VI. brněnský ORL den


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 67, 2018, No. 1, pp. 37.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

Brno, 16. února 2018

V historické budově Rektorátu VUT v Brně se 16. února 2018 konal VI. ročník brněnského ORL dne, pořádaný Klinikou otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU v Brně.

Odborný program byl tematicky věnován obstrukcím dýchacích cest. První blok byl zahájen příspěvkem J. Rottenberga, odborného asistenta brněnské kliniky, který v obecné rovině uvedl problematiku stenóz dýchacích cest (DC) s důrazem na jejich etiologii, klasifikaci a základní diagnosticko-terapeutický algoritmus. Akutním stenozujícím zánětům hrtanu a cizím tělesům v DC se ve svém sdělení věnoval přednosta Kliniky dětské ORL v Brně prof. Šlapák. Zástupci jednotlivých pracovišť diskutovali management péče o děti s akutní subglotickou laryngitidou a regionální specifika farmakoterapie. B. Gál se v další přednášce zaměřil na problematiku chirurgického zajištění DC a zvláště na rizika a komplikace chirurgické a punkční dilatační tracheostomie. První blok byl zakončen příspěvkem K. Zeleníka s prezentací zkušeností ostravského pracoviště s léčbou fonační insuficience augmentačními technikami.

Druhý blok odborného programu  byl zahájen přednáškou J. Dršaty, který popsal možnosti chirurgického řešení při oboustranné paréze hlasivek a prezentoval výsledky hradecké kliniky s laterofixacemi dle Ejnella. Následoval příspěvek M. Jurovčíka (Praha), shrnující dlouholeté zkušenosti dětské motolské kliniky s řešením stenóz hrtanu a průdušnice u dětských pacientů.  M. Šteffl  (Brno) a M. Zábrodský (Praha) se na závěr věnovali  indikacím a limitům  endoskopických a resekčních výkonů, včetně krikotracheální resekce a laryngotracheální rekonstrukce. Odborná část byla provázena bohatou diskusí a demonstrací kazuistik laryngotracheálních stenóz DC řešených na pořadatelském pracovišti ORL kliniky FN u sv. Anny. 

Po ukončení odborné části následoval společenský večer v reprezentativních prostorách dvorany rektorátu VUT, kde pokračovaly kuloárové diskuse a neformální společenský program. K radosti organizátorů byl i letošní ročník brněnského dne bohatě navštíven (247 registrovaných účastníků). Za pořadatelskou kliniku bych chtěl všem poděkovat za účast a těším se na setkání příští rok opět v Brně.

MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

LF MU a FN u sv. Anny v Brně


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se