Zkušenosti s medializacemi hlasivekpři léčbě insuficience hlasivkovéhouzávěru- úvod do problematiky a historie


Experience with Medialization of the Vocal Cords during Treat-ment of Insufficiency of the True Glottis - Introduction to the Problem and History

The authors present an account of the historical development of surgical operationsperformed to improve the insufficiency of the true glottis. Two basic trends are followed up: surgeryof the laryngeal skeleton and injections of the vocal cords and their augmentation. In 1911 for thefirst time injection of paraffin into the vocal cord was described by Brüningsen, subsequently forinjection and augmentation sesame oil, was used, gelation, glycerin, paste prepared from deprotei-nated bone, cartilaginous suspension, tantal paste, teflon paste, Gelfoam, collagen, Hydron, fathyaluronic acid. The history of surgical operations on the laryngeal skeleton started in 1915 whenPayr described medialization of the vocal cord by prying the cartilagenous lobe of the thyroidcartilage into the larynx. Further development involved in particular modifications of the accessinto the larynx using prostheses of different shapes and from different materials. Carti lage was usedas well as hydroxyl apatite. At present the most widely used material is silastik. Isshiki describedmedialization of the vocal cord by implantation of a silastic prosthesis as thyroplasty type 1 andextended possibilities as regards rotation and adduction of the arytenoid tuberosity.

Key words:
phonosurgery, medialization of the vocal cords, history.


Autoři: M. Kučera;  J. Dršata;  J. Vokurka
Působiště autorů: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LF UK, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 4, pp. 200-204.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci autoři mapují historický vývoj chirurgických výkonů prováděných ke zlepšeníinsuficience hlasivkové štěrbiny. Jsou sledovány dva základní směry, chirurgie hrtanové kostrya injektáže hlasivek či jejich augmentace. V roce 1911 byla poprvé popsána injektáž parafinu dohlasivky Brüningsem, v dalším vývoji byly k injektážím a k augmentacím použity sezamový olej,želatina, glycerin, pasta z deproteinizované kosti, chrupavčitá suspenze, tantalová pasta, teflonovápasta, Gelfoam, kolagen, Hydron, tuk, kyselina hyaluronová. Historie chirurgických výkonů nahrtanové kostře začala v roce 1915, kdy Payr popsal medializaci hlasivky vpáčením chrupavčitéholaloku ze štítné chrupavky do nitra hrtanu. Další vývoj šel zejména cestou modifikací přístupů dohrtanu s použitím protézek různých tvarů a materiálů, byla užívána chrupavka, hydroxylapatit.V současné době je nejužívanější materiál silastik. Isshiki popsal medializaci hlasivky pomocíimplantace silastikové protézky jako tyroplastiku I. typu a rozšířil možnosti o použití rotace a ad-dukce arytenoidního hrbolu.

Klíčová slova:
fonochirurgie, medializace hlasivek, historie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se