Primár MUDr. Viliam Točík – 100-ročný


Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 64, 2015, No. 2, pp. 131-132.
Kategorie: Osobní zpráva

Dňa 18. januára 2015 sa v zdraví a pohode dožil veku 100 rokov emeritný primár ORL oddelenia v Trenčíne MUDr. Viliam Točík. Toto jubileum, ako aj celý jeho život, sú tak ojedinelé a nezvyčajné udalosti v našej odbornej spoločnosti, že sa patrí pri nich pozastaviť.

Jubilant sa narodil dňa 18. januára 1915 v Krásne nad Kysucou v rodine učiteľa ako tretie zo šiestich detí. V rodinnom prostredí sa kládol dôraz na vzdelanie. Jeho dvaja bratia sa stali lekármi, jeden bol inžinier, jeden archeológ, sestra učiteľka – somatopédka. V Čadci vychodil štyri triedy Štátnej slovenskej ľudovej školy a jednu triedu meštianky. V školskom roku 1925/26 začal študovať na reálke v Žiline, kde vychodil dve triedy. Po presťahovaní rodiny do Nových Zámkov pokračoval v stredoškolskom vzdelávaní na tamojšom reálnom gymnáziu, kde v roku 1934 zmaturoval. V tom istom roku sa zapísal ako riadny študent na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú absolvoval v roku 1940. Na jeseň toho istého roku nastúpil na povinnú vojenskú službu a na jar roku 1942 sa na pol roka dostal ako vojenský lekár na východný front. Po návrate z vojenčiny v jeseni 1943 pracoval ako lekár v Bratislave, najprv krátko na Ústave patologickej anatómie a od 1. 4. 1944 do roku 1948 na Otorinolaryngologickej klinike LF UK na Mickiewiczovej ulici. Nasledoval rok práce na ORL oddelení Vojenskej nemocnice v Bratislave. Od roku 1949 začal pracovať v trenčianskej nemocnici, od 1. februára 1949 už ako primár novovzniknutého otorinolaryngologického oddelenia. Funkciu primára vykonával až do roku 1980. V istom období bol aj riaditeľom Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne.

MUDr. Viliam Točík mal široký diapazón aktivít súvisiacich priamo s odborom, ktorý si zvolil za svoje životné poslanie , ale aj mimo neho. Založil základnú organizáciu Československého červeného kríža pri OÚNZ v Trenčíne a bol jej dlhoročným predsedom. V rámci okresu Trenčín organizoval nábor dobrovoľných darcov krvi, bol aktívnym členom okresného výboru ČSČK v Trenčíne. Niekoľko rokov pôsobil ako ústavný lekár pre zdravotne postihnuté deti v Osobitnej škole internátnej v Trenčíne. Iniciatívne spolupracoval s Pediatrickým oddelením OÚNZ, ktoré viedol prof. Chúra. Robil depistáž školskej mládeže so zameraním na poruchu sluchu, hlasu a reči. Zaviedol starostlivosť o nedoslýchavých v okrese, začali sa prideľovať naslúchacie aparáty. V roku 1972 založil základnú organizáciu pre sluchovo postihnutých v Trenčíne a v roku 1979 v Novom Meste nad Váhom. V týchto organizáciách prebehli kurzy sociálno – rehabilitačné, psychorehabilitačné a kurzy odzerania pre nedoslýchavých.

Logopedický úsek pri ORL oddelení zriadil primár Točík už v roku 1960. Postupne vzniklo sedem logopedických ambulancií a 41 logopedických poradní v spolupráci so Školskou zdravotnou službou pri základných deväťročných školách v okrese.

V roku 1962 vytvoril podmienky pre vznik foniatrickej ambulancie, v rámci ktorej sa uskutočnili kurzy pre rodičov nepočujúcich detí. Na požiadanie pracovníkov Povereníctva, neskôr Ministerstva zdravotníctva SR, sa uskutočnili doliečovacie akcie pre balbutikov zo Západoslovenského kraja (aj z Bratislavy), u ktorých ambulantná liečba nepriniesla očakávaný efekt. Pacienti boli hospitalizovaní na ORL oddelení počas hlavných školských prázdnin.

Táto obdivuhodná aktivita by vyplnila minimálne jeden pracovný úväzok bežného pracujúceho človeka. Ale jubilant bol najmä vedúcim lekárom ORL oddelenia s 36 lôžkami, dvoma ambulanciami, operačnou sálou a operačnou pohotovosťou. Na trenčianskom oddelení sa robila základná operatíva pri chorobách nosa, PND, hltana a hrtana, vrátane sanačných operácií uší u detských pacientov. Zaviedla sa diagnostická i liečebná bronchoskopia a ezofagoskopia, vrátane dilatácií pri stenózach ezofagu. MUDr. Viliam Točík vychoval viacerých otorinolaryngológov - MUDr. Jozefa Piačka, MUDr.Annu Sedláčkovú-Kaščákovú, MUDr. Tamaru Tarbajovskú, MUDr. Petra Prekopa, MUDr. Milenu Tóthovú a svojho nástupcu MUDr. Milana Chalupníka, ktorý toto vybudované oddelenie po ňom prebral.

MUDr. Viliam Točík je otcom troch detí. Najstarší doc. MUDr. Jozef Točík, CSc. (zomrel po ťažkej chorobe v roku 1996) bol prednostom II. Otorinolaryngologickej kliniky LF UK Nemocnice s poliklinikou v Ružinove, mladší MUDr. Karol Točík, CSc., pracuje ako neurológ v Súkromnom zdravotníckom centre Hippokrates, ktoré založil, a dcéra Ing. Marianna Uhrovičová je ekonomická inžinierka.

Záľubou jubilanta bolo poľovníctvo. Vo voľnom čase rád chodieval na poľovačky do okolia Trenčína, kde trávil v krásnej prírode dlhé hodiny. K tomu nevyhnutne patrili stretnutia s priateľmi, spoločenské posedenia a diskusie. V spoločnosti vynikal pohotovými reakciami na akékoľvek situácie. Vedel si posedieť, vypiť aj zaspievať so spolupracovníkmi aj kolegami pri živánskej a fľaške dobrého vína.

MUDr. Viliam Točík bol mimoriadne aktívny do veku 96 rokov, dokonca šoféroval. Na oslave svojich 96 narodenín ochorel, choroba vážne podlomila jeho fyzické sily. Odvtedy je viazaný na svoje domáce prostredie. To však nič neubralo z jeho záujmu o činnosť ORL kliniky FNsP v Trenčíne, ako aj o dianie v odbornej spoločnosti, ktorej je čestným členom. V roku 2009 bol pri príležitosti 90. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave slávnostne ocenený rektorom UK ako jeden z dvanástich najstarších žijúcich absolventov.

Vážený pán primár, dovoľte mi, aby som Vám v mene slovenských otorinolaryngológov, foniatrov a klinických logopédov poďakoval za všetko, čo ste vykonali pre rozvoj týchto odborov počas všetkých rokov Vášho plodného odborného života. Veľa zdravia a šťastia v kruhu vašej rodiny!

Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof.

Predseda Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se