Centrální porucha sluchu u dětí s vývojovou dysfázií


Central Hearing Loss in Children with Developmental Dysphasia

Summary:
Some studies have focused on children with severe comprehension problems, asking how far their difficulties are auditory or linguistic. Disorders of speech comprehension are typical for all of the patients with central auditory processing disorders (CAPD). Auditory-phonological processing presents the heterogenity of specific language impairment (SLI). At the heart of SLI there is an impairment of auditory perception. We attempted to establish dichotic and binaural central tests for dichotic listening in Czech. We used two-syllabic words or short sentences like stimuli. Results in our group of 70 pre-school children (6–7 years old) confirmed integration deficit and problems with quality of short-time memory. 64% of children suffering from SLI perceived only 1 word from two-word sentence during dichotic listening. Only 13% children out of 70 managed to repeat all 2 two-syllabic words like children from control group. Central auditory deficits coexist with difficulties in children with specific language impairment. Memory depends on initial decoding.

Key words:
specific language impairment, dichotic listening, CAPD.


Autoři: O. Dlouhá
Působiště autorů: Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha zastupující přednostka doc. MUDr. O. Dlouhá, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 54, 2005, No. 1, pp. 32-35.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Souhrn:
Sledování vývojových poruch řeči je zaměřeno na děti s vážnými problémy s rozuměním řeči, kdy je snaha zjistit, do jaké míry jsou tyto obtíže sluchové či jazykové. Poruchy centrálního sluchového zpracování (CAPD – central auditory processing disorders) jsou typické souborem deficitů, které jsou způsobeny poruchou časového zpracování a binaurální integrace. Soubor sedmdesáti 6–7letých dětí s vývojovou dysfázií byl vyšetřen dichotickým slovním testem s použitím dvouslabičných slov. 64 % dětí nebylo schopných provést syntézu dvou slov do věty, 23 % dysfatických dětí bylo částečně úspěšných a jen 13 % dětí ze sledovaného souboru dichotický test zvládlo. Výsledky potvrdily integrační sluchový deficit, který souvisí s poruchou časového zpracování složitějších řečových akustických podnětů a poruchou krátkodobé paměti. Vývojová dysfázie je řazena jako centrální porucha řeči i mezi CAPD.

Klíčová slova:
vývojová dysfázie, dichotický test, CAPD.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se