Mezinárodní kurz transnazální endoskopické chirurgie hypofýzy a lební baze
(Ostrava, 1. - 3. června 2011)


Autoři: P. Matoušek ;  R. Lipina
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 60, 2011, No. 4, pp. 229-230.
Kategorie: Zprávy

Neurochirurgická a otorinolaryngologická klinika FN Ostrava ve spolupráci s Aesculap Academy pořádala ve dnech 1. - 3. června 2011 první Mezinárodní kurz transnazální endoskopické chirurgie hypofýzy a lební baze.

Hlavním lektorem kurzu byl prof. Andre Grotenhuis z  Neurochirurgické kliniky Radboud University Medical Center Nijmegen v Holandsku, který má více než 17leté zkušenosti s transnazálními operacemi hypofýz a přední lební jámy. Dalšími lektory byli as. Lipina (NCH klinika FN Ostrava), as. Matoušek, dr. Pniak (ORL klinika FN Ostrava), as. Vacek (NCH klinika FN Plzeň), dr. Reguli (NCH Klinika FN Ostrava), A. Munteanu (Interní klinika FN Brno), T. Chytka (Radiochirurgické oddělení Nemocnice na Homolce).

První den kurzu byli účastnící seznámeni se současnými poznatky a vývojem chirurgie v této oblasti, zazněly přednášky o anatomii nosní dutiny, klínové dutiny a hypofyzární oblasti, byla řešena úloha endokrinologa a gamma nože v léčbě nádorů hypofýzy. Druhý den pokračoval odborný program přednáškami o samotném transnazálním endoskopickém přístupu k lební bazi a samotné selární části těchto operací, byly diskutovány i rozšířené přístupy k lební bazi. Kritický pohled na rozšířené přístupy k přední lební jámě následně přednesl prof. Grotenhuis. Závěrečná sdělení byla věnována problematice uzávěru likvorových prostor a komplikacím jak transnazálním, tak i intrakraniálním

Následující dny měli účastnící k dispozici endoskopické vybavení a v laboratoři měli možnost natrénovat endoskopický přístup k tureckému sedlu. Ostatní frekventanti kurzu měli možnost sledovat přímo na operačním sále „live surgery“ (obr. 1).

Účastníci měli možnost během kurzu sledovat „live surgery“.
Obr. 1. Účastníci měli možnost během kurzu sledovat „live surgery“.

Profesor Grotenhuis zdůraznil, že za základní faktor úspěchu transnazální chirurgie lební baze a hypofýzy považuje mezioborovou spolupráci mezi neurochirurgem a otorinolaryngologem. Profesor Grotenhuis v rámci předoperačního vyšetření nevyžaduje provedení CT PND, a jak sám demonstroval, pokud si radiolog při MR „pohraje“, jsou i na MR zřetelná septa v oblasti klínové dutiny. Je si však vědom i nedostatků (např. nezobrazení dehiscencí stěny klínové dutiny např. v oblasti karotidy). Shoda mezi všemi panovala ve výhodách transnazálního endoskopického přístupu k hypofýze ve srovnání s přístupem mikroskopickým.

Na závěr profesor Grotenhuis shrnul, že v současné době je transnazální chirurgie lební baze moderním trendem, ale je třeba se dívat na tuto techniku kriticky (problematická je zejména oblast uzávěru likvorových prostor pro rozšířených přístupech - při řešení meningeomů, kraniofaryngeomů) a brát ji jen jako další alternativu možných přístupů. Sám je v posledních letech v indikacích značně rezervovanější (obr. 2).

Profesor Andre Grotenhuis z Neurochirurgické kliniky Radboud University Medical Center Nijmegen v Holandsku.
Obr. 2. Profesor Andre Grotenhuis z Neurochirurgické kliniky Radboud University Medical Center Nijmegen v Holandsku.

Kurzu se zúčastnilo celkem 12 frekventantů, šest kolegů bylo z Polska, ostatní účastníci byli z České republiky a Slovenské republiky (Hradec Králové, Olomouc, Košice, Bratislava). Zastoupena byla výlučně neurochirurgická odbornost, což byla jistě škoda.

V průběhu celého kurzu byla opakovaně všemi lektory, jako základní předpoklad úspěšné transnazální endoskopické chirurgie, zdůrazňována mezioborová spolupráce NCH - ORL. Zejména kolegové ze Slovenské republiky byli velmi udiveni rozsahem spolupráce a hlavně její funkčností a opakovaně se nad touto spoluprací, v Ostravě již považovanou za rutinní, pozastavovali.

Kurz byl po oba večery doplněn o společenské setkání na “barbecue party” a společnou večeří na “Zámečku” v Ostravě - Zábřehu.

Všichni účastníci byli velmi spokojeni jak s odbornou tak i společenskou částí kurzu, a doufejme, že touto akcí byla zahájena tradice a že se v nejbližších letech podaří kurz stejně úspěšně zopakovat.

MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.

ORL klinika FN Ostrava

Centrum pro endoskopickou chirurgii baze lební FN Ostrava

17. listopadu 1790

708 52 Ostrava Poruba

e-mail.petr.matousek@fno.cz


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se