Zápis ze schůze výboru ORL společnosti


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 56, 2007, No. 2, pp. 121-122.
Kategorie: Z otorinolaryngologické společnosti

(Mikulov, 6. prosince 2006)

Přítomni:Kabelka, Kostřica, Lejska, Navara, Šlapák, Vokurka, Vydrová, Žallmann

Omluveni:Betka, Komínek, Pellant, Rosická, Sláma, Šram

Přizváni:Gál, Profant

1.  Kontrola úkolů z minulé schůze

 • Počítačová operační navigace – sdílení kódů s oborem neurochirurgie, kód je již vypracován (Vokurka).
 • Kódy sdílené se stomatochirurgií – protéza TM kloubu (výkon zatím jen na ORL odd. nemocnice v Praze Na Homolce); vzhledem k tomu, že se jedná o málo frekventovaný výkon, nepovažuje výbor za nutné kód prosazovat. (Pozn. Šlapák: Machálka nemá zásadní protesty.
 • Kabelka: přislíbené zrušení komise pro přidělování KI dosud neuskutečněno. Otoakustické emise – zavedení screeningu novorozenců výbor  považuje  za prioritní. Výbor doporučuje oficiálně protestovat proti administrativním bariérám.
 • Vybavení ORL pracovišť – bylo odesláno, připomínkové řízení proběhlo.

2.  Problematika novely seznamu zdravotních výkonů k připravovanému jednání Pracovní skupiny s následným Dohodovacím řízením  (Kostřica, Gál), referuje Gál

 • Byly ustaveny skupiny, revize kódů vypracovány, odeslány do VZP, ke zrychlení procesu projednávání nedošlo. Vydání sazebníku oddáleno. Nejnovější situace: obhajoba na VZP (účastníci: MZ, VZP, ČLK, pacienti). Termín obhajoby – leden 2007.
 • Požaduje mandát k jednání – výbor souhlasí.
 • Strategie: projednávat kódy po okruzích. Koordinátoři by měli být přítomni (Hložek, Školoudík, Gál). Pro zkušenosti s jednáním doporučuje účast Rosické – výbor souhlasí.
 • Účastníky by měli být i garanti jednotlivých sekcí, kteří na úpravy dohlíželi, vzhledem k tomu, že lze předpokládat velké množství kontroverzních uzlů - onkologická sekce (Klozar), rinologie (Vokurka), slinné žlázy (Stárek); otologie (Skřivan); dětské kódy (Kabelka) – výbor doporučuje.
 • Seznam projednávaných kódů bude rozeslán členům výboru
 • Poznámky:

  1.   Vokurka: navrhuje, aby byl předem určen mluvčí, za vhodnou považuje Rosickou – výbor souhlasí.

  2.   Kostřica: navrhuje, aby jednáním byl přítomen Betka – výbor souhlasí.

  3.   Kostřica: toto jednání je nutno považovat za prioritní – výbor souhlasí.

3.  Informace o akreditaci (Betka)

Akreditační komise dosud zasedala 2x, další zasedání 7. 12. 2007, jednání není dosud uzavřeno.

4.  Pořádání kongresu EUFOS v roce 2011 – kandidatura naší společnosti (Kostřica)

 • V roce 2011 v Praze kandidovat na pořadatelství. Tajemníkovi EUFOS zaslána oficiální přihláška. Je k dispozici sponzor.
 • Poznámka: Profant - 15. 2. 2007 bude zasedání v Bruselu, rozhodne se.

5.  Kandidatura do předsednictva a revizní komise ČLS JEP (Kostřica)

 • Dva členové jako kandidáti do předsednictva: Vokurka, Voldřich – výbor souhlasí.

6.  Schválení vzdělávacího programu v Dětské ORL (Kabelka)

 • Výbor schvaluje předložený program postgraduálního vzdělávání.

7.  Dny středoněmeckých a českých ORL lékařů - eventuání finanční podpora (Pellant, Kostřica)

 • Místo: Jablonné nad Orlicí, termín: přelom ledna a února 2007, jednací řeč: němčina angličtina; dotace ORL společnosti: do výše 15 000 Kč ročně; o způsobu využití rozhodne pořadatel a poskytne informaci výboru – výbor doporučuje.

8.  První informace o jednáních ohledně změny v korekci sluchových vad (Lejska)

 • Zatím není nic ani dohodnuto – jednání naráží na bariéru úřednické zvůle.

9.  Noví členové ORL společnosti (Vokurka)

 • Korman Stanislav, Mucha Igor, Neuwirthová Jana, Tóthová Eva, Palla Aleš, Veverka Vladimír.

10.  Různé

a)    Kuttwirtova cena – hodnotící komise: Vokurka, Šlapák.

b)    Místa pořádání kongresů: 2008 dosud neurčeno, 2009 Česko slovenský sjezd.

c)    Časopis – změna tiskárny pro úsporu? Pokud není ORL společnosti samostatná, nebude se měnit (Voldřich), dosud poskytovány prostředky z MZd (?), státní subvence?

d)    Profant: organizace Slovensko-českého sjezdu s mezinárodní účastí v roce 2007 (zároveň se jedná o 70. sjezd České ORL společnosti), otevření 27. června v Piešťanoch, 2 sekce.

Témata:

  1.   laryngohypopharyng. karcinom

  2.   laryngotracheální stenózy

  3.   otitis media chronica

  4.   kochleární implantace

  5.   FESS

  6.   zlepšení dýchání nosem

 • Ceny: kongresový poplatek 1000 – 1500 SK, 1 lůžko ve dvoulůžkovém pokoji 1900 SK – kongresové centrum, 1100 SK ve městě. Jednací řeč: dopoledne angličtina, odpoledne slovenština, čeština
 • 30. 6. bude otevřen kongres EUFOS ve Vídni (Slovensko český sjezd = prekongres EUFOS).

e)    Dopis dr. Matějů: problém vyšetření pracovníků v riziku hluku; nelze zasahovat ani do kompetence závodních lékařů, ani do rozhodnutí podniků, výbor nemá žádnou legislativní možnost k zásahu. Na druhé straně zastává výbor názor, že audiogram může zhotovit jen audiologická sestra a posoudit otolaryngolog.

f)     Dopis dr. Rozsívala: na ne zcela přesně specifikovaný dopis nemíní ORL výbor reagovat.

g)    Dopis dr. Kubka: informovaný souhlas – termín nelze dodržet, výbor nebude reagovat.

h)    Ningerovy dny 19. – 20. října 2007 - výbor souhlasí.

ch)  Vokurka: dr. Jániš: žádá o vydání licence k posuzování sluchadel – doporučeno obrátit se na sekci audiologie a foniatrie.

i)     Neplacení členských příspěvků je důvodem k vyloučení z ORL společnosti – výbor souhlasí.

j)     Lejska: školení audiologických sester: teorie 3 týdny v Brně, praxe 14 dnů na akreditovaných pracovištích. Za teoretickou přípravu je odpovědný Lejska, za praxi akreditované pracoviště.

k)    Kabelka: Univerzální screening sluchu novorozenců v porodnicích (TEOAE, případně společně s automatickou BERA) – výbor rozhodně podporuje (po vzoru Slovenské republiky: na MZd prosadit myšlenku, upravit zákonnou normou, zakoupit přístrojové vybavení).

Příští výborová schůze: termín bude stanoven dodatečně. 

Došlo 5. 2. 2007   

Zapsal MUDr. Miroslav Žallmann


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se