K sedmdesátinám prof. MUDr. Eduarda Zvěřiny, DrSc.


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 56, 2007, No. 2, pp. 123.
Kategorie: Jubilea

Zřídka se stává, že oslavná řeč k významnému životnímu jubileu ve specializovaném odborném časopise  se netýká profesního směru tohoto časopisu. V případě prof. MUDr. Eduarda Zvěřiny, DrSc., jde však o velmi milou výjimku. Věhlasný neurochirurg již téměř deset let zaměřuje svoje medicínské úsilí a hluboké chirurgické zkušenosti na prohloubení interdisciplinární spolupráce. Prof. Zvěřina pracuje jako profesor na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, katedře IPVZ, a jeho výrazná osobnost se natolik vryla do obrazu tohoto pracoviště, že se stal jeho nedílnou součástí a je jedním z pilířů kliniky.

jp_1633_f_1
jp_1633_f_1

Eduard Zvěřina se narodil 27. února 1937, vystudoval Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové, působil ve Fyziologickém ústavu ČSAV a absolvoval postgraduální školení v ÚVN v Praze. Složil atestaci z chirurgie a poté i z neurochirurgie. V roce 1982 obhájil doktorskou dizertační práci a v roce 1995 byl jmenován docentem. Vedl neurochirurgickou kliniku ÚVN, nejznámější neurochirurgické pracoviště v této zemi, a stal se nástupcem takových velikánů jako byl např. prof. Kunc.

V roce 1997 byl prof. Zvěřina vojensky penzionován v hodnosti plukovníka a své schopnosti dále realizoval na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, katedře IPVZ. Mimo jiné si našel ještě čas k rozvíjení svých dovedností a předávání zkušeností na Ortopedické klinice FN Na Bulovce u prof. MUDr. Pavla Dungla, DrSc., a na Neurochirurgické klinice 3. LF UK ve FN Královské Vinohrady u prof. MUDr. Pavla Hanince, CSc.

Jubilant přednesl více než 300 přednášek doma i v zahraničí, publikoval 200 odborných prací a 9 monografií, vedl řadu výzkumných projektů. Odborná aktivita prof. Zvěřiny se zejména zaměřuje na dvě témata. Je to výzkum základních nervových funkcí u člověka a druhým tématem je zavádění nových neurochirurgických operačních metod. Prof. Zvěřina je průkopníkem mikrochirurgické léčby vestibulárních         schwannomů v ČR a jako první v republice publikoval sestavu radikálních operací těchto nádorů se zachováním funkce lícního nervu. A právě tuto chirurgickou dovednost se mu podařilo zavést a rozvíjet na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, katedře IPVZ , kde vznikl specializovaný chirurgický tým věnující se problematice nádorů mostomozečkového koutu. U několika pacientů se podařilo, jako prioritní záležitost v ČR, odstranit vestibulární schwannom a přitom zachovat sluch. Prof. Zvěřina stál také u zrodu projektu implantace kmenové protézy do mozkového kmene u neslyšících pacientů. Též tato operace byla v ČR unikátní.

Prof. Zvěřina  si však najde ještě dostatek času a energie i na koncepční působení ve světové a české medicíně. Je velmi aktivním členem Světové federace neurochirurgických společností, působí ve Skull Base Surgery Committee. Je vědeckým sekretářem Central European Neurosurgical Society, zakladatelem skupiny lební baze v ČR a jejím čestným prezidentem. Byl místopředsedou a stále je členem předsednictva ČLS JEP, členem výboru České neurochirurgické společnosti ČLS JEP a spoluzakládajícím členem a místopředsedou Společnosti pro neurovědy ČLS JEP. Vyjmenované aktivity jsou pouze částí dlouhého seznamu.

Prof. Zvěřina je tedy  všestranným zapáleným nositelem lékařské i pedagogické činnosti a pro mnoho mladších kolegů je nedostižný ve svém sebeobětování a píli, jedinečném přístupu k pacientům a díky pedagogickým schopnostem. Stále předává své zkušenosti i v pregraduálním studiu a svými přednáškami dokáže plně zaujmout i tu nejmladší generaci nastupujících lékařů. Jeho výkonnost se zdá nevyčerpatelná a pro mnohé i neuvěřitelná. Jménem otorinolaryngologické veřejnosti a zejména nejbližších spolupracovníků Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, katedry IPVZ, mu přejeme mnoho duševní svěžesti, vynikajících chirurgických nápadů a zachování si smyslu pro humor.

Došlo 19. 2. 2007 

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. 


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se