Audiometrie s vizuálním posílením


Visual Reinforcement Audiometry

The study describes Visual Reinforcement Audiometry (VRA) and its implementationin diagnostics of hearing loss in very young children. In order to apply successfully this techniqueit was essential to prepare the necessary technical equipment and to gain practical experience withits use. 20 children with bilateral severe hearing impairment aged from two to threes years wereexamined using this method. Statistical evaluation of results indicated sufficient reliability of theVRA method.

Key words:
Visual Reinforcement Audiometry (VRA) severe hearing impairment, children.


Autoři: E. Vymlátilová;  J. Štěpánek *;  J. Příhodová;  Z. Kabelka;  M. Doubnerová
Působiště autorů: Centrum kochleárních implantací u dětí, ORL klinika 2. LF UK a FN Praha - Motol
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, , 2000, No. 4, pp. 191-194.
Kategorie: Články

Souhrn

Práce popisuje audiologickou metodu - audiometrii s vizuálním posílením (VRA) a jejíuplatnění v diagnostice sluchových vad u nejmenších dětí. Pro zavedení metody do praxe bylonezbytné připravit technické zázemí a získat potřebné zkušenosti. Pomocí VRA bylo vyšetřeno 20dětí se závažným oboustranným postižením sluchu mezi druhým a třetím rokem věku. Statistickézhodnocení výsledků ukázalo dostatečnou spolehlivost metody.

Klíčová slova:
audiometrie s vizuálním posílením, závažné postižení sluchu, děti.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se