Laboratorní průkaz likvoreyv ORL oblasti


Laboratory Detection of Liquorrhoea in ENT Region

Cerebrospinal fluid (CSF) fistulas, especially of the anterior skull base and pyramids,are potentially life threatening conditions. The passage of bacterial flora and bacterial meningitisis the leading cause ofmorbidity and mortality in these cases. In some cases, anamnesis and clinicalconditions are not typical and it is necessary to prove the presence of CSF in nasal or ear secretions.Glucose testing is only a basic test. Detection of β2-transferrin is the „gold standard“ in detection ofliquorrhea. Isoelectric focusing is used for such detection, but it is a quite difficult and timeconsuming laboratory method. β-trace protein (prostaglandin-D-synthase) is very important proteinfound in CSF. For the detection imunonefelometric assay can be used which is an easier, faster,moresensitive and more accessible method. Detection of β-trace protein is a very useful method for thescreening of CSF fistulas. Our liquorrological laboratory has been using this test since 2002.Average concentration of BTP in blood serum of our patients is 0.58 (± 0.20) mg/l, and in CSF 20.80(± 4.11) mg/l.

Key words:
liquorrhoea, glucose testing, β2-trace protein, immunonefelometric assay.


Autoři: J. Kalhous *;  Kelbich P./ ** ***;  K. Sláma st. *
Působiště autorů: Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, přednosta MUDr. K. Sláma st. * Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí n. Labem, přednosta MUDr. D. Jílek, CSc. ** Oddělení klinické biochemie a he ***
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2004, No. 4, pp. 196-199.
Kategorie: Články

Souhrn

Únik mozkomíšního moku, likvorea, zejména v oblasti přední části baze lební a v oblastipyramid, je potenciálně život ohrožující stav. Průnik bakterií likvorovou píštělí a vznik meningitidyje v těchto případech hlavní příčinou morbidity a mortality. V některých případech není anamnézaa klinický průběh jasný a je nutné přítomnost mozkomíšního moku v nosním nebo ušním sekretuprokázat. Glukózový test je pouze orientační. Průkaz β2-transferinu je považován za zlatý standardprůkazu likvorey. Prokazuje se izoelektrickou fokusací, což je technicky a časově poměrně náročnálaboratorní metoda. β-trace protein (prostaglandin-D-syntáza) je velice významný protein mozkomíšníhomoku. Jeho stanovení lze provádět na automatických imunonefelometrických analyzátorechfirmy DADE Behring. Tento způsob analýzy je technicky méně náročný, rychlejší, a tudíži obecně dostupnější. Navíc je detekce přítomnosti likvoru ve vyšetřovaném materiálu pomocíβ-trace proteinu, v porovnání s použitím β2-transferinu, senzitivnější. Průkaz β-trace proteinu sejeví jako velmi přínosná metoda pro screeningovou detekci likvorey. Naše likvorologická laboratořprovádí vyšetření β-trace proteinu od roku 2002. V souboru doposud vyšetřených pacientů bylazjištěna průměrná koncentrace v krevním séru 0,58 (± 0,20) mg/l, průměrná koncentrace v mozkomíšnímmoku 20,80 (± 4,11) mg/l.

Klíčová slova:
likvorea, glukózový test, β2-transferin, β-trace protein, imunonefelometrie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se