Zpráva o konání pracovního semináře


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 67, 2018, No. 1, pp. 36.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Praha, 24. listopadu 2017

V kinosále Fakultní nemocnice v Praze Motole se v listopadu konal pracovní seminář nazvaný „Cizí tělesa v aerodigestivním traktu u dětí“. Šlo o první setkání svého druhu na půdě motolské nemocnice, kterého se zúčastnilo přes padesát posluchačů.

Seminář organizovala Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole a účastnili se ho otolaryngologové, pediatři, dětští chirurgové, anesteziologové a intenzivisté. Cílem pracovního mezioborového setkání bylo sdílení informací a pokus o stanovení jednotných postupů v diagnostice a terapii cizích těles v dýchacích a polykacích cestách u dětí.

V úvodní části semináře přednesl P. Březovský (Klinika ORL 2. LF UK, FN Motol, Praha) prezentaci o historii endoskopie, biomechaniky a patofyziologie dýchání. M. Jurovčík a L. Gernertová (oba Klinika ORL 2. LF UK, FN Motol, Praha) informovali o endoskopii, její dostupnosti ve službě, načasování, o korozi jícnu a statistice cizích těles na zdejším klinickém pracovišti. Z ostatních ORL pracovišť hovořili o svých zkušenostech L. Školoudík (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové), I. Bártová (Ušní, nosní a krční oddělení, nemocnice Pardubice) a I. Šlapák (Klinika dětské ORL FN Brno).

Po přestávce informoval P. Pohunek (Pediatrická klinika 2. LF UK, FN Motol, Praha) o cizích tělesech v dětských dýchacích cestách v kontextu dětské pneumologie v Evropě. P. Pavlíček (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK, FN Motol, Praha) přednesl kazuistiku o vícečetné aspiraci zubů, jako příčině ventilační instability po pádu z výše. Cizí tělesa v GIT u dětí zhodnotil z endoskopického pohledu J. Nevoral (Pediatrická klinika 2. LF UK, FN Motol, Praha) a z pohledu dětského chirurga M. Rygl (Klinika dětské chirurgie 2. LF UK, FN Motol, Praha). O zobrazovacích technikách u cizích těles hovořila Z. Holubová (Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK, FN Motol, Praha), V. Biskupová (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK, FN Motol, Praha) přednášela o specifikách anestezie u cizích těles v dýchacích a polykacích cestách. Druhý přednáškový blok zakončila firemní přednáška o superponované vysokofrekvenční tryskové ventilaci v extrakci cizích těles z dýchacích cest (J. Špůr, Cheirón, Praha).

Obr. 1. Pohled do kinosálu FN v Praze Motole při zahájení pracovního semináře MUDr. J. Skřivanem.
Pohled do kinosálu FN v Praze Motole při zahájení pracovního semináře MUDr. J. Skřivanem.

V následující panelové diskusi se hovořilo na témata kompetence pediatrů a otolaryngologů v odstraňování cizích těles z dýchacích cest u dětí, flexibilní anebo rigidní endoskopie, urgentní a odložené výkony, zobrazovací techniky před endoskopiemi, edukace a diseminace znalostí v dětských endoskopiích a v oblasti anestezie především u velmi malých dětí.

V zásadě lze říci, že u dobře spolupracujících a zkušených týmů se kompetence jednotlivých oborů vzájemně doplňují. Stále více přichází ke slovu i flexibilní endoskopie, která představuje doplněk endoskopie rigidní. Rizikové výkony u dechově a oběhově stabilních pacientů je optimální řešit jako odložený výkon v řádné pracovní době zkušeným týmem endoskopistů a anesteziologů. Za urgentní výkon, vyžadující neprodlené řešení, jsou vždy považována všechna cizí tělesa v polykacích cestách, především však kyseliny, louhy a baterie. Základním zdrojem při získávání informací je pečlivá anamnéza, objektivní vyšetření (poslechový nález) a zobrazovací metoda. Při pochybách o povaze obtíží a její příčině se vždy provádí endoskopie.

Pracovní seminář podpořily společnosti Cheirón, Surgipa a Radix, které v předsálí vystavovaly své produkty.

MUDr. Jiří Skřivan, CSc.

Přednosta Kliniky ušní, nosní a krční

2. LF UK a FN v Motole, Praha

e-mail: Jiri.Skrivan@fnmotol.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se