Docent MUDr. Bernard Kuniak, CSc.,*26. 8. 1929 – †5. 5. 2014


Autoři: Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 63, 2014, No. 3, pp. 207.
Kategorie: Osobní zpráva

Začiatkom mája 2014 prišla smutná správa o úmrtí docenta Kuniaka. Nevýznamné zranenie s primeraným poliečebným vývojom, ktorý sa náhle skomplikoval, ukončili život významného slovenského otorinolaryngológa, učiteľa mnohých z nás, čestného člena Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku.

Životná dráha docenta Kuniaka nebola jednoduchá a priamo-čiara. Narodil sa 26. augusta 1929 v Černovej pri Ružomberku. V tomto meste maturoval a následne nastúpil na Lekársku fakultu v Bratislave. Už koncom štúdia na LF UK sa aktívne zaujímal o otolaryngológiu. Pracoval ako vedecká pomocná sila na I. ORL klinike pod vedením vtedajšieho prednostu profesora Lajdu. Štúdium na LF UK ukončil v roku 1953 a po promócii pracoval na ORL oddelení v Liptovskom Mikuláši a vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku. Jeho ďalšia cesta viedla v rokoch 1958 – 1968 na ORL oddelenie do Čadce. Bol prvým otorinolaryngológom na Kysuciach. V roku 1969 získal miesto odborného asistenta na ORL klinike v Martine. Po dohovore s vtedajším martinským prednostom docentom Kustrom absolvoval 6-mesačný študijný pobyt v Prahe u profesora Černého, pri ktorom sa zameral na štúdium a osvojenie si modernej strmienkovej chirurgie. Po návrate do Martina vyhral MUDr. Kuniak konkurz na miesto odborného asistenta na II. ORL klinike v Bratislave, kde začal túto metodiku rozvíjať. Pri organizačných zmenách prešiel docent Kuniak v roku 1974 na I. ORL kliniku na Zochovu ulicu, kde pôsobil vo funkciách odborného asistenta, docenta, neskôr primára (zástupcu prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť) až do svojho odchodu do dôchodku.

Docent Kuniak sa zaslúžil o rozvoj kofochirurgie, ale aj iných oblastí otorinolaryngológie. Po spomínanom pobyte u profesora Černého sa neskôr docent Kuniak do Prahy opäť vrátil začiatkom 80. rokov a osvojil si u nasledovníka prof. Černého, u profesora Zeleného, techniku stapedotómie s použitím teflonového pistonu, ktorú sme odvtedy trvalo na klinike používali pri operáciách na strmienku.

Na svojom pracovisku, v tom čase ako na jedinom ORL pracovisku na Slovensku, zaviedol docent Kuniak chirurgiu tracheálnych stenóz. Spolu s profesorom Haruštiakom presunuli celú túto chirurgiu v istom období na I. ORL kliniku. Veľmi to obohatilo náš odbor. Metodika priniesla operácie v tryskovej ventilácii, rozvinula schopnosti zasahovať do horného mediastína, zvýšila naše všeobecné chirurgické schopnosti, skúsenosti a odvahu.

Docent Kuniak bol nielen výborný chirurg a organizátor, bol aj skvelý, pozorný a inšpiratívny učiteľ. Vedel rozpoznať zrnko nápadu v prachu všednosti. Neskúsené pohyby začínajúcich chirurgov ho neodradili od toho, aby nám znovu a znovu vštepoval základy a princípy. Princípy nielen daného chirurgického výkonu, ale aj toho, ako k tomu dospieť usilovnou prácou, štúdiom, tréningom na kadaveri. Sám riadil aj niekoľko vedeckých projektov. Zúčastňoval som sa na prácach pri sledovaní regenerácie návratného nervu po prerušení a zošití u psov. Chirurgický výkon na dlhých psích krkoch, uspávanie týchto pokusných zvierat, odoberanie materiálu na histologické sledovanie, počítanie regenerovaných nervových vlákien, to boli hodiny, dni, týždne, mesiace spoločnej práce vo zverinci, v histologickom laboratóriu, v knižnici.

Z jeho bohatej vedeckej a chirurgickej činnosti vznikli početné publikácie, prednášky, účasti na domácich a zahraničných kongresoch. K najvýznamnejším prácam patrí práve spomínaná publikácia o regenerácii návratného hrtanového nervu, ktorá získala ocenenie odbornej spoločnosti. Docent Kuniak prednášal vo viacerých mestách sveta, v Halle, Berlíne, Suzdale, Budapešti. Zúčastnil sa na dvoch svetových ORL kongresoch v Budapešti a v Madride. Svojou odbornou a klinickou prácou získal uznanie, rešpekt a kredit ako popredný slovenský odborník v otorinolaryngológii.

Všetci sme nahraditeľní, ale niektorí zanechajú na tomto svete hlbšie stopy ako iní. Docent Kuniak je jeden z tých, ktorých hlbokú stopu si uvedomujeme a nezabudneme na ňu. Posunul slovenskú otorinolaryngológiu výrazne vpred vedeckou prácou, zavedením nových chirurgických postupov a výchovou ďalšej generácie otorinolaryngológov.

Bernard, ďakujeme.

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se