Cena České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP – Kutvirtova cena


Autoři: J. Vokurka
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 60, 2011, No. 4, pp. 230.
Kategorie: Zprávy

Cena profesora Otakara Kutvirta vznikla mezi světovými válkami částečně z peněz poukázaných prof.Kutvirtem, ale i nadací dalších otorinolaryngologů, nemalou částku věnoval např. prof. A. Přecechtěl.

Z těchto peněz byli odměňováni autoři, českoslovenští otorinolaryngologové, za nejlepší práce v oboru otorinolaryngologie. Během II. světové války a po ní však finanční prostředky ve formě nadace „zanikly“. Z popudu ČLS JEP se navázalo na tradici a odborné společnosti vypisovaly ceny za nejlepší odbornou práci publikovanou v daném roce.

Oficiální název tedy nyní je: Cena České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku za nejlepší publikaci a z tradice je k této ceně připojeno jméno prof. Otakara Kutvirta. Cena je financována z prostředků odborné společnosti a její výše závisí na aktuálním množství uvolnitelných peněz. Z tohoto důvodu se cena vztahuje na členy České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Cenu získává práce, která znamená přínos pro otorinolaryngologii, odbornou veřejnost, která splňuje parametry špičkové publikace po obsahové i formální stránce. Výše finanční odměny z uvedených důvodů kolísá; byly roky, kdy laureáti této ceny nedostali finanční ocenění, jiné roky se pohybovalo kolem 2 3000 Kč. Je třeba zdůraznit, že v prvé řadě jde o prestižní ocenění.

V roce 2011 vypisuje výbor společnosti dvě ceny. Jednu za publikace uveřejněné v roce 2009 a druhou v roce 2010. Uchazeči nechť zašlou svoji práci ve 3 exemplářích na adresu sekretáře České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP doc. MUDr. Jana Vokurky, CSc., která je: Klinika ORL/CHHK 1. LF UK a Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, do konce října.

Pro následující roky je cena České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP prof. MUDr. Otakara Kutvirta vypsána pro nejlepší publikaci vydanou v roce předcházejícím ročníku vypsané ceny. Tedy za letošní rok obdrží autor nejlepší publikace Kutvirtovu cenu v roce 2012. Cena bude vyhlášena na zasedání společnosti do konce příslušného roku (většinou Den středoušní chirurgie a audiologie), uvedena v nejbližším čísle časopisu společnosti a na jejích www stránkách.

Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.,

vědecký sekretář České společnosti otorinolaryngologie

a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se