RECENZE KNIHY


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 56, 2007, No. 2, pp. 124.
Kategorie: Recenze knih

Charvát F., Markalous B. a kol.: Zobrazení hlavy a krku

Metodika vyšetřování, anatomie, patologie, klinika

2. upravené a rozšířené vydání, TRITON, 2006.

Jedním z nabízených titulů, které se na počátku roku 2007 objevily na odborném knižním trhu, je i druhé vydání díla Zobrazení hlavy a krku autorského kolektivu, vedeného F. Charvátem a B. Markalousem. Již první verze této pozoruhodné monografie z roku 2000, po zásluze vyznamenané Hlávkovou cenou, byla pro své kvality a exkluzivitu přijata s velkým ohlasem. Současně nabízené dílo je obohaceno o nejnovější pokroky v zobrazovacích metodách a jimi umožněné miniinvazivní neurologické a radiointervenční terapeutické výkony.

Kniha formátu A4 obsahuje 658 stran textu, 40 tabulek a úctyhodných 1773 snímků zobrazovacích metod a topograficko-anatomických schémat a kreseb. Takovýto obrovský rozsah publikace si vynutil jeho encyklopedickou formu. Případnému zájemci o bližší informace slouží seznam 1110 citací. Snadnou orientaci v díle pak umožňuje v jeho závěru umístěný obsáhlý věcný rejstřík.

Stavba monografie je velmi přehledná. V její úvodní části jsou probrány fyzikální principy a vyšetřovací postupy uvedených zobrazovacích metod, což zejména v případě MR umožňuje správnou interpretaci nálezů i odborníkům mimo radiologii a zobrazovací metody. Jednotlivé kapitoly, pojednávající o zmiňovaných krajinách a orgánech hlavy, jsou uspořádány v logickém sledu, jenž je zahájen kresbami, schématy a popisem jejich normální anatomie. Přitom je zde kladen důraz na ty vývojové varianty, které představují potenciální chirurgická rizika. Anatomické situace jsou v dalším textu korelovány s nálezy příslušných zobrazovacích metod, přičemž se čtenářům dostává i upozornění na jejich limity, možnosti i rizika, s nimiž je jejich provedení spojeno. Následuje přehled jednotlivých k obsahu publikace relevantních chorob a patologických stavů. Vlastnímu popisu jejich obrazů, získaných příslušnými diagnostickými metodami, resp. popisu klasických chirurgických i miniinvazivních postupů, předchází stručná zmínka o jejich etiologii, patogenezi, histopatologii, symptomatologii, diferenciální diagnóze a konzervativní léčbě. Takovéto uspořádání usnadňuje komplexní pochopení problematiky jednotlivých onemocnění.

Charakter díla, poskytujícího komplexní pohled na daná onemocnění, jej předurčuje pro postgraduální vzdělávání radiologů, otorinolaryngologů, stomatologů, neuroradiologů i oftalmologů, zajímajících se o danou problematiku. Jako konzultační manuál pak může sloužit i zkušeným odborníkům ve velmi vzácně se vyskytujících případech.

Není pochyb o tom, že i druhé vydání monografie Zobrazení hlavy a krku bude přijato stejně vřele jako původní verze. Autorskému kolektivu je nutno vyslovit poděkování za nezměrnou práci, úsilí a nutný entuziasmus, bez nichž by toto po všech stránkách vynikající dílo nemohlo vzniknout. 

Došlo 5. 2. 2007   

Prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.

e-mail: stareki@fnol.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se