XXII. beskydský ORL den


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 66, 2017, No. 1, pp. 50-51.
Kategorie: Zprávy z ORL společnosti

„Zduření na krku“

(Ostravice, 4. - 5. listopadu 2016)

Již 22. ročník pravidelné nadregionální akce „Beskydský ORL den“, pořádaný Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava, se tradičně konal v krásném prostředí rekreačního areálu Sepetná v Ostravici. Semináře, který patří mezi největší akce u nás, se zúčastnilo 240 účastníků z celé České republiky, Slovenska, Rakouska i Německa.

Odborný program probíhal formou panelu, který moderoval prof. Komínek (ORL FN Ostrava). Členy panelu byli dále prof. V. Chrobok (ORL Hradec Králové), přednosta B. Gál (ORL FN USA Brno), as. J. Dědková (Ústav radiologie Hradec Králové), as. P. Širůček (Klinika infekčního lékařství, FNO), as. M. Máchalová (ORL FDN Brno), as. R. Katra (Dětské ORL, FN Motol), as. K. Zeleník (ORL Ostrava).

Odborný program byl rozdělen na dvě poloviny. První se věnovala diagnostice zduření na krku, problematice zánětů různé etiologie. Druhá část byla věnována problematice dětí, diagnostické punkci a metastáze s neznámým primárním ložiskem. Kostru semináře tvořily tradičně krátké přednášky a kazuistiky k tématu, diskusi pak byla věnováno cca 2/3 času, což zajistilo pozornost nejen členů panelu, ale především všech posluchačů.

O základních diagnostických postupech a úvahách z pozice ambulantního lékaře hovořil na úvod Zeleník. Zduření na krku rozdělil na ta, kde „není třeba přemýšlet“ a je zřejmé, že je nutné nemocné operovat, a na ty, které jasné nejsou a je zapotřebí získat další informace. Do této skupiny jsou řazeni pacienti především s hraničními uzlinami či zduřením (velikost kolem 1,5-2,0 cm, s oválným tvarem, sonograficky „nesuspektní“ z maligního postižení). U těchto pacientů je výhodné získat i laboratorní vyšetření a serologická vyšetření zoonóz. O těchto hovořil Širůček, představil různé jednotky – infekční mononukleózu, felinózu, tularémii a další. Za základní vyšetření z pohledu infektologa považuje vyšetření toxoplazmózy, tularémie, felinózy (nemoc kočičího škrábnutí), EBV a CMV.

O významu zobrazovacích metod hovořila Dědková. Základním a nejdostupnějším vyšetřením zůstává sonografické vyšetření, dalšími metodami je CT a MR vyšetření. Význam mezioborové spolupráce a vzájemného se učení mezi rentgenology a kliniky potvrdili všichni panelisté. S velkým zájmem se setkala „zásadní přednáška“ o Virgulismu a virgulektomii (Chrobok), které diagnostické i léčebné postupy u zduření na krku posouvají do naprosto kvalitativně jiné úrovně.

Obr. 1. XXII. beskydský ORL den – panelová diskuse.
XXII. beskydský ORL den – panelová diskuse.

Druhá část programu byla věnována nejprve zduření na krku u dětí do 1 roku (Máchalová). Z benigních afekcí se můžeme setkat především s hematomem kývače, diagnosticky suverénní metodou je u této jednotky ultrazvukové vyšetření. O aktuálnosti výskytu mimoplicní tuberkulózy, která je způsobena atypickými formami mykobakterií, hovořil Katra. Důležité je vytvořit na pracovištích systém odběru vzorků a jejich zasílání k dalšímu vyšetření (patologie, cytologické vyšetření, kultivace, PCR). Suverénní a nejrychlejší metodou je při diagnostice tuberkulózy PCR vyšetření. O vyšetřovacím algoritmu u metastáz s  neznámým primárním ložiskem hovořil Gál. Potvrdil význam endoskopického vyšetření, excizí „naslepo“ a cytologického vyšetření rezistence. Na pracovišti provádějí peroperační histologické vyšetření rezistence a při pozitivitě nálezu (spinocelulární karcinom) pokračují blokovou krční disekcí. O aspirační cytologii hovořil Chrobok, zdůraznil rozdíly mezi odběrem tenkou jehlou a tlustou jehlou, která dosud nebývá na ORL pracovištích užívána a zřejmě by být měla. V přednášce byly vypíchnuty chyby při odběru a způsobu přípravy nátěru pro odečet cytologem. Oživením panelu byla nepochybně i krátká přednáška o lingvistických chybách a nepřesnostech ve zdravotnické dokumentaci (Širůček). Tento přehled potvrdil, že formální úroveň zpráv a nálezů je velmi nízká.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky se současnými možnostmi diagnostiky a léčby zduření na krku. Svou mezioborovostí byla tato problematika posunuta na zcela jinou úroveň, účastníci získali nové informace o současných poznatcích a možnostech diagnostiky i léčby. Z tohoto pohledu seminář splnil očekávání většiny účastníků.

Po odborném programu následoval tradiční společenský večer s tancem, kde byly navázány nebo utuženy přátelské a pracovní kontakty a dozněly kuloárové diskuse k přednášeným tématům. S velkou odezvou se setkala ochutnávka vína se skvělými hudebníky, nechybělo ani tradiční „půlnoční překvapení“.  

Závěrem lze shrnout, že se pořadatelům podařilo udržet dobrou úroveň této krátké, ale velmi intenzivní akce, a to jak v odborné části, tak i v části společenské. Organizátoři se těší na již XXIII. beskydský ORL den, který se bude konat v tradičním termínu – prvním víkendu v listopadu, tj. ve dnech 3. - 4. 11. 2017, jehož tématem bude nedoslýchavost z posudkového hlediska.

Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se