) (Žallmann M.) 174

Zápis ze schůze výboru ORL společnosti (Brno, 14.  června 2007) (Žallmann M.) 237

OSOBNÍ ZPRÁVY - JUBILEA

František Ninger ve vzpomínkách Jana a Ivana Hybáškových (Hybášek I.) 55

Životní jubilea členů naší společnosti v roce 2007  (Redakční rada) 57

K sedmdesátinám prof. MUDr. Eduarda Zvěřiny, DrSc. (Betka J.) 123

K 80. narozeninám doc. MUDr. Pavla Škeříka, DrSc.  (Gerych J.) 176

Odešel MUDr. Vladislav Kruta (Plch J.) 177

K devadesátým narozeninám primáře MUDr. Josefa Maňáka (Pražák P.) 239

MUDr. Luboš Voldřich, DrSc., osmdesátníkem  (Hroboň M.) 239

RECENZE KNIH

Hybášek I., Vokurka J.: Otorinolaryngologie  (Hubáček J.) 81

Charvát F., Markalous B. a kol.: Zobrazení hlavy a krku. Metodika vyšetřování, anatomie, patologie, klinika  (Stárek I.) 124

Komentář k nové knize „Tracheostomie a koniotomie“  (Bořík O.) 178

OZNÁMENÍ

Kutvirtova cena 2007 (Vokurka J.) 156

POKYNY PRO AUTORY 59


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se