Současná klasifikace laserových chordektomií


Present Classification of Laser Cordectomy

Summary:
Tumors of larynx represent the second most frequent group of tumors in respiratory pathways. The greatest progress concerns the diagnostics and therapy of early stages of the disease. Based on classification according to extent of performed resection a new classification of cordectomy was created. The authors limit their outline to description and delineation of the borders among different types of cordectomy and setting their basic indication criteria in a way adopted by the European laryngological society.

Key words:
cordectomy, carcinoma, larynx.


Autoři: A. Slavíček;  A. Bahanan;  L. Mrzena
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Praha katedra ORL IPVZ, Praha přednosta prof. MUDr. J. Betka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 54, 2005, No. 1, pp. 10-15.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
Druhou nejčastější skupinou nádorů dýchacích cest jsou nádory hrtanu. Největší pokrok lze zejména pozorovat v diagnostice a léčbě jejich časných stadií. Na základě rozdělení podle rozsahu provedené resekce byla nově vytvořena nová klasifikace chordektomií. Autoři se omezili na popis a vymezení hranice jednotlivých typů chordektomií a stanovení jejich základních indikačních kritérií tak jak byla přijata Evropskou laryngologickou společností.

Klíčová slova:
chordektomie, karcinom, larynx.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se