Sympozium poruch polykání
(Pardubice, 22. – 23. října 2010)


Autoři: V. Chrobok ;  M. Černý
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 59, 2010, No. 4, pp. 243.
Kategorie: Zprávy ze sjezdů a kurzů

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubické krajské nemocnice, a.s., Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Asociace klinických logopedů České republiky uspořádaly Sympozium poruch polykání a tři praktické kurzy: flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES), endoskopie dýchacích a polykacích cest, diagnostika a terapie poruch polykání klinickým logopedem.

Společná fotografie účastníků sympozia.
Obr. 1. Společná fotografie účastníků sympozia.

Páteční teoretické lekce se konaly na Fakultě zdravotnických studií a sobotní workshopy se odehrávaly v Pardubické krajské nemocnici. Teoretické přednášky byly společné pro lékaře a logopedy, naopak praktické kurzy byly rozdělené zvlášť pro lékaře a logopedy. Sympozium zahájil děkan Fakulty zdravotnických studií prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., a ředitel Pardubické krajské nemocnice ing. Josef Šimurda.

Seriál teoretických lekcí měl logické uspořádání. Dopolední jednání moderoval dr. Tedla, postupně byla probrána problematika od anatomie, fyziologie polykacích cest, následovala sdělení o etiologii, diagnostice, screeningu nemocných s poruchou polykání. Klíčové prezentace se zabývaly novými metodami vyšetření polykacích cest, jednalo se o videofluoroskopii (dr. Bunová) a flexibilní endoskopické vyšetření polykání – FEES (dr. Černý, dr. Bártová).

Workshop endoskopie dýchacích a polykacích cest.
Obr. 2. Workshop endoskopie dýchacích a polykacích cest.

Odpolední jednání moderoval dr. Černý, přednášky zahájila dr. Bunová se zaměřením na dělení a terapii dysfagií z pohledu klinického logopeda. Poté následovala mezioborová sdělení o výživě, extraezofageálním refluxu, chirurgické léčbě poruch polykání, Zenkerově divertiklu, centrálních mozkových příhodách a dysfagii, perkutánní gastrostomii, flexibilní gastroskopii, ošetřovatelské péči a kvalitě života nemocných s poruchami polykání, organizaci týmu pro poruchy polykání a právních otázkách při diagnostice a terapii poruch polykání. Teoretická sdělení, kterých se účastnilo přes 80 lékařů a klinických logopedů, byla obohacena o kazuistiky a video nahrávky z FEES z pardubického pracoviště.

Sobotní praktické kurzy byly organizovány zvlášť pro 20 lékařů a 20 klinických logopedů. Nástrojové vybavení pro workshopy lékařů zajistila firma Karl Storz (dr. Kuropatwa). Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES) vedl dr. Černý a dr. Bártová, účastníci měli možnost vyzkoušení FEES na sobě a dále byli demonstrováni vybraní nemocní se strukturální poruchou polykání. Workshop endoskopie dýchacích a polykacích cest vedl prof. Chrobok a prof. Pellant, účastníci cvičili na modelech rigidní ezofagoskopii, rigidní dospělou a dětskou bronchoskopii, flexibilní bronchoskopii a intubaci dýchacích cest pomocí videolaryngoskopu. Celkem bylo zajištěno sedm pracovišť s videokamerami, též byly k dispozici kompletní sady nástrojů pro bronchoskopii a ezofagoskopii, včetně endoskopických chapáků. Praktický kurz diagnostika a terapie poruch polykání klinickým logopedem vedla dr. Bunová, která se zvlášť zaměřila na neurogenní a strukturální dysfagie.

Společné Sympozium poruch polykání pro lékaře otorinolaryngology, foniatry a klinické logopedy bylo hodnoceno účastníky velmi pozitivně, ukázalo se, že mezioborová setkání jsou velmi přínosná a vzájemně motivující. Praktický nácvik jednotlivých metod během workshopů je nepostradatelnou součástí takových setkání.

 

Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc.
MUDr. Michal Černý


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se