Má význam hodnotit velikost adenoidních vegetací?


Is it Important to Evaluate the Size of Adenoid Vegetations?

Objective:
to evaluate whether the signs of adenoid vegetation (AV, hypertrophic adenoids) depend on the size of AV and whether it is of practical importance to evaluate their size before the operation

Methods:
In children with adenoid vegetation at the age of 2-10 years who were admitted for adenoidectomy (AT) the authors took detailed history concerning the signs and performed endoscopic examination of the size of AV in relation to tubal tori and choanae. The frequency of individual signs in relation to AV was followed as well as their occurrence one and three months after the operation.

Results:
A total of 239 children were examined. One month after AT 116 children showed up and three months after AT 56 children came for the control examination. The most frequent symptoms in children with infected AT were nasal obstructions and infections of upper respiratory pathways. There was not any significant relation between individual signs and the different size of AV. The frequency of signs during control examinations was markedly lower than before the operation.

Conclusion:
There was a significant difference between the symptoms represented in the small and large vegetations. In spite of that a careful examination of nasopharynx and a precise evaluation of the size of AV, which is possible only by endoscopy, is necessary mainly for excluding further pathological conditions in nasopharynx in view of making decision of subsequent surgical intervention in the child and, obviously, also for documentation and communication between physicians.

Key words:
adenoid vegetation, size, signs and symptoms, adenoidectomy.


Autoři: J. Boleslavská;  H. Kopřivová;  P. Komínek
Působiště autorů: ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku primář MUDr. P. Komínek, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryngol Foniatr, 55, 2006, No. 3, pp. 133-138.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl:
Posoudit, zda jsou příznaky adenoidních vegetací (AV) závislé na velikosti AV a zda má praktický význam předoperačně hodnotit jejich velikost.

Metody:
U dětí ve věku 2-10 let s adenoidní vegetací (AV) přicházejících k adenoidektomii (AT) byla odebrána podrobná anamnéza týkající se příznaků AV a provedeno endoskopické hodnocení velikosti AV vůči tubárním torům a choanám. Byla sledována četnost jednotlivých příznaků vůči velikosti AV a jejich výskyt za 1 a 3 měsíce po operaci.

Výsledky:
Celkem bylo vyšetřeno 239 dětí. Za 1 měsíc po AT se na kontrolní vyšetření dostavilo 116 a po 3 měsících 56 dětí.

Mezi nejčastější příznaky u dětí s indikovanou AT patřily nosní obstrukce a infekty HCD. Nebyla zjištěna statisticky významná závislost mezi jednotlivými příznaky a různou velikostí AV. Četnost zastoupených příznaků při kontrolních vyšetřeních u dětí po AT byla výrazně nižší než před operací.

Závěr:
Statisticky nebyl zjištěn významný rozdíl mezi příznaky zastoupenými u malých a velkých vegetací. Přesto pečlivé vyšetření nosohltanu a přesné zhodnocení velikosti AV, které je možno pouze endoskopicky, je nutné hlavně z důvodů vyloučení další patologie nosohltanu, z důvodů rozhodnutí o dalším operačním zákroku u dítěte a samozřejmě také z důvodů dokumentačních a domluvy mezi lékaři.

Klíčová slova:
adenoidní vegetace, velikost příznaků, adenoidektomie.


Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se