Parciální resekce v léčbě karcinomuhrtanu(Retrospektivní studie)


Partial Resection in the Therapy of Larynx Cancer (Retrospective Study)

The therapy of larynx cancer is among others dependent on the localization and sizeof primary tumor, the extent of node involvement, general health state of the patient and therequired quality of voice. The techniques of partial or almost total resections of larynx enablesurgical therapy in selected cases without necessary removal of larynx on the whole. The paperanalyzed a cohort of 69 patients with carcinoma of larynx. The three-year overall survival in thegroup was 65%, five-year survival being 49%. A partial resection was performed in 24 patients of thegroup. The authors analyze performed partial resection of larynx in view of different clinical andhistopathological classification and draw attention to insufficient or excessive radicality of theintervention. Factors of particular importance, participating in the indications of partial resectionsof larynx are discussed. The best results in postoperation survival were reached after chordectomyand vertical partial resections of larynx. Local relapses were observed more frequently in supraglottictumors and horizontal resections of larynx. After horizontal interventions there was alsoa higher morbidity in the postoperation period.

Key words:
tumors of larynx, results of therapy, partial resection.


Autoři: L. Jeřábek;  I. Hybášek *
Působiště autorů: ORL oddělení, Vítkovická nemocnice, Ostrava, primář MUDr. I. Slezáček Klinika ušní, nosní a krční LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Vokurka, CSc. *
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 4, pp. 210-214.
Kategorie: Články

Souhrn

Léčba hrtanového karcinomu je mimo jiné závislá hlavně na lokalizaci a velikostiprimárního nádoru, rozsahu uzlinového postižení, celkovém zdravotním stavu pacienta a na požadovanékvalitě hlasu. Techniky parciálních nebo téměř totálních resekcí hrtanu dovolují proselektované případy chirurgickou léčbu bez nutnosti odstranění celého hrtanu. V práci je studovánsoubor 69 nemocných s karcinomemhrtanu. Celkové tříleté přežití souboru bylo 65%, pětileté přežití49%. Parciální resekce byla provedena u 24 nemocných souboru. Autoři analyzují provedené parciálníresekce hrtanu vzhledem k rozdílné klinické a histopatologické klasifikaci a rozebírají nedostatečnostnebo naopak přílišnou radikalitu výkonu. Diskutují o faktorech, které se nejvýznamnějipodílejí na indikacích parciálních resekcí hrtanu. Nejlepších výsledků v pooperačním přežití bylodosaženo po chordektomiích a vertikálních parciálních resekcích hrtanu. Lokální recidivy bylypozorovány více u supraglotických nádorů a horizontálních resekcí hrtanu. Po horizontálníchvýkonech byla také pozorována vyšší morbidita v pooperačním období.

Klíčová slova:
nádory hrtanu, výsledky léčby, parciální resekce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se