Prof. MUDr. Jiří Hubáček, DrSc., osmdesátníkem


Autoři: I. Stárek, spol.
Působiště autorů: ORL klinika LF UP a FN Olomouc
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 59, 2010, No. 4, pp. 241.
Kategorie: Osobní zpráva

Koncem roku 2009 oslavil významné životní jubileum prof.  MUDr. Jiří Hubáček, DrSc., emeritní přednosta ORL kliniky LF a FN v Olomouci. Po maturitě na kroměřížském klasickém gymnáziu v r. 1948 studoval lékařství na LF UP v Olomouci. Svou profesní dráhu začal po promoci v r. 1953 na OÚNZ v Rimavské Sobotě, kde pracoval na gynekologickém a otorinolaryngologickém oddělení. K posledně uvedenému oboru získal, mj. i díky tamějšímu vynikajícímu primáři Z. Lenartovi, afinitu. Ta se plně rozvinula po přechodu na ORL kliniku jeho alma mater, kde se otorinolaryngologie záhy stala celoživotní láskou mladého lékaře, jíž věnoval většinu volného času, um a invenci.

Po získání potřebné erudice ve funkci sekundárního lékaře a posléze vedoucího lékaře ambulance zaujal po složení I. a II. atestace v r. 1958, resp. 1968, místo odborného asistenta. Následujícího roku získal po dizertaci „Alloplastické hmoty ve středoušní chirurgii“ hodnost CSc. Po obhajobě práce „Tornwaldtova nemoc“ byl r. 1977 jmenován docentem a o 10 let později profesorem. V r. 1985 mu byl udělen titul DrSc., dizertace nesla název „Laser v otorinolagyngologii“. Pedagogické schopnosti využíval při výuce studentů nejen medicíny, ale i optoelektroniky a speciální pedagogiky na Přírodovědecké, resp. Pedagogické fakultě UP. O mimořádně širokém odborném záběru profesora Hubáčka svědčí vedle pestrosti témat jmenovaných dizertací i jeho zájem o morfologii a fyziologii lymfatické tkáně v ORL oblasti, na jejímž výzkumu spolupracoval s Katedrou anatomie LF UP. Vědecké renomé a invenci jubilant uplatnil při studiu vhojování hydrofilního gelu, kdy úzce spolupracoval s duchovním otcem tohoto materiálu, akademikem Wichterlem. Významným počinem bylo ve spolupráci s Katedrou optoelektroniky PřF, Patologicko-anatomickým ústavem, Katedrami mikrobiologie, fyziologie, hygieny LF UP sledování řezných vlastností CO2 a He-Ne laseru a jejich vlivu na hojení ran a imunitní reakce, jakož i diodovými lasery ozářených tkáních. Vědeckou erudici si zvyšoval studijními pobyty v Polsku, Maďarsku, NDR, Rakousku a Itálii. Lze jen litovat, že tehdejší doba neumožnila profesoru Hubáčkovi rozsáhlejší zahraniční kontakty. Na počest svého učitele se výrazným způsobem zasloužil o pořádání tradičního „Chvojkova dne“, jenž se stal významným datem v kalendáři akcí České ORL společnosti. O své práci pravidelně referoval v odborných 127 domácích a 28 zahraničních časopisech. Výsledky větších projektů shrnul jako spoluautor v monografiích „Neinvazivní laseroterapie“ a „Moderní fototerapie a laseroterapie“, publikovaných v r. 1977 a 2000. Několik generací studentů medicíny vděčí jubilantovi za možnost seznámit se v potřebném rozsahu s otorinolaryngologií prostřednictvím 5 skript, na nichž se v letech 1964 až 1983 podílel jako spoluautor. Neméně bohatý je i výčet více než 350 přednášek, z nichž 30 odeznělo na zahraničních fórech. Za přínos k rozvoji medicíny byla prof. Hubáčkovi udělena Zlatá medaile Univerzity Palackého v Olomouci, dále čestná členství ČLS JEP, Radiobiologické společnosti, Společnosti pro využití laserů v medicíně, České a Slovenské ORL společnosti.

Významným rysem osobnosti profesora Hubáčka je vzácné porozumění a lidskost, jež osvědčoval v přístupu k nemocným, ke studentům, lékařům, jakož i k ostatnímu personálu jím vedené kliniky. V této souvislosti nelze nevzpomenout trpělivosti, s jakou předával své praktické zkušenosti i encyklopedické znalosti mladším kolegům. Jeho podpora vědecké a pedagogické činnosti sklidila své ovoce jmenováním 5 docentů a 3 profesorů v ORL oboru.

Celoživotní dílo profesora Hubáčka mohlo vzniknout jen v bezpečném rodinném zázemí, které mu vytváří manželka a dvě dcery s dětmi. Pozitivní roli zde sehrála rovněž jeho záliba v historii, jakož i ve  výtvarném a kulinárním umění, jimž po trnité a dlouhé cestě poznání výtečně porozuměl.  

Vážený jubilante, milý pane profesore, dovol nám, abychom Ti poděkovali  za odvedenou práci a za krásná léta, po která jsme se mohli těšit z Tvé přítomnosti. Přejeme pevné zdraví s nezměněnou intenzitou laserového paprsku Tvého žití, mnoho dalších let v kruhu Tvých drahých, neutuchající zájem o obor. Tvým chuťovým pohárkům pak maximální nasazení a uspokojení při testování těch nejlepších produktů kvašení plodů rostlinného druhu Vitis vinifera sativa. 

 

Prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.,
a pracovníci ORL kliniky LF UP a FN Olomouc


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se